Israel stenger ned samfunnet i tre uker av frykt for Covid-19

Israel foretar nå en ny nedstengning av landet som en følge av at tallet på Corona smittede er økt kraftig og i følge israelske helsemyndigheter vil de lette på tiltakene når tallene på nye daglige smittede faller under ett tusen. Tilsammen har 156 596 israelere hvert smittet av Corona. 519 av de smittede er syke og 1119 har dødd av Covid-19 relatert sykdom. De fleste av de døde har hatt en underliggende helsetilstand som har gjort den sårbare for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet av Kina-viruset. Israel planlegger å holde samfunnet nedstengt i 3 uker og folk får ikke lov til å oppholde seg ute lengre enn 500 meter fra sitt hjem. Israel er det første landet som gjennomfører full nedstengning for andre gang…