Israel frykter et mulig iransk rakettangrep i løpet av få dager

Det israelske forsvaret tror og frykter at det vil komme et militært utspill fra Iran i nær fremtid, skriver nettstedet Debka. I følge Debka har det israelske forsvaret iverksatt høy beredskap som en forberedelse på et iransk gjengjeldelsesangrep som de tror vil kunne komme i løpet av denne uka. Bakgrunnen for den spente situasjonen er dels det faktum at Israel tre ganger har angrepet iranske mål i Syria, samt det faktum at president Trump etter all sannsynlighet vil oppheve den omstridte atomavtalen som ble inngått mellom USA og Iran under president Obama. Les saken fra Debka

17 tanker om “Israel frykter et mulig iransk rakettangrep i løpet av få dager

 1. Den kjødelige og verdslige nasjonen Israel mistet sitt gode forhold til Jahveh i år 70 e.v.t. På pinsedagen i år 33 e.v.t etablerte Gud et nytt, globalt åndelig Israel av 144000 kvinner og menn til erstatning for det førstnevnte.

  De kjødelige jødene fikk førsteretten til å utgjøre dette nye Guds Israel. Men da de fleste jødene forkastet Jesus gikk håpet om en plass i det nye Israel ut til hedninge-folkene. Kornelius var den første av denne kategorien som Peter fikk privilegiet å gå til.

  Det nye åndelige Israel “skal ikke lenger lære å føre krig”. De skal heller ikke “omkranses av bommer eller porter”.Fremdeles blir folk av alle stammer, tunger og ætter” invitert med. Også kjødelige jøder.

  Men når tallet er fullt, og resten av de 144000 som lever i dag er endelig beseglet, da slipper Kristus de fire ødeleggende vinder løs. Og da duger bare et godt forhold til Gud og Hans sønn. Atomvåpen trenger bare de som ikke setter sin lit til Gud, men i stedet “ærer borgenes Gud.

  3
  2
  • Det er berre ein HERREN GUD.
   NT kan me kasta i søpla.
   Det er GUDS ORD i Tanakh me kan stola på.
   https://www.youtube.com/watch?v=wyHZWpkVY3I
   Jesus var IKKJE Gud.Han var eit menneske.
   Ved å tilbe han gjer me oss til avgudsdyrkarar.
   Me kan gå direkte til Herren Gud når me ber.
   Jødane eller Israel er framleis Guds utvalgde Folk.
   Den siste striden vil føregå i det bokstavlege Jerusalem.

  • Svar: Som kristne kan vi selvfølgelig ikke kaste NT i søpla. NT er Guds Ord på samme måte som GT er Guds Ord.
   Jesus er Gud, det er hundre prosent sikkert. Johannes skrev: Joh 1,1-3 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.

   Jesus skal tilbes og æres sammen Faderen og Den Hellige Ånd som er og blir en sann treenig Gud.
   Å hevde det du gjør Torstein, er i dyp konflikt med nytestamentlig kristendom,og kimen til dette lå i det at du forkastet Paulus.
   I likhet med alle andre er du fri til å mene og tro hva du vil, men jeg er 100 prosent uenig med deg i det du skriver.
   Til alle: Les både i GT og NT, alt er nyttig til lærdom og det er viktig å bli kjent med hele Guds ord. Også GT!

   4
   3
  • JHVH Gud kastet den kjødelige jødiske nasjon i søpla i år 70. Gehenna var søppelplassen utenfor Jerusalem. Den symboliserte evig utslettelse. Dit dømte Jesus fariseerne. Og dit kommer alle som setter sin lit til atombomber og krigsvåpen og ikke stoler på JHVH Gud og Hans innsatte konge for tusen år.

   3
   3
  • « NT kan me kaste i søpla «. Hvorfor er du så opptatt av å forkynne ditt falske budskap på denne plattformen? Du sier rett ut at Jesus kan man bare forkaste, Guds enbårne sønn som døde for verdens synd! Det er faktisk ganske provoserende at du bruker søkelys til å forvirre mennesker som er søkende og tilfeldig skulle finne den siden med din falske lære. Hvorfor er det viktig for deg å vinne sjeler for fortapelsen?

   3
   2
  • Håper virkelig at du får en berøring av Jesus og får se at Han virkelig er verdens frelser Torstein. Det er bare trist når du forkaster deler av Guds ord og sår tvil om frelsens budskap. Det er mange som er søkende, og veien til Faderen går via Jesus. Det er hva Guds ord sier og som er kjernen i evangeliet. Hva er evangeliet uten Jesus? Alt godt ønskes deg.

