Hanvold: En ny vind er i ferd med å feie inn over landet, men fra hvor?


Innlegg: Jan Hanvold og Visjon Norge -grums og vranglære

visjon1En ‘ny vind’ er i ferd med å feie over landet. En forkynnelse som er så langt unna bibelen som den kan komme, og som nå legitimeres av pastorer og ledere i hele landet som har hørt på den falske ‘apostelen’ Maldonado som nettopp har gjestet Norge, og som bringer denne vranglæren tilbake til sine menigheter. Den falske læren er bragt inn til landet av Jan Hanvold og Visjon Norge, som i grådighet etter penger ikke bryr seg om hva som serveres fra talerstolen bare det får folk til å ‘så inn’ i Visjon Norge, slik at Hanvold kan få oppfylt sine grandiose planer om å ekspandere virksomheten. Hanvold feier selv vekk alle innvendinger til denne forførende læren. Han fortalte selv i programmet Studio Direkte 22/4 at en dame hadde fortalt han at denne forkynnelsen kom fra satan og at den måtte stoppes. “Driver satan og helbreder”, undret Hanvold og viste til den lille jenta som ble helbredet på ‘direkten’ av Maldonado.

 Jo, da Hanvold! Det er mulig å helbrede i Jesu navn selv om forkynnelsen ikke stammer fra Gud. Jeg er sikker på at Hanvold selv vet hva som står i Matt.7, 21-23: Ikke alle som sier til meg:”Herre, Herre”, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min Jan Hanvoldhimmelske Fars vilje. Mange vil på si til meg på den dagen: “Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange gjerninger i ditt navn?”. Da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjorde urett. Visjon Norge er et bunnløst sluk når det gjelder penger. Nå har Maldonado profetert over Hanvold at han ikke skal ha skrupler for å spørre giverne etter enda mer penger. Maldonados menighet er gjeldfri og han gir tydeligvis Hanvold oppskriften på hvordan dette har skjedd. Hanvold får seg til å si i Studio Direkte 22/4: “En av grunnene til at det ikke er vekkelse i Norge er fordi store deler av kristenheten er noen gjerrigknarker. De er så gjerrige at de ikke har råd til noen ting! 400.000 kristne! Det går dit høna sparker. De som kritiserer er de som aldri har vunnet en sjel for Jesus. De har fått kritikkens nådegave”.

Hanvold åpner døren for et falsk evangelium 

Merkelig at det ikke faller Hanvold inn at mange av oss støtter andre kristne virksomheter både her hjemme og i utlandet. Det er meget betenkelig at kristne er villige til å svelge den opplagte løgnen om åndelige opplevelser og jag etter velstand. “For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra visjon2sannheten og vende seg til myter”. 2. Tim, 4, 3-4. Mange vil sannsynligvis si at Visjon Norge har mange gode programmer, og at det kanskje ikke er så farlig om de ikke er helt tro mot Ordet. Men det er svært alvorlig å åpne døren for et falskt evangelium til en nasjon. Vi vet fra den gamle pakt hva Gud gjorde med mennesker som forkynte falsk lære. Selv om vi lever i den nye pakt og under nåden, så er Gud den samme. Han er også en fortærende ild. Heb.12,29 og Han lar seg ikke spotte. Gal. 6,7. Dersom dette hadde skjedd i den gamle pakt ville ild falt fra himmelen og utslettet hele Oslo Convention Center. Gud handlet momentant i de dager. I den nye pakt kommer han selv Han selv tilbake og tar et oppgjør med alt som ikke holder mål i Hans øyne. Det brennes opp. Godtar Gud Maldonados lære? Bibelen sier at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. 1. Kor. 5,6. Maldonados forkynnelse inneholder løgn, med noe innslag av sannhet. Resultatet er en lære som fører mennesker bort fra Gud og inn i det overnaturlige der alt kan tas ut i ‘tro’. Her kan man få ubegrenset kraft og ‘ta ut’ enorme materielle velsignelser, reise opp døde, gi mennesker nye kroppsdeler m.m. bare man opererer i det overnaturlige og ‘sår inn’ penger i sjarlataners virksomhet. Maldonado underbygger mye av sin forkynnelse med det han selv har ‘hørt’ fra Gud. Personlig har jeg gjennom årene møtt en del mennesker som stadig ‘hører’ fra Gud, og jeg har bare en ting å si om disse: De er farlige maktmennesker!

Maldonado’s evangelium?

