Israel feirer 70 år: Se videoene om Israels seier i seks-dagers krigen i 1967 og Yom Kippur krigen i 1973

Israelske soldater bretter ut det israelske flagget etter seieren i seksdagers krigen i 1967. (foto: You Tube)

Seksdagerskrigen var en kortvarig, men intens krig som foregikk i Midtøsten i 1967. Krigen ble i hovedsak utkjempet mellom Israel på den ene siden og Egypt, Jordan og Syria på den andre siden. Jom kippur-krigen (oktoberkrigen) utspant seg i 1973 mellom Israel på den ene siden og Egypt og Syria på den andre. Krigen fikk sitt navn fordi den startet på jom kippur den 6. oktober. Det israelske forsvaret var uforberedt på angrepet, men mobiliserte raskt og var i ferd med å påføre Egypt og Syria nye nederlag da en våpenhvile ble etablert under FNs beskyttelse den 24. oktober. De to krigene i 1967 og 1973 viste at Israel var i stand til å slå tilbake mot overmakten

Sjekk ut videoene om to av de største krigene den jødiske staten har måttet gjennomleve i tiden etter gjenopprettelsen av staten i 1948. “The Six Day War i 1967” er en video om seksdagerskrigen i 1967, en krig mange har kalt “Guds krig for Israel”

Sjekk ut videoen om Yom Kippur krigen

 

4 tanker om “Israel feirer 70 år: Se videoene om Israels seier i seks-dagers krigen i 1967 og Yom Kippur krigen i 1973

 1. Det er ikke til å komme forbi at Guds motstander Satan Djevelen er en FEIGING. Sitt hat til Jehovah og Kristus retter han mot små mennesker, etter at han ble kastet ut fra himmelen og ned til jordens nærhet rundt utbruddet av første verdenskrig.

  Sanne kristne vet at alle de ikke-bibelske religionene har sitt opphav nettopp i denne onde åndeskapningen. Spesielt den kvasi-bibelske varianten islam vitner om opphavets egenskaper.

  Dette var helt tydelig da titusenvis av militærstøvler lå igjen i sanden etter Israels fiender. De flyktet til sist totalt desorienterte og uorganiserte for de jødiske soldatene de så sjofelt hadde angrepet. Mon de spurte seg selv i det minste ETT spørsmål da de ble kjeppjaget:

  Kan allah virkelig være den allmektige gud når han får rundjuling gang på gang?

 2. Ja , dette er korrekt , Josef. Så langt jeg husker var det på Sinai – halvøyen dette
  skjedde. Araber-soldatene fikk fullstendig panikk selv om de militært sett var overlegne. De hoppet ut av stridsvognene og militærstøvlene og la på sprang i ørkenen. Israelerne møtte et stort antall tomme støvler….
  Vår Herre kan legge frykt og angst inn i menneskehodene når han vil.

 3. Mellom de større krigene fører Mossad krig mot fiendens mange forsøk på utvikling av masseødeleggelsesvåpen. For noen år siden avslørte de at Syria var i ferd med å bygge ut en fabrikk for militære atomvåpen sammen med Nord-Korea. Se den hyper-spennende filmen:

  https://www.youtube.com/watch?v=sTylLz1ikUo

 4. Etter at Trump har vist jødene sin gunst ved å støtte dem og flyttet ambassaden til Jerusalem vil også han bli nødt til å vende seg mot ALLE religioner når Kristus på vegne av sin far Jehovah legger i nasjonenes lederes hjerter å forby all offentlig utøvelse av religion – inklusive jødedommen.

  Slik sett vil også Trump vende seg mot den religiøse delen av et stadig mer sekularisert Israel. Men da er vi også straks ved dagenes ende – i det GLOBALE slaget mellom Gud og mennesker – symbolsk kalt Harmageddon.

  Langesæters bitre opplevelser med kristendommen har ført den åndelige bussen hans inn på en blindvei.

Det er stengt for kommentarer.