Islamsk Stats sanne ansikt, japansk gissel halshugd

isis.kristenDet japanske gisselet som ble henrettet av ISIS skal ha vært en kristen, skriver blant annet Christian News Network søndag. Den japanske journalisten ble brutalt henrettet lørdag kveld og en video publisert på You Tube ser vi den avdøde japanske kristnes døde kropp med hodet liggende oppe på magen. Det groteske drapet og ISIS behandling av den japanske journalisten som dro til Syria for å forsøke å få fri det andre japanske gisselet viser med all tydelighet hvilken dødelig ondskap verden står overfor i den muslimske terrorstaten som har etablert seg i Syria og Irak. Den islamistiske terrorstatens ondskap kjenner ingen grenser, noe verden fikk et nytt vitnesbyrd om tirsdag da det ble kjent at islamistene brente den jordanske piloten levende…

ISIS eller islamsk stat som det også kalles fortsetter å markere seg som barbariske terrorister som ikke viser skånsel eller tar menneskelige hensyn. ISIS, Al Qaida, Boko Haram og en rekke tilsvarende terrorbevegelser har i stadig sterkere grad fått oppmerksomhet i vestlige nyhetsmedia og selv et multikulturelt Europa og Amerika nekter
christian_children_martyrs-606x350å se det, er sannheten at Vesten befinner seg i krig med ekstrem islam. Det kristne japanske gisselet som ble halshugd i går, er ikke den første og blir neppe heller den siste som møter sin skjebne og grusomme død i hendene på disse fanatiske terrorister som Vesten bare fører en halvhjertet krig mot. I desember i fjor kunne Søkelys i likhet med en rekke andre internasjonale kristne medier fortelle om fire mindreårige irakiske barn som nektet å oppgi sin tro på Yasua (Jesus) selv i møtet med sine muslimske bødler i islamsk stat. Historien som ble delt av den anglikanske presten Andrew White som også er kjent som “presten i Bagdad” berørte i hvert fall undertegnede dypt og i går igjen, ble vi påminnet om hva slags trussel vi står overfor i den muslimske ISIS militsen som i dag terroriserer sivilbefolkningen i Syria og Irak.

Martyrskaren økes for hver eneste dag

Den kristne kirke anno 2015 er i ferd med å bli den største martyrkirken i den kristne kirkes historie. Denne troende japanske journalisten som i går ble drept fordi han ønsket å redde et annet japansk gissel. Videoen fra det hele er så grusom at vi velger å ikke legge den ut her. Folk som orker kan se den fra You Tube. Allerede i desember 2014 måtte vi konstatere at  de modigste martyrene vår tid kjenner er tenåringer og barn som kanskje er ennå yngre, for da islamsk stat (ISIS) militante truet fire barn i Irak -som alle var under 15 år gamle -med døden dersom de ikke lovet å følge muslimenes “profet” Muhammed, da proklamerte de fire barna modig: “Nei, vi elsker Yasua (Jesus) og vi har alltid fulgt Yasua,” og deres enkle vitnesbyrd om sin kjærlighet til Jesus må aldri bli glemt av oss som lever i et samfunn hvor terror fra ISIS og andre muslimske grupper bare er noe vi hører om i nyhetsmedia.

En krig mot antikristelige krefter

Den vestlige militæraksjonen mot Islamsk stat har hittil bare vært halvhjertet i den grad at den vestlige allianse bare har tydd til flyangrep for å slå ut elementer av ISIS. Dette har isis-flagriktignok slått ut endel militært personell blant de muslimske ekstremistene, men fremdeles strømmer jihadister på fra vestlige land for å ta del i den islamsk kamp mot den vestlige sekulær-kristne kultur. Svært mange her i Europa har ennå ikke forstått at vi nå utkjemper en krig på liv og død mot krefter som ikke ønsker oss godt, og dette er en krig som vil kreve langt mer av alliansen enn sporadiske bombeangrep for å stoppe ISIS fremmarsj. Sannheten er at ISIS, Boku Haram og Al Qaida ikke kan bekjempes med noen andre redskaper enn militærmakt, og her bør Vesten og NATO stille opp med langt mer enn noen bombetokter i ny og ne. Virkeligheten er at dersom disse kreftene skal bekjempes må alliansen inn med bakkestyrker og knuse dem militært ellers vil problemet aldri bli løst.

En svak president i Det Hvite Hus

Etter at Barack Hussein Obama kom til makten i 2008 har verden vært rystet av muslimsk terror som aldri tidligere. I Midt-Østen har ISIS og Al Qaida slått seg frem og står i dag både i Syria, Irak og i Sinai hvor nylig et trettitalls egyptiske soldater ble drept av ISIS obama_golfassosierte terrorister. I Afrika går Boko Haram frem og kristne blir fordrevet, kidnappet og drept fordi de tror på Bibelens Guddom i stedet for Allah og Koranen. I Europeiske storbyer går islamistiske jihadister til angrep på ubevæpnede sivile, noe vi nylig så i Paris i forbindelse med terrorangrepet mot et jødisk supermarked og det franske satire magasinet Charlie Hebdo. Fra tidligere er vi kjent med terrorangrepet mot Twin Towers, terrorangrepet i London og terrorangrepet i Madrid som alle har muslimsk signatur. Sannheten er at vi i islam har en dødskult som ønsker å underlegge seg langt mer enn Midt-Østen og målet er et muslimsk kalifat som helst strekker seg over hele verden. Samtidig som verden nesten sjokkert er vitne til islamistenes motbydelige herjinger har vi Barack Obama en historisk svak president som gjennom sin utenrikspolitiske policy faktisk har medvirket til at ekstreme islamistiske krefter har kommet til i land etter land i Midt-Østen. USA og verden er avhengig av at USA har en sterk leder av George Bush kaliber. En leder som vet å sette seg i respekt i den muslimske verden og som ikke er redd for å sende “boots on the ground”.