Uttalelser fra Maldonado under Visjon Norge sendingene
– Selv om du har et lån som løper over 30 år, så er det ikke noe problem for Han å kansellere din gjeld på et øyeblikk, siden han overstyrer tiden.
– Hver gang du prøver å se på ting med fornuft så kuttes troen av. Fornuft er motsatt av tro.
– Du trenger ikke være fattig, for på korset betale Jesus for din forbannelse.
– Du kan ‘så inn’ for din fattigdom, og du trenger ikke å vente på et mirakel i dine finanser, fordi Jesus allerede har betalt for det. Dersom du forbereder deg på å vente, sier du at Jesus ikke betalte for din helbredelse.
– Ta den religiøse ånden ut! Si: jeg vil ikke vente, jeg vil ha det nå! Ta det med makt. Nå, Maldonadonå, nå! Vil du vente på din helbredelse? Vil du vente på din velsignelse? Nei! Nei! nei! Vil du ha din helbredelse nå eller i morgen?”.  Maldonado hevdet at gjeld er Gudsrikets fiende og sa at vi er inne i jødenes jubelår, et år for kansellering av gjeld. Du kan forvente at ugudelige kommer til deg med sine penger og eiendeler. Men for å bli kvitt gjeld må du “så inn” i Guds rike. Du ærer Gud med å “så inn”, helst på forhånd, slik at Han vil ære deg tilbake etter hvert som du trenger det. Da vil du få helbredelse, velstand, godt ekteskap m.m. Viktig: Du må ‘så inn’ noe verdifullt. Du må gi så mye du kan, så ofte du kan. Man trenger ikke å ha stor bibelkunnskap for å forstå at dette er feil. Det er nok å bruke sin sunne fornuft for å se galskapen.

Tekst og foto av B.E

Se pastor Scott Rodriguez konfrontere velstandsforkynneren og profeten Dayna Muldoon i hennes eget møte

Pastor Scott Rodriguez er en av de som offentlig har våget å konfrontere de falske lykke og velstandsprofetene på deres egen banehalvdel. I 2013 gikk den unge pastoren fra å være “en mann av Gud til å bli en Djevel på bare fem minutter, etter at han offentlig hadde advart forsamlingen mot den falske profetinnen Dayna Muldoon i hennes eget møte. Under sin korte tale før han ble kastet ut av  forsamlingen som ropete “Go You Devil in The Name of Jesus” -rakk pastor Rodriguez å si dette: “…folk til å “bruke all sin tid til den dypeste bønn om at Gud må beskytte alle dem som hører dette falske budskapet som kommer fra hennes lepper, fordi Guds budskap er ikke mirakler men at det utgytte Jesu blod vil rense ydmyke syndere.” Deretter blir pastor Scott Rodriguez fratatt mikrofonen og kastet ut av møtet mens både profetinne og forsamling ropte “Gå du djevel” etter ham.

52 tanker om “Hanvold: En ny vind er i ferd med å feie inn over landet, men fra hvor?

 1. Det er vanvittig mye rart å høre på Visjon Norge. Jeg så litt på den tv kanalen tidligere, men vi har etterhvert mistet interessen for hva Hanvold og hans likesinnede forkynner. Hanvold forbinder også jeg med hva Torstein Langesæter skriver. Det er bare løgn på løgn og det er veldig fint at det finnes kristne som protesterer mot det som skjer på kristne fjernsynskanaler. Det forkynnes løgn, tigges stadig etter penger og stort er det bare fusk og fanteri alt sammen.

  Oppfordrer folk heller til å slutte opp om en lokal menighet der Guds ord blir forkynt uforfalsket.

 2. Maldonado sier blant annet; “Du trenger ikke være fattig, for på korset betalte Jesus for din forbannelse”

  Her er hva Jesus sier i Lukas 14:25-33;

  25 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa:
  26 «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.
  28 Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? 29 For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham 30 og si: ‘Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.’ 31 Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? 32 Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte.
  33 Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

  Her ser vi litt av hvor falskt Maldonado sitt evangelium er. Det går helt imot det Jesus sier! Det koster å følge Jesus. Dette er ikke bare noe som gjaldt på Jesu tid. Det gjelder for oss idag! Mennesker overalt i verden mister familie, arbeid, eiendom og til og med livene sine fordi de setter det å følge Jesus høyere enn alt annet! Ja, vi trenger ikke være overasket når forfølgelse feier inn over Norge også…. Men vi må være forberedt på at vi en dag må ta et valg …..

