Iransk kristen som fikk 80 piskeslag for å delta i nattverd er anmodet om å forlate landet

Iranske myndigheter raidet husmenigheter

En kristen iransk mann som i 2013 fikk 80 piskeslag for å ha tatt del i nattverdsmåltidet og iran-prisondrukket nattverd vin er nå anmodet om å forlate landet, sier menneskerettighetsaktivister. Agenter for den iranske etterretningstjenesten, kjent som VEVAK  gjennomførte i februar et raid mot hjemmene til  Mehdi Reza Omidi og to andre medlemmer av flere husmenigheter i Rasht, Saheb Fadaie og Yasser Mosayebzadeh området, melder “Christian Solidarity Worldwide”. Omidi var en av fire menn som i oktober 2013 ble dømt til 80 piskeslag for å ha drukket nattverd vin samt å å eie en parabolantenne. Straffen mot de fire skal ha blitt gjennomført senest en måned etter at straffen ble avsagt. Etter razziaen mot hjemmene til Omidi og de to andre.skal myndighetene beordret de tre kristne til å møte til avhør neste dag, og det var under disse avhør at tjenestemenn ba dem forlate landet.

Iran er bare et av mange muslimske land hvor kristne opplever trengsel, undertrykkelse og forfølgelse for Jesu navns skyld. En rekke kristne pastorer sitter fengslet mens andre opplever at myndighetene gjør livene svært surt og vanskelig for dem og deres familier. Under raidet mot de tre familienes hjem ble både bibler, bærbare datamaskiner, kristne Save-Saeed-Protestbøker og CDer samt annet religiøst materiell konfiskert, sier talsmenn for “Christian Solidarity Worldwide”.  Kiri Kankhwende, presseansvarlig for CSW, sier at når iranske myndigheter ber kristne om å forlate landet, er det bare en av mange måter de bruker for å undertrykke religiøse minoriteter og for å forhindre at kirken vokser. Blant andre virkemidler er trakassering, konfiskering av eiendom, arrestasjoner og fengsling på falske anklager. “Alt dette blir brukt for å få konvertitter til å fornekte den kristne tro eller avbryte sitt engasjement i menigheten,” sier  Kankhwende. Noen ganger gjør de det mykere fordi lange fengselsstraffer resulterer i økt internasjonal press og oppmerksomhet, og da velger man andre metoder for å gjøre livene vanskelige og uholdbare for de troende. Noen ganger lykkes de og mennesker velger å gå tilbake til islam. Av og til fremsettes det trusler, mens i andre tilfeller, -som her, kan de høflig bli bedt om å forlate landet. Over hele Iran blir det meldt om fortsatt press på kristne og i enkelte områder skal presset være økende. En av dem som sitter fengslet i Iran for sin kristne tros skyld er den Iransk/amerikanske pastoren Saeed Abedini som har fått forholdsvis stor oppmerksomhet i den kristne presse. Saeed’s kone har en rekke ganger oppfordret president Obama til å gjøre mer for å få hennes mann hjem, men hittil forgjeves. (Foto av en amerikansk demonstrasjon for å presse myndighetene til å gjøre mer for den kristne pastoren)

Én tanke om “Iransk kristen som fikk 80 piskeslag for å delta i nattverd er anmodet om å forlate landet

  1. Det er trist å registrere at det er lite engasjement for forfulgte kristne blant norske kristne. På 1960 og 1970 tallet da det var kristenforfølgelse i Russland og Sovjet unionen var det stort engasjement for den undertrykte og forfulgte kirke. Slik er det ikke i dag. Jeg lurer på om falsk velstandsforkynnelse har gjort mennesker så åndelige sløve at de ikke bryr seg lenger. Jesus sa: “Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. (Matt 24,12) Jeg tror nå vi er der.

Det er stengt for kommentarer.