   3
   2
  • Betina: “veien til Faderen går via Jesus.”

   Det har du så evig rett i Betina. Jesus er veien. Men de fleste på en vei skal gjerne en plass. De har et mål. Og Jesus er altså ikke dette målet. Han er bare veien. Målet er faderen Jehovah.

   4
   1
  • Jesus er oppfyllelsen av å nå målet. « Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg «.

   3
   1
 2. Søkelys: “Jesus er Gud, det er hundre prosent sikkert. Johannes skrev: Joh 1,1-3 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”

  Gresk skiller ikke mellom store og små bokstaver. (Minuskler og versaler). Det er derfor uriktig å benytte stor bokstav i “ordet” eller i “gud”.

  I begynnelsen var ordet, sier bibelen. Gud fader har ingen begynnelse. Men det har Kristus, som den førstefødte fremfor enhver skapning. Treenighetsforkjemperne oversetter dessuten denne setningen på en måte som passer dem selv og deres lære. Sanne kristne oversetter det slik:

  “I begynnelsen var ordet, ordet var hos gud og ordet var en gud.” Eller som Lyder Brun oversetter det: “ordet var av guddomsart”.

  Gud – gresk theos – innebærer tanken om noe som er over menneskene. Derfor omtaler bibelen israelittiske dommere som “guder”, englene som “guder i gudenes forsamling” og Kristus som “gud”. Altså overmenneskelig person.

  Å gjøre sønnen til lik med sin egen far er absurd og ubibelsk. Det er Satan Djevelen som narrer menneskene med dette sludderet.

  5
  3
  • Det er INTET i hebreerbrevet som tilsier at Jesus og Faderen er like. Tvert om er det åpenbart at det er faderen JHVH som har gitt Kristus den rolle han skal ha i tusen år.

   Men at treenighetsorienterte oversettere har stokket ordene på en måte som taler deres sak er sikkert.

   Eksempelvis i vers åtte der det egentlig står:
   “Men om sønnen; gud er din trone for evig og alltid.”

   Jesus er som førstefødt skapning over alle andre skapninger i universet. I den forstand er han gud over også englene, og ikke bare menneskene.

   Kristus blir også over meg i himmelen i det han er brudgommen og jeg og de andre 144000 er bruden. I guds ordning er en brud underordnet sin brudgom.

   Dette er fullt samsvarende med teksten i 1. Korinterbrev 15 der sammenhengen kommer krystallklart til orde:

   ” 24 Så kommer slutten (ETTER DE TUSEN ÅR ETTER HARMAGEDDON), når han (KRISTUS) overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far (JHVH), etter at han (KRISTUS) har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.(I HIMMEL OG PÅ JORD) 25 For han (KRISTUS) skal være konge helt til Gud (JHVH) har lagt alle fiender under hans (KRISTI) føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han (JHVH) under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud (JHVH) er unntatt. Det er jo Gud (JHVH) som legger alt under ham (KRISTUS). 28 Men når alt er underlagt ham (KRISTUS), skal også Sønnen (KRISTUS) selv underordne seg Gud (JHVH), som har lagt alt under ham (KRISTUS), og Gud (JHVH) skal være alt i alle.

   Kristus har altså en jobb å gjøre i tusen år etter Harmageddon med å gjenskape paradiset på jorden. Det var jo dette som gikk tapt og som har behov for å reetableres.

   Når så denne jobben er unnagjort etter de siste tusen år av JHVH’s hviledag, skal Kristus atter underlegge seg JHVH som la alt under ham.

   Klarer man ikke lese dette her så er man forblindet av Satan.

   4
   4
  • Dere i Jehovas Vitner vrir og vender på Ordet slik at det til slutt mister sin kraft.
   Du misforstår så utrolig at det er vondt å forstå. Det står ikke at Ordet ble til i begynnelsen, nei det står at Ordet var i begynnelsen. Om Jesus, som er Gud, står det i Åpenbaringen er Alfa og Omega. Han begynnelsen og enden. Han var i begynnelsen og er evig. HAN HAR ALLTID VÆRT OG VIL ALLTID VÆRE.

   Dere forkynner deres “bibelske” budskap akkurat slik Satan gjorde da han fristet Jesus i ødemarken. Han vrir og vender på Guds Ord, men det er kraftløst og fullt av løgn. Dere i Jehovas Vitner sprer deres forvridde budskap på lik linje med Satan. Et forvridd budskap uten et snev av Sannhet. Dere er drevet av samme ånd som ødeleggeren.