  Jeg kom på en sang som vi sang i Filadelfia menigheten i Oslo sitt ungdomskor for 25 år siden dan gang jeg gikk der. Sangen er svensk og jeg er ikke så god i svensk. Men litt av koret til sangen (Att Lämna allt) husker jeg veldig godt; “Lämna allt, att följa mej, kan kosta dej ditt liv – men jag ger dej mycket mera”

  Ja, å følge Jesus kan bety at man mister alt. Man kan bli fattig! Men hva er det mot å eie Jesus! Paulus skriver til Filipperne i kap.3: 8 at han har tapt alt for Jesus Kristus skyld. Men han aktet det som skrap for at han kunne vinne Kristus.

  Jeg er redd for at en slik falsk forkynnelse som Madonado kom med, kan styre våre hjerter mot rikdom og bort ifra Jesus. Jeg tror det er viktig å spørre meg selv; Hvordan kan jeg stå når vinden av forfølgelse og vanskelige tider feier inn over landet. Jeg tror at det er viktig å styrke seg ved å lese bibelen og ta til seg Guds Ord slik det står og å be slik at vi står forberedt til stormen kommer.

 3. Den “vinden” vil snart snu, og bli til en sur nordlig sterk kuling med kraftige haglebyger, rett i fleisen på Hanvold!
  Og for hans del vil aldri den sure vinden løye igjen!

 4. “Mange vil på si til meg på den dagen: “Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange gjerninger i ditt navn?”. Da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjorde urett,” er skriftstedet han hører ofte når man skal bevise s.k. “falske profeter”. Senest i går ble det brukt av en kjent adventist på TV – de mener jo at alle som ikke feirer Sabbaten er falske profeter.
  Men ingen tenker over at de som “på den dagen” hevder å ha profetert, drevet ut demoner og gjort mange gjerninger i Herrens navn faktisk lyver. De profeterte aldri. De drev aldri ut demoner. De gjorde aldri mange gjerninger i Herrens navn. Alt vil være påstander som ikke er sanne.
  Det sier seg selv, fordi Bibelen er utvetydig når den hevder at “ingen kan gjøre disse tegn uten at Gud er med ham.” Selv de skriftlærde visste det.
  Dette bør være en kraftig vekker og advarsel til alle de som søker å fange forkynnere i ord og samtidig glemmer Jesu egne ord: “Den som er fullkommen i tale er en fullkommen mann.”

  • Ser ditt poeng, Commentator, men når under skjer på et møte trenger ikke det å ha noe med forkynneren eller forkynnelsen å gjøre. Forkynneren kan for den del leve i synd og forkynnelsen kan være helt gal. Men vi kan ikke se bort fra at syke og deres nærmeste som kommer på møtet har bedt mye, og har sin egen tro for helbredelse. I slike tilfeller får jo forkynneren urettmessig æren for mirakelet og blir opphøyet av mennesker som tror han har Guds ‘kraft’.

  • Hvordan kan du si at det budet er det viktigste? Hva sa Jesus om nettopp det? Jo, det dobbelte kjærlighetsbud. De ti bud er ikke rangert. Mer vranglære fra deg dette, Langesæter.

  • Helt riktig. Troen kommer ikke av forkynneren, men av forkynnelsen. Det ser vi jo hele tiden. Og er bare troen til stede, kan Gud gjøre tegn og under. Feilen vi ofte gjør er at vi tenker at siden “Gud bruker vedkommende”, så må vedkommende også leve et uklanderlig liv med en uklanderlig lære. Men så er ikke tilfelle. Og hva angår lære, så skal man ikke studere Guds menn og kvinner gjennom tidene lenge før man oppdager at samtlige har eller hadde blindflekker. Se bare på William Branham. Men du kan gå helt tilbake til apostelen Peter. Paulus måtte refse ham offentlig fordi han ikke holdt seg til evangeliets lære.
   Likefullt var alt som skjedde gjennom Peter 100% Guds tegn og under.
   Og det er også her faren ligger – man kritiserer det overnaturlige som skjer fordi man finner læremessige ufullkommenheter hos forkynneren.

  • Hvorfor er du så opptatt av det overnaturlige, Commentator? Jeg tror også på at Gud kan helbrede. Men er det det viktigste?

  • Jeg er ikke så opptatt av det overnaturlige som jeg er opptatt av at de som kaller seg kristne tror at det som er overnaturlig ikke har sin årsak i Gud, og tror at forkynneren må være uklanderlig for at det overnaturlige skal være ekte.

  • Helt feil, C. Hvordan kan du si noe slikt! Jeg forventer ikke en perfekt forkynner men jeg forventer at forkynneren har en en forkynnelse som stemmer med bibelen. Vi vet alle at Gud er ånd og således er overnaturlig. Mirakler og under er overnaturlige. Gjennom tidene er det forskjellige sannheter som har blitt rendyrket, nå er det altså det overnaturlige.

