Jan Hårstad: Islam i Aftenposten

Innlegg: Hva de finner på å trykke

islam-krig-kristne“Som kjent holder Aftenpostens seg med en håndfull muslimer som dikter et islam som skal passe inn i avisas multikulturelle og globalistiske politiske syn. Jeg kan ikke huske sist jeg leste noe av disse bestillingsverkene, men 27 mai 2015 dukket det opp en norsk skribent som skulle rydde opp i Islam. I Jørgen Lorentzens kronikk “Muslimske ledere må gå foran”,står det så mye rart at det kunne bare ha kommet på trykk i Aftenposten eller Klassekampen. Jeg tror det har mye å gjøre med at åndelig-politisk sett er Norway en av de mest rabiate vasallstater til USA. Bare et tankeprodukt, er amerikansk,går alt,” skriver Jan Hårstad i sitt innlegg

David P. Goldman (Spengler) skrev 16 juni 2014: “USA har misforstått alle og enhver i verden utenfor landets grenser og håndtert alt galt.” Det offisielle Norge er forelsket i all denne galskapen. Det slutter aldri.

Denne JL har fått det for seg at de “ytterligående tendensene i Islam må sees på som de siste krampetrekninger i en endringsuvillig og innestengt islamsk verden.”

For å redde islams humane trekk må de muslimske ledere i Norge (!) i samarbeid med Norge(!) igangsette et globalt initiativ for å modernisere Islam.

Om denne JL hadde tilgang til Al-Jazeera,ville han se at terroristlederne er store helter for millioner av muslimer. 81% av Al-Jazeera seerne støtter Islamsk Stat med begeistring. Med de religiøses tilslutning.

Hvorfor? Det store såret i muslimsk psyke er at det ottomansk muslimske kalifatet forsvant fra historien rundt 1924. Det ble erstattet av europeisk kolonialisme; Sykes-Picot. Begeistringen i den islamske verden var skyhøy da Islamsk Stat rev grensestasjonene mellom Irak-Syria og erklærte Sykes- Picot begravet.

Mobiliseringen av 30 000 Jihadister fra 100 land til Islamsk Stat har som forutsetning at det finnes tusener av mullaher og imamer som preker Jihad til ungdommen, det være seg på islamske universitet i Medina og Mekka eller i garasjemoskeer i Europa. Uten en langvarig indoktrinering fra “muslimske ledere” med røtter fra 1960-tallet, hadde jo ikke den terrorkrigene vært en slik suksess.

Denne JL drømmer “om en global islamsk opplysningstid og demokratiseringsprosess” ledet av muslimske institusjoner og lærde.

Han har ikke oppdaget at i Tyrkia er det knapt kirker igjen og at Frankrike gjennom mange år utviser ledere i moskeene. Finsbury Park i London ble kalt the suicide factory. England venter at Jihadistene kommer hjem utstyrt med faglig tyngde i kjemisk og biologisk terror.

Det islamsk presteskapet i stort gleder seg over krigen mot Vesten og den mulige opprettelsen av det nye Islamske Kalifatet. Større hendelser har ikke skjedd i den islamske verden på hundreår.

Jeg er ikke ute etter personen Jørgen Lorentzen, men faktum er at Aftenposten permanent føder sine lesere med slikt ufattelig vås som dette.

Ufattelig at det går år etter år.

Av Jan Hårstad