   Hebreerne kapittel 1 forteller i klar tekst at Jesus er Gud og står over englene. Ergo Han kan ikke være erkeengelen Mikal. I tillegg står det også i klar tekst i samme kapittel at Jesus også er Skaperen.

   5For aldri har Gud sagt til noen engel:
   Du er min Sønn,
   jeg har født deg i dag.
   Eller, som det også står:
   Jeg vil være far for ham,
   og han skal være sønn for meg.
   6 Og når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han:
   Alle Guds engler skal tilbe ham.
   7 Om englene sier han:
   Han gjør sine engler til vinder,
   sine tjenere til flammende ild.
   8 Men om Sønnen:
   Din trone, Gud, står til evig tid,
   din herskerstav er rettferdighetens septer.

   9 Du har elsket rettferd og hatet urett.
   Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner
   med gledens olje.
   10 Og videre:
   Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen,
   og himmelen er et verk av dine hender.

   Ellers sier Jesus selv i Johannes 14: Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

   Kan det sies tydeligere? Fatter ikke at noen kan bortforklare dette.

   I Judas brev er det jo tydelig at erkeengelen Mikael ikke er Jesus. Her viser Mikael at Satan er den mektigste engelen:

   «9Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren refse deg!»

   Dette bekrefter også 2.Petersbrev 2:11

   «Selv ikke englene, som står høyere i makt og styrke, kommer med spottende ord når de fører fram anklager fra Herren mot slike makter.»

   Jesus all makt i Himmel og på jord. Da vil jo selvsagt ikke Jesus frykte Satan.

   Når det gjelder 1. Tessaloniker 4:16 sier deres oversettelse følgende:

   «..for Herren selv skal stige ned fra himmelen med et bydende rop, med en erkeengels Røst og med Guds trompet…».

   Bibelen Guds Ord – King James sier:

   «For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra Himmelen….»

   Norsk Bibel 88 sier:

   «For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun….»

   Bibelselskapet 2011 har valgt å oversette slik:

   «For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen…»

   I de tre første oversettelsene sier ikke Bibelen noe om at det er en erkeengel som roper, nei det sies at Herrens røst høres ut som/er lik en erkeengel røst. Det er lett å forstå at det er en metafor.

   I Bibelselskapets oversettelse sies det at det er en erkeengel som roper og Guds basun høres, og da skal Herren stige ned. Verset forteller oss at en erkeengel roper og Guds basun høres når Herren stiger ned. (I motsetning til populære tolkninger, er det forfatterens syn at «Guds basun» ikke er et fysisk eller himmelsk instrument. Det er Guds stemme. Blir drøftet i denne artikkelen:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/

   Ingen har noensinne sett Gud står det skrevet, men Jesus sier at den som har sett Ham har sett Far. Altså er Jesus ikke en engel, men utstrålingen av Guds herlighet og bildet av Hans vesen.

   Måten dere i Jehovas Vitner vrir dere unna Hebreerne 1ff og Johannes 14.8-11 er ganske utrolig. Ikke tillitsvekkende! Det beste var nok om disse ikke var i Bibelen i det hele tatt, men det er de og det må dere forholde dere til.

   Når dere døper: Følger dere da Jesu befaling om å døpe dem til Faderen, Sønnens og Den Hellige Ånds navn (Treenigheten -likestilt)?

   Nå skal vi se hva som står i Paulus’ brev til Filipperne 2:6-11

   «Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.

   Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

   Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

   I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!»

   Her ser vi at Jesus var i Guds skikkelse, dette var ikke noe han hadde tilranet seg. Han gav avkall på alt dette for å frelse verden. Derfor har Gud opphøyd ham og gitt ham navnet over alle navn. Hva er navnet over alle navn? Når vi nå stiller dette spørsmålet til Jehovas Vitner vil de selvsagt si JHVH (Jehova). Det er helt riktig!

   Gud gav Jesus navnet JHVH, fordi det er navnet over alle navn. Det vil med andre ord si at Jesus er JHVH. Derfor skal vært kne bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre.

   I 2.Mosebok 3:13-15 er et av stedene i Bibelen vi finner Guds Navn:

   Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er (JHVH)har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.

   I Johannes 8:23-30 bekrefter Jesus at han er JHVH og han sier til og med at dersom man ikke tror det skal man dø i sine synder.

   Det er avgjørende å tro på den «riktige» Jesus. Man skal ikke tilbe engler, bare Gud. Bibelen sier at vi må vende oss bort fra avgudsdyrkelse. Det er fortapelse i vente for dem som tilber andre enn Gud. Håper av hele mitt hjerte at Den Hellige Ånd kan vise deg dette.):

   Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er (JHVH), skal dere dø i deres synder.» «Hvem er du?» spurte de. «Den jeg har sagt dere fra begynnelsen av», sa Jesus. «Jeg har mye å si om dere og dømme dere for. Men han som har sendt meg, taler sant, og det jeg har hørt av ham, det sier jeg til verden.» De skjønte ikke at det var sin Far han talte om. Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er (JHVH), og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.» Da han sa dette, kom mange til tro på ham.