  • Asbjørn: Her kan jeg bare sitere hva Aril Edvardsen sa en gang: “Dersom jeg er enig i 90% av hva predikanten prediken, så har jeg hørt en god preken.”
   Jeg tror du lurer deg selv hvis du mener bokstavelig at forkynneren må ha en forkynnelse som stemmer med bibelen. Faktum er at hans/hennes forkynnelse aldri vil stemme helt med DIN OPPFATNING av hva bibelen sier. Det er ikke på dette området vi skal prøve forkynnelsen, men om forkynnelsen setter Kristus i fokus og presenterer ham som den eneste mulige vei inn i Guds rike.

  • Viktig er å prøve “hvilken” Kristus som blir forkynt. Stemmer det overens med Kristus og hans ord i bibelen. Velstandsforkynnelsen stemmer blant annet ikke overens med det Jesus sa i Mattheus 16:24-26; “Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?

  • Commentator, i dette tilfelle med Maldonado er det ikke vanskelig å høre at forkynnelsen hans er hinsides. Tror du virkelig at ufrelste vil komme til oss kristne med sin rikdom? Skal vi kople ut fornuften og starte forretninger uten å ha økonomi til det? Tror du Gud sletter dine lån i banken? Har du sett kroppsdeler vokse ut? Kan du virkelig kreve din helbredelse NÅ? Min første tanke da jeg hørte det var: kan han tro at folk er så dumme? Jeg synes det han sa var en fornærmelse mot folks intelligens og sunne vett. Men nei, i iver etter mer velstand så svelges dette av mange. Utrolig! Men denne forkynnelsen kan ikke gi noen ekte tro, men er en dør inn til det okkulte og fremmer havesyke. For å underbygge sine påstander fortalte han historier om hva Gud hadde ‘talt’ til han. Tilgi meg for å være skeptisk, men jeg har hørt for mange som kommer med slike ‘uslåelige’ argumenter.; Gud sa til meg….. Jeg ønsker kun å basere meg på det bibelen sier. Har opplevd at det svært ofte har vært noe galt med mennesker som hele tiden ‘hører’ fra Gud, og som forventet at vi andre skal tro det og handle på det.

  • Branham var en ydmyk mann som aldri beriket seg på sin tjeneste, heller tvert imot. Jeg er ingen Branhamist, men for en del år siden leste jeg svært mye av han. Han var ikke alltid så lett å forstå eller kanskje bare oversettelsene av bladene var dårlige. En merkelig mann, hardt prøvd, men utvalgt at Gud. Han trengte ikke suggerere mennesker for å få ‘action’ i lokalet. Han kunne fortelle mennesker nøyaktig hvor de kom fra, hva de feilte osv. Og helbredelsene var mange. Han presenterte ikke et falskt budskap. Han virket nok litt stivbeint, jeg husker at jeg reagerte på at han hadde litt rare oppfatninger om at kvinner ikke skulle klippe håret, og shorts for kvinner mente han kom fra djevelen. Litt av den gammeldagse typen. Av alle ting likte han å drive med ekornjakt. Han besøkte Norge, men helsedirektør Evang nektet han å helbrede mennesker. I Finland derimot ble mennesker helbredet ‘en masse’ og krykker og rullestoler sto igjen i lokalet. Branham døde i en bilulykke. Han hadde selv reist folk opp fra de døde, og det var en forventing blant tilhengerne hans om at Branham selv skulle stå opp, og det dro derfor litt ut med begravelsen, etter det jeg husker. Etter Branham har det ikke vært noen som som engang har nådd han til knærne når det gjelder helbredelser. Det vil si- virkelige helbredelser.

  • Branham var en falsk profet. Han sa “treenigheten er en demonisk doktrine”. I tillegg kom han med utallige falske profetier, og forkynte mirakler og under istedet for Kristus korsfestet. Men bare ved å si at treenigheten er en demonisk doktrine, så har han avskrevet seg fra det kristne felleskapet.

  • Mener du da at det ikke er så farlig med falsk lære om velstand så lenge folk blir helbredet?

  • Man må vurdere graden på den falske læren. Noe er mer usunt og farlig enn annen. Det er f.eks. ikke så farlig om man tror menigheten skal gjennom en trengselstid eller ikke. Eller om Jesu gjenkomst skjer i én eller to faser. På andre siden er det farlig hvis man f.eks. lærer at Jesus ikke er eneste veien til frelse. Det er også farlig å bedømme profetier dersom man har begrenset med bibelkunnskaper.

  • Se svar over(feilplassert) Hvorfor har Gud gitt oss en hviledag? Jo, for vår del, til vårt beste, ikke for Guds del. En stor misforståelse dette.

