Jan Hårstad: Imperialistisk overmot -Vestverdenen som Donald Duck.

“Det mest oppsiktsvekkende som Jens Stoltenberg sa på tv igår kveld (4 feb 2015) var at war-ukrainaNato ikke skulle opptre som en disiplinert militær enhetlig blokk, men at det var opp til hvert enkelt medlemsland om det ville gi våpen til Kiev-Ukraina. Det dette forteller er at Nato ramler sammen av indre motsetninger. Nato har jo krevd at medlemslandene skulle gi 2% av bruttonasjonalproduktet til forsvaret, men det er det jo bare de færreste som gjør. En rekke Nato-land har mer enn nok med å skaffe mat og arbeid til befolkningen så som Hellas,Spania og Italia for ikke å snakke om Romania og Bulgaria,” skriver Jan Hårstad i et innlegg om den brennhete og spente situasjonen i Ukraina.

Denne krisens røtter finnes fra papa Bush tale i 1991 om The New World Order som ganske enkelt gikk ut på at USA skulle overta styringen av den ganske verden,bare man bushførst hadde fjernet noen utrivelige vorter så som serbiske Milosovics, irakske Saddam, libyske Gadaffi og syriske Bashar. Nå viste det seg at alle disse krigene fikk ulike blowbacks som medførte at verden ble mye farligere enn den noen gang hadde vært og den gjorde USA til ett av verdens mest blakke land som lever på ufattelige trillioner gjeld. Ikke desto mindre er det militærindustrielle komplekset fungerende og det er avhengig av flere destabiliseringer og kriger. Dette er snart det eneste våpen USA har samt oppgradering av kjernefysisk kapasitet.

Det siste Pentagonbudsjettet for 2016 er derfor rekordstort med 38 milliarder dollar økning,noe som blir tilsammen over 600 milliarder dollar. New York City oversvømmes av hjemløse,også barn, men pytt,pytt.

Det er derfor helt galt det Aftenposten skriver idag at “Heller ikke USA eller Frankrike ønsker å bidra” i Ukraina.(5 feb 2015) Når man ifølge Victoria Nuland har investert 5 milliarder dollar i et statskupp med høyreekstreme i Kiev,må man naturligvis følge opp sin egen politikk og det gjorde man mandag 2 februar med å avsette 3 milliarder dollar til våpen til Kiev. Idag redegjør den nye forsvarsminister Ashton Carter at mye av dette skal gå i anti-tank våpen. En kan si det slik at far til Ukrainakrigen er Zbig Brzezinski som i sin bok fra 1996 The Grand Chessboard redegjør for at skal USA erobre den euroasiatiske korridoren fra Balkan til Kina,må Nato først erobre Ukraina som er nøkkelen til suksess for koloniseringsprosjektet.

Men interessant nok: Zbig er opptatt av at Nato skal utdanne Kiev-hæren til urban warfare of resistance som skal kjempe i gatekamper i Kiev og Kharkiv,for han anser det som umulig å nedkjempe den russiskstøttete ØstUkraina med tradisjonlle måter. Der har han jo fått helt rett. Bortsett fra oppbyggingen av 5000 rapid response force, som kan forflytte seg til nye krigsscenarier på 48 timer, er det Nucear Planning Group som oppgraderes i Nato. Helt åpenbart har Pentagon forstått at med så mange krigsscener i Jemen, Irak,Syria,Somalia,Nigeria,Mali,etc kan ikke USA/Nato vinne noe verdenshegemoni på gammelmåten. Det må sterkere lut til. Derfor advarer da også Gorbatsjov om at en opptrappet Natokrig i Ukraina kan føre til en kjernefysisk konfrontasjon mellom Vesten og Russland og derved tredje verdenskrig.

All vår presse heier totalt kritikkløst på USA/Nato. Det kan virke som om de ikke har fått med seg at i løpet av de siste ti årene har grensestater til Russland,såsom Estland,Latvia,Litauen,Polen,Romainia,Bulgaria,Moldova og Georgia, blitt bygget opp som framskutte Nato-baser i en omringning av Russland. Det har ikke hjulpet av Putin og Lavrov i årevis har hevdet at dette er ekstrem militær aggressivitet. Norway velger å se det omvendt og lar seg begeistret bli dratt ned i krigsdragsuget.

Av Jan Hårstad