Jan Hanvold: “Min profetiske analyse har kommet nærmere”

TV Visjon Norge grunder Jan Hanvold: “Putins visjon er å gjenopprette det gamle Sovjet og ta tilbake store deler av Europa”

russia_deesI likhet med mange andre troende aner også  tv Visjon Norge sjef Jan Hanvold at det er profetisk sus over det drama som vi i dag ser utspille seg i den østre del av Europa. Den veldige russiske bjørnen har igjen reist seg på sine føtter og er rede til å kaste seg over sine fremtidige bytter som er land i den østlige del av Europa eller nasjoner som grenser til det voksende russiske imperiet. Profeten Daniel omtaler denne hendelsen slik: ” og det blev sagt til det: Stå op og et meget kjøtt! Dan 7,5. Jan Hanvold gav 1.mars en profetisk analyse hvor han anslår at Russland kommer til å spille en større og større rolle på den internasjonale arena mens USAs posisjon svekkes mer og mer. Mange andre troende deler Hanvolds profetiske analyse over det som skjer i Øst-Europa nettopp i disse dager.

Min profetiske analyse den 1 mars har kommet nærmere. Dessverre har Putin putin-cryingvisjoner om gjenopprettelsen av det gamle Sovjet. Dette er selvfølgelig opptrappingen til endetidens store Gog og Magog krigen som det står om i profeten Esekiel 38-39 ende kapittel. Hvor dommen over den russiske bjørnen og dens med allierte som Iran og andre muslimske stater vil bli dømt. Dette skjer etter at de har tatt tilbake store deler av Europa. Så vil deres selv tillit være så stor av de drar for å ordne opp med Israel. Faktisk så jeg på den verdens vide jødiske tv-kanalen. At Putiin skal være med på innvielsen av en moskè i Palestina. Gitt som en gave ifra muslimer i den russiske republikken Tsjetsjenia.

Flere land kan være truet

Så hans taktikk er klar. Der det bor russere, har Russland rett til, å ta. Foruten de baltiske landene, hvor russerne føler seg undertrykt blir  Finland av Putin sett på som russisk territorium. Dette landet vil etterhvert bli tatt av russerne, skriver Hanvold videre, Så vi må ikke tro at Nato eller FN vil gjøre noe som helst. De bare prater, slik vesten gjorde med Hitler og Stalin. De vil bare være tilskuere til begivenhetene.Slik blir det også når de går imot Israel som det står i Esekiel 38:13.

Hva med Norge og Skandinavia?

Jens og co har bare bygd ned vårt forsvar. Det var jo 22 juli et bevis på. Da en av alma-halseNato generalene snakker med soldater i garnisonen på Russer grensa. Og spurte : Hva gjør dere hvis russerne angriper dere ? Jo, da setter vi over kaffen og byr på vafler og kaffe. Da forstår vi hvor enkelt Norge faller. Den Gudfryktige Herrens tjenerinne Alma Halse (bildet) som bygde opp Betania hjemmet i Alta. Så et syn, hvordan Finnmark ble overfyllt med russere. Aton Johansson ” Lebesbymannen så ar Russerne tok Nord Norge ned til Lyngen fjorden. Det samme så Emanuel Minos i et syn, under bønn og faste på Hedmark toppen.
Nå skal en ikke ta alt for god fisk, men Amos 3:7 sier For Herren, Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere profetene.”
Nå vet vi at igjennom bot, faste og bønn. Kan ting forandres. Så det er viktig at vi ber om, å bli skånet. Så la oss ydmyke oss, å ta advarselen på alvor. Ikke gjøre den samme tabba som i 1940. Da også trodde sosialistene på at Norge ikke ville bli angrepet. Så la oss som er troende nå be også for Ukraina og Øst-Europa. Men det som er skrevet i bibelen må skje. Så vi kan ikke be imot Gog og Magog krigen. Men vi kan be om at dette bringer vekkelse over det gudløse Europa. Ha en velsignet påske,” avslutter Jan Hanvold i sitt facebook innlegg.

Hanvolds 1. mars analyse

Vi lever i den siste tid, før Jesus kommer tilbake. Og et spørsmål som da dukker opp er: Står vi på terskelen til den store Gog-krigen som profeten Esekiel beskriver i kapitel 38 og 39. I det vi ser at Russerne rasler med sablene sine. Det er ihvertfall spennende tider, å vi vil se at ting vil tilspisse seg. Russland vil mer og mer spille en viktig rolle. Mens USA svekkes mer og mer. Det samme vil vi se skje med EU.
jan-hanvoldVi ser når det gjelder Syria, hvor en ikke får en løsning uten at Russland er med. Det som skjer der er jo også en endetids profeti, beskrevet i profeten Jesaja 17:1 ” Utsagn om Damaskus. Se Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en ruinhaug.” Det er jo nettopp dette som har skjedd for våre øyne. Obama lovte at han skulle skape fred i midtøsten og få til en to statløsning. Men hvis han hadde kjent sin bibel, ville han ha forstått, at jødene har kommet for å bli. Og at ifølge bibelen, skal Israel ha store deler av Irak og Jordan. Dette ifølge løftet til Abraham. Dette kan ikke skje uten at det blir en stor krig i midtøsten. Hvor da Russland som den ledende stormakt sammen med Iran, og deres allierte vil gå til kamp imot Israel. Men da lide et stort nederlag. Mens USA og vesten, er totalt lammet. Så griper Gud inn på Israels side. Det er virkelig spennende, å leve i den siste tid. Jesus kommer snart igjen, for å opprette sitt 1000årige fredsrike. Derfor er det viktig å være frelst og tatt imot Jesus som din herre og frelser.

Hentet fra Jan Hanvolds Facebook side

 

Én tanke om “Jan Hanvold: “Min profetiske analyse har kommet nærmere”

Det er stengt for kommentarer.