  • Dette du skriver er å vri tekstene og dersom du leser det sammen med hva de falske profetene skal være i stand til, er din tolkning mildt sagt lite holdbar. Jesus sa: Matt 24,24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.
   Her står det at de skal kunne gjøre store tegn og under…ikke bare si at de gjør det.
   Det du gjør Commentator er å spekulere teksten vekk. Blir for tynt.

  • Du tar feil. Du finner ikke et eneste sted i Bibelen hvor overnaturlige tegn ikke kommer fra Gud. Et godt eksempel på dette er da Moses møtte Faraos trollmenn? De kunne ikke gjør slangen om til en stav ved å ta slangen i halen slik som Moses klarte. Hvorfor ikke? Fordi tricket med å få slanger til å bli til en “stokk” er et kjent trick i Egypt, og kan sees den dag i dag. Det består i å knipe slangen rett bak hodet. Dette var trylling eller illusjonisme som vi kaller det i dag. Det er denne slags “tegn og under” – trylletricks rett og slett – som Bibelen omtaler.
   Når trollmannen Simon innså at de mirakler som Peter og apostlene gjorde ikke kunne forklares på naturlig måte slik som hans egne, så trodde han det var en overnaturlig gave man kunne kjøpe.
   I King James Bibelen omtaler Paulus falske profeters tegn og under som “counterfeit miracles” – altså tryllerier. Noe det også er. Alle overnaturlige tegn, undre og mirakler kommer fra Gud. Bibelen sier aldri noe annet.

  • Heldigvis er de fleste av dagens tryllekunstnere i den vestlige kultur ærlige mennesker som ikke lurer folk for penger ved å gi inntrykk av at de gjør overnaturlige tegn, mens dette derimot var normen fra eldgamle tider til og med på Jesu og Paulus’ tid. Synden består ikke i at man foretar trylletriks – det er når man prøver å få folk til å tro at utøverne har overnaturlige evner at Bibelen advarer og kaller det synd. En av verdens mest kjente tryllekunstnere er faktisk norske Finn Jon. Han sier selv at han i hele sin karriere aldri har observert noe uforklarlig overnaturlig – alt er illusjon. Eller trylletricks. Med svært få unntak (slik som man så hos den amerikanske svindleren, evangelist Peter Popoff) så forekommer det ikke trylletricks som gir skinn av å være overnaturlige i dag. Ser man det uforklarlige, så kan man regne med det er Guds finger.
   Når det er sagt, så kunne godt evangeliske kristne her blitt litt mer “katolske” i den forstand at de hadde samarbeidet mer med leger (slik som f.eks. Kathryn Kuhlman gjorde) når det gjelder å verifisere helbredelser. Katolikker gjør som kjent inngående undersøkelser om sannhetsgehalten i påståtte mirakler før de aksepteres. Her hadde jeg forventet av Maldonado når han ba for de med metalldeler i kroppen at han også hadde bedt disse om å ta en røntgenundersøkelse hvis de mente å ha opplevet noe. (Ja, vi som tror på at Gud skapte himmel og jord bør ikke ha det minste problemer med å tro at Gud kan gjøre nagler i en fot om til ben og brusk.)

  • Hvordan kan du vite at det ikke forekommer trylletricks som gir skinn av å være overnaturlige idag?

   Uansett, så er velstandsforkynnelsen så ubibelsk og falsk som det går an å bli! Vi ser røde lamper blinke og advare hele tiden, gjennom hele det nye testamentet, mot havesyke! Det er dette verden er opptatt av; å ha mer og mer av det materielle, status og lyster. Jeg merker hvordan kjødet mitt dras imot dette. Særlig i vår vestlige verden hvor vi bombarderes overalt av stemmer som sier; “kjøp meg så blir du lykkelig”. Det er så lett å bli sløv og følge disse stemmene. Det er en daglig kamp, og jeg faller ofte. Men innerst inne ønsker jeg ikke å følge dette kavet. Jeg vet at det ikke gjør meg mer lykkelig, og verst av alt får det fokuset mitt bort ifra Jesus. Derfor gjør det så vondt når jeg hører og ser de som forkynner at vi bare kan så inn så får vi alt dette som skinner av gull i gjengjeld. For meg høres dette faktisk ut som trylleri; “Så og få”.

   Derfor holder jeg meg borte fra alt som lukter av velstandsforkynnelse. Jeg ønsker ikke å ta til meg det som skader meg.