   Som vi har sett fra Filipperne ser vi at Jesus og JHVH er det samme navnet og derfor skal vært kne bøye seg for ham og bekjenne at han er Herre. I Salme 148:13 får vi en ny bekreftelse på at bare hans navn er opphøyd:

   De skal love Herrens navn, bare hans navn er opphøyd. Hans herlighet er over himmel og jord.

   I Sakarja 14:9 ser vi Herren er én og hans navn er ett. Samtidig ser vi at da skal Herren være konge over hele jorden:

   Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.

   I Matteus 25:31 bekreftes det at det er Jesus som er Herren som skal sitte på tronen:

   Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet.

   Videre skal vi se at Jesus er Gud i 1. Timoteus 6:14-16

   «Ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Det skal han la oss oppleve når tiden er inne, han (Jesus), den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.»

   Dette verset fra 1. Timoteus er så tydelig på at Jesus er Gud, Gud som ingen har sett, men som de allikevel har sett i Jesus som er Hans utstråling og et bilde på Hans vesen. Jesus er den salige, eneste hersker, kongenes konge, herrenes herre, den eneste udødelige, som bor i et lys ingen kan komme.

   4
   3
  • Så du klarte ikke å bortforklare 1. Korinterbrev kapittel 15 nei. Nei det hjeper ikke med ordgyting Richard.

   “28 Men når alt er underlagt ham (KRISTUS), skal også Sønnen (KRISTUS) selv underordne seg Gud (JHVH), som har lagt alt under ham (KRISTUS), og Gud (JHVH) skal være alt i alle.”

   Du mener kanskje at Jehova Gud til slutt skal underordne seg selv?
   Treenighetslæren finner du igjen i eventyrenes trehodede troll. Det er satanisme og demonisme – intet annet. Og det får verden snart grundig vitnesbyrd om når sønnen, som ikke er sin egen far, griper roret og knuser all falsk tretrollet religion.

   4
   4
 3. Langesæter: “I NT er det ingen tvil om at Jesus vert framstilt som GUD. Spesielt Johannes 1 og Kol. 1 levnar ingen tvil om at Jesus vert sett på som Skaparen.”

  Bare om du ikke forstår at det er treenighetstilhengere som står bak de oversettelsene som de navnkristne selv benytter.

  Det finnes derimot en rekke nøytrale filologisk baserte oversettelser som viser det motsatte.

  Johannes 1:1 har jeg gjort rede for hva dette angår. I Kolosserbrevet heter det at Kristus er den usynlige Guds bilde. I sin førmenneskelige tilværelse kan mye tyde på at Kristus het Michael, som betyr “hvem er lik Gud”.

  Kristus er lik Gud ved at han avspeiler Guds egenskaper til fullkommenhet. Det er ikke å undres over ettersom han er Guds førstefødte odelssønn.

  Det blir absurd å kalle en førstefødt sønn for den samme som sin far og lik med sin far. Det er bare i religiøst forkvaklede sinn at en sønn er sin egen far. Gud Fader er ikke lik med en født/skapt. Han har ingen begynnelse slik en født har.

  Sønnen var det første JHVH Gud skapte, og som det fremgår av skapelsesberetningen var sønnen til stede sammen med Faderen da de begge i fellesskap skapte menneskene i 1. Mosebok:

  “26 Gud sa: «La OSS lage mennesker i vårt bilde, så de ligner OSS!

  Også dette skriftstedet hopper Langesæter behendig bukk over. Det er lett å se at Satan Djevelen har narret flertallet også i kristenheten. Desverre, men da passer det godt inn at Jesus retorisk spør: Mon jeg finner troen når jeg kommer?, og “få er de som går på den smale vei”. Dette går fullstendig i oppfyllelse i dag – rett foran enden,

  Det skal bli interessant å se hva Langesæter skriver når religionene om kort tid ødelegges av nasjonene og hele denne verdens konglomerat av alt fra jødedom, forfallen vakttårnisme til all annen falsk kristendom knuses. De få sanne kristne venter i spenning!

  4
  4
 4. Josef og Torstein har en ting til felles; de er ikke kristne. Så lange og falske avhandlinger, at det er til å bli matt av!

  3
  1

Det er stengt for kommentarer.