Jan-Aage Torp vurderer sterkt en politianmeldelse av Levi Fragell for hatefulle ytringer på Facebook

Pastor Jan Aage Torp bebuder politianmeldelse mot Levi Fragell  (bildet) for hatefulle ytringer som skal ha blitt publisert på Fragell og Stans pengepredikantenes Facebookside om Torp og karismatiske kristne.

Pastor Jan-Aage Torp i Oslokirken bebuder nå politianmeldelse av Levi Fragell for hatefulle ytringer som skal være fremsagt på Levi Fragells Facebookside. I et Facebook innlegg som har overskriften “hatefulle ytringer på Facebook” skriver pastor Torp dette: “I vinter er det viktige dommer som er avsagt i Norges Høyesterett som jeg har fulgt med særskilt interesse: 1) Barnevernet og 2) Hatefulle ytringer på Facebook. I mine vurderinger av hetsen på den åpent-tilgjengelige Facebook-siden til Levi Fragell med 2.886 venner og mange flere følgere (og den åpent-tilgjengelige Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene» med 8.953 medlemmer) har jeg vært informert av den nyeste norske rettsforståelsen. Jeg tror at min bebudede politianmeldelse av Levi Fragell, som jo er inspirasjonskilden til lignende Facebook-fora, vil få stor virkning, endog i mainstream-medier,” skriver Torp som legger til at han helst ønsker en minnelig løsning

“Selv om jeg av natur foretrekker «en minnelig ordning», er det nok viktig at denne saken får en rettskraftig konklusjon. Ikke sikkert at det tar lang tid,” skriver Torp og viser til to rettslige avgjørelser som har falt om hatefulle ytringer på Facebook. “Den 29. januar falt to avgjørelser om «Hatefulle ytringer på Facebook» som vil få stor betydning i denne viktige del av nordmenns hverdag. Avgjørelsene som begge gjelder avgrensningen mellom «religionskritikk» og «personsjikane» utfra § 185 i straffeloven om «hatefulle ytringer», kan leses her:
1) https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2020/hoyesterett—straff/hr-2020-184-a/. 2) https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2020/hoyesterett—straff/hr-2020-185-a/.
“Det er viktig å merke seg at ytringsfriheten skal fortsatt stå sterkt i Norge.
De nye dommene gjelder ytringer fremsatt i halvprivate grupper på Facebook som Høyesterett sier kan bestå av 20-30 personer og oppover der det utvikler seg en intern sjargong med potensielt store skadevirkninger for de som personsjikaneres,” skriver Torp og fortsetter: “I vurderingen av skillet mellom «religionskritikk» og «personsjikane» legger Høyesterett ikke vekt på følelsen av å bli krenket, men at ytringer virker «dehumaniserende» idet de «undergraver en gruppes menneskeverd».
Høyesterett fastslår at man må tåle kraftig ordbruk mot ens religion, men ikke på samme måte mot individer som utøver troen. Det er interessant at Høyesterett fastslår at normalstraffen for brudd på § 185 i straffeloven om «hatefulle ytringer» skal være betinget fengsel og «en følbar bot» (dvs en brutto månedslønn),” skriver Torp i sitt Facebook-innlegg.

Fragell reagerer sterkt

Levi Fragell som lenge har vært en krass kritiker av Jan-Aage Torp, Jan Hanvold og karismatisk kristendom i Norge publiserte lørdag dette på Facebook: “Jan-Aage Torp melder meg til politiet etter påske, og skriver nå på Facebook: «Jeg har «spyfornemmelser» etter å ha dypdykket ned i «søla» på Fragells Facebook-side i denne morgenstund. Men nå er jobben gjort, og vi vet at det blir en ny tid etter at ordensmakten og domstolene har gjort sin jobb. Halleluja!» Søndag publiserte Fragell dette på sin egen Facebook side: “Selv påskemorgen slukker ikke min egen sorg over krenkelser av medmennesker i ekstreme kristenmiljøer. Men gårsdagens mengder av støtteerklæringer i kampen mot slike forhold var en hyggelig overraskelse – på nivå med Fritt Ords Honnør for et år tilbake! Men jeg må likevel enda engang advare også mine venner: La ikke følelsene overstyre etikken. Benytt ikke hatefulle ytringer i mine spalter. Bunnnivået bør ikke underskride pastor Torps karakteristikker av meg som «kristendomshater» og «gammelkommunist» og min vennekrets som kyniske, uærlige og uredelige «fragellister»,” skriver Fragell som får støtte av flere av sine Facebook venner som skriver støttekommentarer på Fragells egen Facebookside.

Viser til politianmeldelsen og rettssakene mot blogger Jan Kåre Christensen

I et innlegg publisert  på Torps egen Facebookside kunne vi lørdag lese dette: “Jeg har nå gjort «drittjobben» med å bla igjennom, kopiere og ta skjermdump av de siste fire uker som jeg ikke hadde dokumentert fra Levi Fragells Facebook-side av hets, hatprat og personforfølgelse på hans profil, som han har redaktøransvar for. Dette kompletterer det jeg har arkivert siden 2011. Naturligvis er det mange flere kommentarer og innlegg som ytrer seg på grensen av det lovlige, men det har jeg ikke inkludert i min dokumentasjon. Da ville det blitt 100+ skjermdump hver måned. Når Politiet åpner for alminnelig virksomhet igjen (etter corona-unntakstilstanden), vil jeg levere min politianmeldelse.
Aina & jeg lærte i 2014 da vi politianmeldte bloggeren Jan Kåre Christensen for hans mangeårige mobbing og hets av oss, at vi måtte konsentrere oss om hva han hadde begått mot oss – uten å inkludere våre venner som han også mobbet som f.eks. Emanuel Minos. Derfor levererer jeg dokumentasjon på hva Fragell & Co har systematisk begått imot meg. Dessverre får jeg altså ikke lov til å anmelde Fragell & Co for hva de begår mot Jan Hanvold og TV Visjon Norge. Men min gode venn Jan vil naturligvis høste gevinst av en rettskraftig dom mot kristendomsforfølgerne.
Vår politianmeldelse av Christensen i september 2014 ble møtt med spott, hån og latter fra ham selv, og fra mainstream-ledere. Men jussen er ubønnhørlig, og når politiadvokatene har jobbet ferdig, og saken sendes til domstolene, da settes standarden for samfunnsdebatten, inklusive mainstream-media som alltid gjemmer seg bak sin «Gutteklubben Grei», Pressens Faglige Utvalg (PFU) Norsk Presseforbund. Straffeloven er det imidlertid ikke så lett å «sjarmere» seg rundt….
Christensen-saken tok lang tid, og det var greit. Den enstemmige dommen i Oslo Tingrett falt etter 16 måneder. Ankesaken for lovanvendelsen i Borgarting Lagmannsrett ble enstemmig avvist etter ytterligere 15 måneder. Christensens anke til Norges Høyesterett ble avvist to måneder senere, og i november 2017 ble forsøket overfor Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg også avvist. Fra begynnelse til slutt tok det 38 måneder, men det var nødvendig. Fragell & Co har i de siste fire uker begått minst 23 nye kommentarer med straffbare påstander og karakteristikker, som legges til hundrevis i 2011-2020. Jeg har «spyfornemmelser» etter å ha dypdykket ned i «søla» på Fragells Facebook-side i denne morgenstund. Men nå er jobben gjort, og vi vet at det blir en ny tid etter at ordensmakten og domstolene har gjort sin jobb. Halleluja!,” skriver Torp som helt åpenbart ønsker en juridisk grensesetting i hva som skal være greit å skrive om andre i religionskritikkens navn.