  • Her snakker du om to ting – overnaturlige hendelser og velstandsforkynnelse. Jeg kan bare mene noe om ditt første spørsmål. Jeg tror ikke det er en eneste forkynner på norsk territorium som en gang ville leke med tanken på å ta et slags Houdini-tricks foran en forsamling.
   Eller for å ta en annen variant: Legendariske Kathryn Kuhlman ble en gang intervjuet på det amerikanske TV-talkshowet Tonight Show med Johnny Carson som vert (forløperen til Jay Leno). Carson spurte Kuhlman om hvordan hun kunne være så sikker på at alle helbredelsene var overnaturlige? Kunne det ikke være at det hele hadde en psykologisk forklaring? At folk bare trodde de var syke?
   Kuhlman trengte ikke lang betenkningstid og svarte: “Tror du virkelig folk som har sittet i rullestol i mange år og som plutselig kan reise seg å gå bryr seg om hvorvidt det kan ha en psykologisk forklaring eller ikke?”

  • Godt sagt, Hildi. Jeg synes det er helt forferdelig og nesten helt uvirkelig at kristne kan tro på dette tøvet. Hensikten med det hele er å få folk til å gi, gi, gi. Det må jo være derfor Hanvold hentet inn denne mannen. Hanvold visste at han var god til å lure kristne til å gi ustanselig, siden han selv har et gjeldfritt Ministry. Jeg se han for meg, der han og hans nærmeste i ledelsen dag etter dag bearbeider de stakkars medlemmene til å gi over evne med løfter om at de skal få stor velstand tilbake. Slike som Maldonado burde vært fengslet for å svindle godtroende mennesker. Det samme gjelder Hanvold hvis han fortsetter å presse partnerne ved bruk av utilbørlige psykologiske metoder.

  • Ja, jeg tror også at Maldondo er en svindler etter det jeg har fått med meg om han. Jeg var selv på et slikt møte, ufrivillig, for en stund siden. Koret jeg var med i skulle synge der, og korlederen var også sjokkert fordi han ikke visste at det var et slikt møte. Men det var jo greit for meg å få sett det “live” slik at jeg vet hvor ille det er. Velstandsforkynneren refererte til Creflo Dollar som sin gode venn, som kanskje sier litt…. I hvert fall kjente jeg alt veldig godt igjen i slik du beskrev møtet med Maldonado. Store løfter om jubelår til alle , om de bare sådde inn…. Samme metode, samme manipulasjon.

   Vi kan bare se på Creflo Dollar hvilket sinne farer i dem når disse velstandsforkynnerne ikke får det de vil…..
   Jeg begriper heller ikke at kristne kan tro på dette tøvet.

  • Commentator. Hvor kommer sykdom fra? Jesus helbredet alle som var ‘undertrykket av djevelen’. Mitt poeng er at dersom djevelen står bak sykdom (sykdomsånder) så kan han også trekke noen av disse åndene tilbake. Personen føler seg bedre, og ‘underet’ har skjedd. Vi vet at djevelen ikke kan skape noe selv, det har han heller ikke gjort selv om det skjer et ‘under’.

  • Egentlig tullprat. Onde ånder er motstridige og må ifølge Bibelen alltid kastes ut – de forsvinner aldri av seg selv.

  • Nei, Commentator, dette er ikke tullprat. Det er faktisk den eneste måten falske under kan skje. De onde åndene er underlagt djevelen og de adlyder ham. Jeg sier ikke at personen er helbredet for godt, for de onde åndene kommer raskt tilbake igjen. Men i øyeblikket flytter de litt på seg, og vips så har vi et ”under’. Jesus sier at falske profeter skal stå fram og gjøre under og tegn for om mulig å forføre selv de utvalgte.

  • Commentator, husker du spåkvinnen som Saul oppsøkte for at hun skulle mane fram den avdøde Samuel for han? Det står at denne kvinnen hadde en fortrolig ånd. Hun var med andre ord litt på på godfot med djevelen. Hun hentet faktisk fram Samuel som fortalte Saul at både han og hans sønner skulle omkomme samme natt. Man må vel si at det var et ‘under’ å bringe den avdøde Samuel opp, men dette ‘underet’ kom ikke fra Gud.

  • Spåkvinnen og Samuel er et av flere argument som benyttes for å bevise påstandene du kommer med, så la meg si følgende:

   Kong Saul er desperat etter synet av filistrene, og er villig til å bryte Guds lov om ikke å kontakte de døde etter at svar er uteblitt i syner og drømmer og gjennom profeter. Det er en utmattet Saul som drar de ca. 20 km. fra Gilboa til En-dor, og hans dømmekraft er muligens svekket. Det er ikke vanskelig å forstå at Saul i denne situasjonen hadde et sterkt ønske om å komme i kontakt med Samuel, fra hvilken han tidligere hadde mottatt flere råd. Samuel hadde nå vært død i minst 2 år.

