Muslimske misjonærer krevde at konverterte skulle rope “Jesus er Allahs slave”

Islam og den muslimske religionen er i vinden som aldri før både i Afrika, Midtøsten og Europa.  Selv om vestens politiske ledere ikke vil fortelle oss det, er virkeligheten den at Vesten er i krig med islam -og kristne er i likhet med jøder islams hovedfiende. I en video nylig publisert får en muslimsk geistlig de ny-konverterte til å rope “Jesus er Allahs slave” og den geistlige kan ses i å gjøre samme håndtegn som vi har sett i videoer fra islamsk stat. “Du vil bli muslim, du må be fem ganger om dagen sammen med muslimene,” sier den geistlige og fortsetter: “Du må fjerne korset, fordi korset bare er for kristne. Fjern det nå,” sies det i videoen

https://www.youtube.com/watch?v=M4R61tZPL7Q