Israel står stille under Yom Kippur

yom-kippurI dag onsdag 23 september står Israel stille for Yom Kippur som er den helligste dagen i følge jødisk tradisjon. De fleste israelske aviser, deriblant Jerusalem Post og Times Of Israel blir ikke oppdatert før Yom Kippur er over ved solnedgang onsdag kveld. I Asia har Yom Kippur foreløpig blitt feiret med å fortsette tirsdagens “sell off” og markedene i Asia er i morgentimene ned med mellom 2 og 3 prosent. Døgnet vi nå er inne i skulle i følge en rekke falske profeter være dommedag eller dagen da menigheten skulle rykkes i skyer, men så langt har ikke dette skjedd. I Israel er sikkerhetsstyrker og forsvar i høy beredskap av frykt for terror.