“Irma er Guds dom over en nasjon som har vendt Gud ryggen”

Broder Paul Nison i Torah Live Ministries er blant dem som hevder at Jahve Gud bruker orkaner for å dømme og refse nasjonen

Et av president Donald Trump’s løfter til det amerikanske folket har vært “å gjøre Amerika stort igjen” samt “jeg skal fikse det,” og dette kunne ha blitt en sannhet dersom valget av president også hadde betydd et ja til Guds lover og bud slik de er fremlagt i den Hellige Skrift. Mange kristne, også troende som tilhører en kristen strømning som best kan defineres som “Hebrew roots” -er tydelige på at det vi nå ser ramme USA er en form for straffedom over en nasjon som nekter å bøye kne og ydmyke seg innfor himmelens Gud. “Amerikanerne sa ja til Donald Trump, men har ikke respondert på kallet fra Jesus Kristus,” skriver Paul Nison i en melding på twitter

David Wilkersons profeti fra 1973 er i ferd med å bli oppfylt

Både orkanen Irma og Harvey som nylig satte Houston under vann vil begge skrive seg inn i historien som svært kraftige orkaner. Med kort tids mellomrom har de to kraftige orkanene rammet USA, mens en tredje, orkanen Jose ser ut til å ha valgt en annen kurs som gjør at de karabiske øyer og Florida dermed blir spart. Det som USA nå opplever i form av først en langvarig tørke, deretter orkaner og flom, forteller historien om at USA er et land som er under Guds dom, sier Paul Nison i Torah Live ministries, en messiansk kristen retning som igjen er en del av en religiøs strømning vi kjenner som “hebrew roots” som tiltaler Gud som “Yahweh” og Jesus Kristus som Yeshua. I følge Paul Nison er det som skjer nå et tegn på Guds dom, men også et kall til omvendelse før den virkelige dommedag kommer. “Tiden er kommet for Amerika til å vende om til Gud,” og stadig flere tolker nå det som skjer som et tegn fra Gud. Gud er i ferd med å ta bort noen av de støtter mennesker bygger sine liv på.  “For se, Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, tar bort fra Jerusalem og Juda støtte og stav, hver støtte av brød og hver støtte av vann,” skrev profeten Jesaja  (Jes 3,1) til det frafalne Israel. Hva betyr så dette? Det bibelske svaret er enkelt. Når Gud begynner sin domsprosess over en frafallen nasjon, er det først “støttene” som rammes. Når Gud i GT rammet Israel med sin dom, rammet han “støtte av brød og støtte av vann” da både vann og brød var livsviktig for folkene. Uten brød og vann, vil folket begynne kjenne på et savn, og kanskje i sin nød rope til Herren om hjelp og nåde. I dag ser vi hvordan amerikanerne igjen og igjen rammes av katastrofer som både koster enorme summer og som dermed også tærer på nasjonens økonomi. En økonomi som allerede befinner seg i krise, fordi den er bygd på massiv gjeld. I 1973 skrev den amerikanske predikanten David Wilkerson om kraftige stormer og orkaner som ville komme til å ramme nasjonen i nær fremtid. Mange tror at det nettopp er det vi ser når nasjonen først ble rammet av en apokalyptisk tørke (https://www.sokelys.com/?p=13782) -deretter har vi sett hvordan både historiske orkaner og flommer har rammet nasjonen, som ennå ikke har valgt å ydmyke seg innfor Guds ansikt. I videoen under snakker Mark Fox i Amazing Prophecies om det som skjer og spørsmålet han stiller “er om orkanen Irma er en budbærer om ting som ligger foran oss?” Se videoen og si gjerne din mening, og samtidig, la oss være i bønn for alle dem som er rammet av den ulykke som nå rammer Amerika.

7 tanker om ““Irma er Guds dom over en nasjon som har vendt Gud ryggen”

 1. Er takknemlig for at Gud har velsignet Norge med relativt sett større materiell rikdom, mer fred og politisk stabilitet enn noen annen nasjon. De politiske partier har ført land og folk i en positiv, nestekjærlig og trygg samfunnsutvikling. Det ser Gud, og det belønner Han.

  Menneskeskapte klimaendringer er sosialistisk propaganda. Det er Gud som rår. Ikke engang Satan kan stelle istand så mye tørke, uvær, tsunamier, jordskjelv og annen straffedom som den allmektige og allvitende, den dømmende og evig rettferdige.

  All nød og elendighet, uro og håpløshet i muslimske land og i tradisjonelt kristne land i Afrika, Europa, Nord- og Sør-Amerika er tydelige endetidstegn. Bare det sekulære Nord-Europa og Japan, samt det kommunistiske Kina, ser ut til å mestre utfordringene til beste for folk flest. Gud står ved de rene av hjerte. Nasjonalistiske ortodokse, islamister, katolske overgripere, karismatiske fanatikere, mormoner, bibelblinde og antidemokratiske og livsfiendtlige lutheranere får alle sin guddommelige lønn. Syndens sold er døden.

  • Det er store brister i din “logikk”; velstanden i Norge har økt betydelig i takt med at folket har vendt seg bort fra Gud!

  • “De politiske partier har ført land og folk i en positiv, nestekjærlig og trygg samfunnsutvikling.”

   HVILKEN planet lever du på? Samfunnsutviklingen har blitt mer kald og kynisk. I alle fall de siste 20 åra. Og det er langt på vei de politiske partiers skyld.

 2. Folk flest i Norge har det bedre enn noen gang. Materielt og psykisk. Lengter ikke tilbake til tiden da man døde av lungekreft som femogførtiåring og ble frosset ut av det gode selskap på grunn av uekte barn.

  Gud har belønnet Norge rikelig. All statistikk viser det. På samme vis som han har straffet California med tørke og skogbranner og Florida med katastrofalt uvær på tross av heftig bønn av desperate troende og guddommelige presidenter. Logikken tilsier altså at Gud elsker Norge langt høyere enn for eksempel Israel og USA som den allmektige overøser med rettferdige prøvelser i sin guddommelige plan for synderne han har skapt. Gud skåner Norge fra sin egen terror. Rett skal være rett.

 3. Ja helt klart at vi som en av verdens aller rikeste nasjon blir spart for slike straffedommer, mens de fattige i India og på de Karibiske øyer mister alt de har sammen med mange dødsfall i kjølvannet, selv om de roper til gud i all sin nød.
  Det hjelper alltid å være i blant de rike og vellykkede!

Det er stengt for kommentarer.