   Merk deg at Saul og hans menn så aldri Samuel selv. Saul var henvist til å tro det kvinnen selv fortalte om hva hun selv så. Slike s.k. nekromane kvinner var det mange av på Sauls tid, og han hadde sørget for at de fleste var fjernet. På gammelhebraisk kalles slike medier for en ‘owb’, eller ‘engastrimutos’ på gresk. Ordet betyr buktaler, noe som denne dødningemaneren i En-dor åpenbart behersket godt.

   Som alle andre som lever av å lure folk, er kvinnen både slu og glup, for hun gir inntrykk av å ha avslørt Saul hvem han er først når han ber om at Samuel “kalles opp”. På den måten klarer hun å gi Saul et inntrykk av at hun har overnaturlige egenskaper, og utnytter fordelen til å sikre seg livets rett ved at Saul avlegger en ed og forsikrer henne.

   Skuespillet fortsetter. Over stedet i huset der de døde pleier å vise seg for kvinnen, påstår hun at Samuel er ankommet. Kvinnen er en god buktaler, og har ikke noen problemer med å simulere profeten Samuel uten at det vekker mistanke. Mannen – Saul – og de andre tilskuerne kan ikke se noen ting, men de kan høre. Og de hører kvinnen skrike, noe som inngår i hennes plan. Deretter trekker hun trumfkortet ut av ermet: Hun later som om Samuel har fortalt henne at mannen i forkledning er kong Saul, noe hun allerede forsto da Saul fortalte at han ønsket hun skulle kontakte Samuel, men valgte å tie om. Saul bryter enda en gang Guds bud, og sverger en ed på at hennes liv skal spares.

   Alt går etter planen. Saul lar seg imponere, og sluker hvert or buktalerkvinnen pretenderer at Samuel meddeler. Det er ikke uten grunn at Saul spør kvinnen hvordan Samuel ser ut og kaster seg hodestups ned foran kvinnen og den usynlige Samuel. Kvinnen er tydelig også vel kjent med datidens dagens situasjon, som forøvrig utspiller seg i nærheten. Hun er også godt kjent med Samuels tidligere nære forhold til Saul. Men det hele ender opp i tragiske forutsigelser som kvinnen dikter opp på flekken. Dog forutsigelser som ikke slo til.

   En ting er sikkert: Hvis noen fortjener en Oskar, så er det “dødningemaneren” og buktaleren fra En-dor.

  • Hva i all verden er det du snakker om?

   Matteus 24:24

   “For falske messiaser og falske profeter skal stå
   fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.”

   2 Tessaloniker 2:9

   “Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.”

   2 Korinter 11:13-15

   “For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.”

   Er det noe djevelen kan så er det å forføre og lure mennesker bort fra Jesus og hans ord, nettopp VED tegn, undere og mirakler.

   Matteus 7:22-23

   “Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!”

  • “Sabbaten gjeld til fulle.
   Diverre har ein mann med namn Paulus sagt at det er det same kva dag du held.”

   Her er en artikkel til ettertanke, som viser at bl.a. Paulus var en falsk apostel.
   Særlig med tanke på penger/innsamling og forkynnelse av evangeliet til hedningene.

   “THE SEDUCERS: Apostle John’s Warning”

   “”1 John 2:26 These things I have written to you concerning them that seduce you

   1 John 2:27 … you need not that any man teach you

   Is it a man teaching people in the gospels accordings to Matthew and John, or is it the Son of God teaching people in said gospels? Of course, it is the Son of God teaching. And John instructs in his epistle that no one need any man to teach them, for the Lord teaches himself. John is referring to the false apostles, including false apostle Paul, teaching their own doctrine, and not the doctrine of Christ, they are the seducers.”

   http://beforeitsnews.com/spirit/2015/04/the-seducers-apostle-johns-warning-2493572.html

 5. Takk til Commentator. Man finner to bibelvers som man bruker for alt de er verdt, og glemmer de hundre bibelversene som tilsier at profetering, demonutdrivelse og mektige gjerninger kan og bør være en naturlig del av et levende fellesskap.

  Ja, det er litt å kritisere og være uenig.

  Jeg vil oppfordre alle her som kritiserer Visjon Norge å heller begynne å diskutere hvilke tjenester og menigheter man kan SKRYTE av, VELSIGNE og GI GAVER til.

  Det hadde blitt en artig diskusjon. Selv om da stopper nok den “flotte” enigheten her…. Et tankekors kanskje?

