Jan Aage Torp: Kampen mot abort er kampen for det ufødte barn

Børre Knudsen og Ludvig Nessa fikk låne et politiskjold som beskyttelse fra rasende og eggkastende aborttilhengere under en demonstrasjon mot abort i Oslo i 1994. (Foto: You Tube)

“Biskop Per Lønnings protestavskjed i 1975, prestene Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørners oppgjør på 1980-tallet, og Ja-til-LIVET-marsjen med 16.000 som marsjerte mot abort gjennom Oslos gater i 1986 – dette har vært den kristne kirkes kraftfulle bidrag i kampen mot den inhumane abortloven i Norge. Idag i 2018 er det behov for en ny reisning av sanne kristne og sanne humanister i Norge imot fosterdrapet som pågår med loven i hånd ved norske sykehus,” skriver Jan Aage Torp i et innlegg på Facebook. Det samme innlegget er også publisert på nettsiden til “Kristenkoalisjon” som er et felleskristent engasjement som ble stiftet i 1993.

“Abortloven av 13. juni 1975 avløste lov om svangerskapsavbrott av 1960. Den nye loven åpnet for at vilkårene for abort også skulle gjelde sosiale hensyn. I tillegg ga den helsepersonell mulighet til å nekte å utføre aborter av samvittighetshensyn (reservasjonsretten). Da Stortinget liberaliserte abort i 1975, søkte Biskop Per Lønning avskjed som biskop i protest mot at denne utvidelsen skjedde på tross av statskirkens motsigelser,” skriver Oslokirkens engasjerte pastor. “-Først i 1978 ble loven om selvbestemt abort vedtatt med én stemmes overvekt i Stortinget. Siden har kvinner rett til å ta avgjørelsen om å ta abort som må utføres før utgangen av tolvte uke i svangerskapet. Over hele Europa pågår det en kraftig oppvåkning av kristne og humanister som protesterer mot abort. KKN tror og arbeider for at det samme skal skje i Norge, slik vi så også på 1970- og 1980-tallet. Kampen mot abort er kampen for det ufødte barn,” skriver Torp avslutningsvis i sitt Facebook innlegg som maner til fortsatt engasjement for det ufødte liv.

(Foto i pastor Torps Facebook innlegg er fra et Ja-til-LIVET-møte foran Stortinget i 1995 som Biskop Per Lønning og Pastor Jan-Aage Torp holdt.)

Video: Det tause skriket “The Silent Scream” og abortkamp i Kristiansand

Ørnulf Nandrup og Halvdan Hagane var begge blant dem som sa nei til kampen mot fosterdrap i Kristiansand.

Filmen “Det Tause Skriket” som viser den grelle abort-virkeligheten ble nektet vist under “Fredagskafeen” som var en kristen nattkaffe i Ynglingeforeningen i Kristiansand. En gruppe ungdommer som stod bak driften av den populære kristne nattkafeen oppdaget tidlig at kampen mot fosterdrap hadde trange kår blant de religiøse forsamlingene i Kristiansand. Da ungdommene i 1988 først inviterte Børre Knudsen og Ludvig Nessa til å holde appell under nattkafeen, sa hovedstyret som var ledet av Halfdan Hagane og Ørnulf Nandrup nei, og da ungdommene senere ønsket å vise filmen “Det tause Skrik” under et annet arrangement ble resultatet at de unge ble kastet ut av Ynglingeforeningen. Ynglingeforeningen forsøkte deretter å drive nattkafeen videre, men oppdaget raskt at flesteparten av kafeens brukere holdt seg borte i solidaritet med den gruppen av ungdommer som ble utstøtt fra Ynglingeforeningen. Se filmen “Det tause Skriket” som viser at et ufødt foster ikke er en “celleklump” slik aborttilhengere hevder, men et lite uskyldig barn som burde ha hatt et vern i norsk lovgivning.

5 tanker om “Jan Aage Torp: Kampen mot abort er kampen for det ufødte barn

 1. Flott at pastor Torp løfter frem den viktige abortkampen. Norske kristne må aldri glemme at vi i dette avkristnede landet avliver nærmere 15000 unger hver eneste år. Det er en tragedie og det er viktig at vi av og til blir påminnet dette. Pastor Torp viser gjennom sine mange utspill at han har et bredt og rikt engasjement i forskjellige saker. Det samme kan vi ikke si om en viss blogger fra Krokstien 2c i Oslo. Han gjør ikke noe annet enn å spre skjellsord, død og fordervelse på sine fem forskjellige blogger. Hans blogger en en blanding av vranglære, skjellsord, baktalelse og pengesvindel. Mannen er helt åpent besatt av onde ånder som driver ham til å skrive stygt om Torp og andre gode kristne. Christensen har mye å lære av pastor Torp som er en allsidig og hengitt Guds tjener som lever i hellighet innfor Gud. Og til Torp: Takk for at du står på slik du gjør. Herren velsigne deg og bevare deg. Takk for at du trekker frem det ufødte liv i din post på Facebook

  6
  5
 2. Bibelen er klar på at verdens tilstand “går fra vondt til verre, inntil det blir så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”.

  Videre står det utførlig om “denne verdens gud” – Satan Djevelen og at “hele verden er i den ondes vold”.

  Sanne kristne omtales også i skriften som “ambassadører” og “sendemenn” for guds rike – ikke for nasjonene i denne verden.

  Det blir derfor helt galt når noen som regner seg som kristne forsøker å sette nye lapper på denne verdens gamle, onde skinnsekker. Verden tilhører Djevelen og dersom en kristen forsøker politisk å forbedre eller opprettholde noe Gud har sagt skal gå til grunne, går han i realiteten mot Gud selv og hans ord.

  Det er innen menigheten den kristne skal bidra til opprettholdelse av kristne normer og prinsipper.

  “Jeg ber ikke for verden, men for de du har utvalgt til meg fra verden”, ba Jesus. Verden forgår med all sin lyst, mens de sanne kristne skal bli til evig tid.

  “Døm ikke verden, for verden skal Gud dømme”, sier Bibelen. Dette er viktig å skjelne, for alle ambassadører representerer kun sin egen regjering og blander seg ikke på egen hånd bort i politiske saker i det landet de er utplassert i.

  3
  2
  • Verdensrikene kommer og går. Men hovedregelen er at de alle til syvende og sist faller for eget grep.

   Mette og livstrette dør de hen, som mennesket selv. Når mennene ikke lenger ser noe verd å slåss for griper til sist kvinner og barn desperat roret. Men da er allerede skuta ubønnhørlig på vei mot grunnstøting.

   Det er livssirkelens evige naturlov som passerer revy og bryter ned og samler alle puslebitene kaotisk i kassen – før neste gjenoppbygging tar til like entusiastisk – igjen og igjen…

   Allmenn velstand er paradoksalt nok rene giften for ethvert vellykket samfunn. Et varig samfunn bør derfor aldri nå sitt endelige mål, for da ringer dødsklokkene ved døren.

   3
   1
 3. Takk,Torp, bra at du tar opp denne grusomme saken. At dette er lovlig er helt forferdelig. Stakkars de små som ikke kan forsvare seg. Og de ligger der de skulle være tryggest, nemlig i mors mage. Forstår ikke at en mor eller lege kan klare og utføre noe så bestialsk. Jeg tenker på nazismen og syntes ikke vi er noe bedre. Sykehusene er til syke mennesker og legene skal redde liv og ikke det motsatte.

Det er stengt for kommentarer.