Tekst Kjell Andersen

Facebook Comments

7 tanker om “Islamsk Stats sanne ansikt, japansk gissel halshugd

  • Bush starta Irak-krigen basert på løgn.

   911 var ein inside-operasjon som BUSH brukte som påskot til å starta desse grusomme krigane som Obama har overteke.

   https://www.youtube.com/watch?v=yTjz7rfPjfQ
   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JOKiPtEsEKM

   I, Pet Goat II Prophecy Analysis/ America’s fate foretold

   https://www.youtube.com/watch?v=C8eSdAlz2qU

   Bush er den komande Antikrist.

   Han er nummer 8 som kjem igjen til alle si overrasking.

  • Snart kolapser ditt korthus av drømmer, innbilninger, new age og egenrettferdighet.. ved at Bush dør, Denne “Gershon” dør uten å ha bygget noe tempel, og du sitter igjen med absolutt ingenting, har spottet Guds ord og Guds hellige apostel Paulus. Omvend deg fra din fantasi før det er for sent.

  • Eller Bjørn så kjem Bush tilbake, tempelet kjem på plass og dei 6000 åra går mot slutten og du held framleis ikkje sabbaten, men set din lit til løgnene til Paulus.

   “For slik den nye himmel
   og den nye jord som eg skaper,
   alltid skal stå for mitt andlet, seier Herren,
   slik skal dykkar ætt og namnet dykkar stå seg.

   23 Og det skal skje:
   frå nymånedag til nymånedag,
   frå sabbat til sabbat,
   skal alle menneske koma
   og tilbe for mitt andlet, seier Herren.”Esaias 66
   ————————–

   ” For Herren skal halda dom med eld
   og med sverd mot alle menneske;
   mange er dei som blir drepne av Herren.

   17 Dei som gjer seg heilage og reine
   ei som et svinekjøt, motbydelege ting og mus,
   dei SKAL GÅ TIL GRUNNE, ALLE SAMAN,
   seier Herren. ” Esaias 66

  • Ikke glem at Jesus sa at det ikke er det som går inn i munnen som gjør et menneske urent, med det som tales ut.

  • Anna.
   Yeshua var jøde.
   «Kvifor bryt læresveinane dine overleveringa frå dei gamle? Dei skyl ikkje hendene før dei et.»
   Dette var utgangspunktet for striden.
   Disiplane åt maten utan å ha vaska hendene.
   Trur du Yeshua som overheldt dei jødiske matforskriftene med orda sine sa at dei kunne eta urein mat?
   På ingen måte.
   Yeshua irettesette farisearane fordi dei hadde laga til sine eigne lover som ikkje var gitt av Gud.

   Det er dette me ser i dei fleste kristne samfunn og.
   Dei har laga til masse reglar og tradisjionar som ikkje har grunnlag i Guds ord.

   “Slik har de sett Guds bod til sides av omsyn til dykkar eiga overlevering. 7 De hyklarar! Jesaja profeterte rett om dykk då han sa:

   8 Dette folket ærar meg med leppene,
   men hjartet er langt borte frå meg.

   9 Dei dyrkar meg fåfengt,
   for det dei lærer, er menneskebod.»

   Menneskebod har me mange av.
   Sabbaten er td Guds kviledag, men dei fleste kristne har laga sitt eige menneskebod og held sundagen.
   ————
   Yeshua seier i teksten.

   «Høyr og forstå! 11 Det er ikkje det som kjem inn i munnen, som gjer mennesket ureint. Men det som går ut av munnen, det gjer mennesket ureint.»

   Med desse orda greier mange kristne å skriva at Gud gjev tillating til å eta urein mat.
   For ein blindskap.
   “Lova og profetane” står fast, slik Yeshua sjølv seier.

   “Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det,”

   I Esaias 66 vert dette ettertrykkeleg skrive.
   Styggedomane er på ingen måte avskaffa.

   ..”dei som et svinekjøt, MOTBYDELEGE ting og mus,
   dei skal gå til grunne, alle saman,
   seier Herren. “

   Det handlar om å innretta seg etter Guds krav og reglar og slutta med styggedomane som Gud beskriv.

   Diverre er det kristne som trur at livet i Kristus er å frigjera seg frå Guds reglar og leva slik dei sjølve vil.

   “Hjartet hans var ikkje lenger heilt med Herren hans Gud, slik hjartet til David, far hans, hadde vore. 5 Salomo følgde ASTARTE, gudinna til sidonarane, og MILKOM, den MOTBYDELEGE guden til ammonittane.”

   Mange snur seg vekk når td to mannfolk kysser kvarandre.
   Kroppen reagerar med ordet “MOTBYDELEG”.
   Det er ikkje naturleg og mange får frysningar på ryggen.
   Ordet “vemmeleg” er og dekkande.
   ————-
   For meg er det og vemmeleg og ekkelt når folk et svinekjøt og ikkje for å nemna sneglar, mus og anna drit.
   ——-

 1. Kan Obama være muslim, slik hans far var?
  Fra en god kronikk i Bergens Tidende 14/1-15 med overskrift Krigspresidenten:
  ‘Obama regnes i dag som en av de mest antikristne presidenter USA har hatt, med utsagn som «USA er ikke lenger bare en kristen nasjon» og «det muslimske bønneropet er en av de vakreste lydene på jorden ved solnedgang».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *