Jan Hårstad: For en galskap -Hva skal vi gjøre med regjeringen?

“Nå er det så mye vanvittig som skjer i Norge og Europa at jeg vet knapt hvor jeg skal begynne. Faktisk belager regjeringen seg på mer flyktninger i 2016 og foreslår å sette opp brakkebyer som kan huse opptil 3000 rundt de store byene. Helt åpenbart er de i regjeringen som ivrer for dette fullstendig ute av stand til å trekke erfaringer gjort i Europa allerede,spesielt i Tyskland. Helt åpenbart tror man Norge er istand til å utvikle en slags “norsk” islam etter modell av Lars Gule og Anfindsen,” skriver Jan Hårstad i dette innlegget

Erfaringene fra Tyskland så langt er at dess større et mottak er,dess større blir de etniske spenningene og dess større blir masseslagsmålene som i sist helg var helt horrible i Tyskland. Jeg gidder ikke gå inn på alle detaljer i dette som enhver kan lese seg til i tyske storaviser som også holder seg med engelske utgaver.

Bare si at Berlin hadde tre masseslagsmål,i Tempelhof gikk det verst for seg da dette var det største mottaket,men også livlig i Spandau, Kreuzberg og Stendal. Kniver og jernstenger,sykehusinnlagte i hopetall.

Politikere lever i sin egen verden og oppdager knapt at politikorpset i Tyskland er iferd med å nedlegge sine stillinger. Tyske kvinner følger opp trenden med å hamstre våpen samtidig som EU-Kommisjonen bebuder at alle EU-borgere skal avvæpnes!!!

Så kommer melding fra herrn Juncker,EU-sjef, at Tyrkia skal inn i EU “schnell”. Sannsynligvis den stat i verden med mest åpenbare fascistiske trekk, det går ikke en dag uten at det kommer uhyrligheter fra det islamske landet.

Nå ble jo journalister fra Cumhuriyet fengslet fordi de 29 mai 2015 hadde fotografert en MIT(etterretningstjenesten) konvoi med våpen til Islamsk Stat. Protester utenfor avisredaksjonen blir nå banket opp av tyrkisk spesialpoliti. Etter det arresteres tre toppgeneraler fordi de angivelig skal ha spionert på våpenforsendelsene som MIT har stått for. En våpenlast på 800 eksklusive geværer fra Tyrkia til Belgia ble tatt i italienske Triest,høyst sannsynlig med MIT-medvirkning. Tyrkia har forlengst forstått at dess mer de destabiliserer Europa,dess mer får de viljen sin.

Nå er det snakk om at 400 000 flyktninger i Tyrkia skal leveres til EU og fra oktober 2016 er det fritt fram for 75 millioner tyrkiske muslimer å reise visa-fritt inn i EU. Men SaudiArabia og andre Gulf-stater vil ikke ta en flyktning. Jeg ser avisa Zeman skrive idag det samme som jeg har gjort lenge: at dette er den mest planlagte “flyktningekatastrofe” som har vært noen gang. Alle de visjoner som avskydde Bat Yeor hadde for Eurabia er nå under realisering og det går mye fortere enn hun noen gang hadde trodd. NeoOttoman Tyrkia som supermakt i Europa.

Tyskland bebudet for to år siden at de skulle begynne å drive Weltpolitik. Da også med militære innsatser og på søndag 29 november 2015 var frau Ursula,forsvarsminister,på tysk tv og sa at 1200 tyske soldater nå ville være i region Syria i slutten av desember.Samt Tornados fly og en fregatt. Hier kommt Deutschland auch.

Men hvor skal Tyskland legge seg i konflikten mellom blokken Tyrkia-Saudi-USA og Russland-Iran-Hizballah?

Ursula sa: “Es wird keine Zukunft mit Assad gebeh,das ist klar.” (det vil ikke bli noen framtid med Assad)

Men dette er den amerikanske posisjonen,ikke den franske som er innstilt på samarbeid med Assad.

Felles EU- utenrikspolitikk? Glem det. Glem det.

Allerede nå kan vi slå fast at ØstEuropa har skilt lag ned Brüssel EU. De siste snakker nå om et mini-Schengen for kjernestatene og sier i undertekst: dere kan dra til helvete med obstruksjonene deres!

Ingenting tyder på at det offisielle Norge forstår at kaos kommer rundt oss i 2016. Ingen ser heller ut til å drøfte hva som vil skje når Sverige får et økonomisk break down. Ingen drøfter hvor Norge skal legge seg verken i Syria eller Europapolitikk. Åpenbart tror disse ønsketenkerne på Tinget at saker og ting vil gå seg til. Det er mest bekvemt og frambringer ikke tenkning i folket. Men såfremt det norske folk ikke begynner å tenke selv og uten Gullpensjoner,går de på skremmende overraskelser på løpende bånd i 2016.

Skrevet av Jan Hårstad. Gjengitt med tillatelse