  • Jeg har en følelse av at du kun er ute etter å kverulere, Kristofer. Det er iallefall ikke mye du bringer inn her bortsett fra kritikk av andre debattanter. Enhver kristen som kjenner sin bibel vil reagere på falsk forkynnelse, men du synes kanskje ikke det er grunn til å reagere når Visjon Norge åpner for at denne horrible forkynnelsen får feie inn over landet. Det er tydelig at du ikke har hørt hva som ble sagt i Oslo Convention Center. Kanskje du bør oppdatere deg før du kommer med svada.

  • Du snakker om å snu ting på hodet!

   Burde kanskje lese innleggene mine en gang til Asbjørn? Og ikke minst svarene på innleggene mine. Så skal du være ganske god til å argumentere, for at jeg skal ende opp som kverulanten….

  • “Man finner to bibelvers som man bruker for alt de er verdt, og glemmer de hundre bibelversene som tilsier at profetering, demonutdrivelse og mektige gjerninger kan og bør være en naturlig del av et levende fellesskap”.
   Ja, det har du helt rett i Kristofer. Det er bare det at dette ikke er et levende fellesskap. Noe du kanskje burde sett. Her er det snakk om at en ‘apostel’ kommer med et falskt evangelium. Han sier blant annet at kristne skal bli rike, gjeldsfrie og at de kan ta ut sin helbredelse nå, kreve den fra Gud og ta den. Man må bare operere i det overnaturlige, i dette tilfelle i det okkulte. Les bibelen, Kristofer, så blir du ikke så lettlurt.

  • Bibelen advarer mange steder mot profeter som fører folk vill med ubibelsk forkynnelse. Jan Hanvold er en slik falsk profet..Jeg tror folk flest evner å se det, med unntak av noen desperate karismatikere som klamrer seg til overtro og halmstrå. Dersom noen går disse “helbredelsene” som skjedde nærmere etter i sømmene, tror jeg de vil finne ut at få eller ingen er helbredet. Alt vi egentlig så fra de aktuelle møtene var noen som sa de var helbredet. Dersom disse er en del av trosbevegelsen og bygger på læren til denne retningen…er de jo forpliktet til å bekjenne positivt og si seg å være helbredet, selv om smerter og plagene er der ennå. Det er det som er så diabolsk med dette svermeriet.

  • Jeg vil anbefale deg å lese(og prøve å forstå) misjonsbefalingen, Markus 16, 15-20.

  • Hva er det du prøver å si med dette, Astrid? Jeg tror ikke Bjørn B mener at vi ikke skal be for syke eller at ikke helbredelser skjer. Men jeg tror også at det ikke skjer så mange helbredelser som det påstås på disse velstandsmøtene. Da jeg var på et slikt møte selv, snakket jeg med mange av de som hadde blitt bedt for en uke senere. Ingen av disse hadde blitt helbredet. Men uavhengig av hvor mange helbredelser det er, så er det forkynnelsen som er det viktigste. Velstandsforkynnelsen står stikk i strid med det bibelen lærer. Det disse forkynnerne gjør er å ta bibelvers helt ut av sammenheng og så å skreddersy et budskap som underbygger en falsk forkynnelse om å så og høste. Jeg er redd for at mange vil bli veldig skuffet etter å ha trodd på dette, for det virker ikke akkurat slik det forkynnes.

  • Når det er sagt, vil jeg også føye til at Gud har omsorg for oss og ønsker å gi oss det vi trenger. Jesus sa; “Søk først Guds rike og hans rettferdighet så skal dere få alt dette andre i tillegg”.

  • Ikke spør meg, men les hva Jesus sier i misjonsbefalingen, Mark 16, 15-20. Er du og Bjørn blant dem som forkaster store deler av Hans befaling?

  • Jeg tar også avstand fra velst.forkynnerne…
   Men, “noen” her tar avstand fra store deler av Jesu Ord og befalinger. De forholder seg til det som passer dem, og det ender ofte opp med “åndsfattig religiøsitet”!

  • Hvis ikke vi kristne sier ifra når det spres løgn fra talerstolen, så er det ingen som gjør det. Har du lyttet til Maldonado, Kristofer? Hvis du har hørt hva han sier så finner jeg det rart om du ikke reagerer.

 6. Mener virkelig enkelte kristne at vi ikke skal reagere på falsk forkynnelse? Nå tenker jeg på opplagt feil forkynnelse som kun er egnet til å forføre mennesker, ikke teologiske uenigheter om for eksempel når opprykkelsen skjer, hvem Gog er, hvor langt vi er kommet i endetiden, hvem som er antikrist for å nevne noe. Hvor var de advarende røstene når Todd Bentley herjet som verst i det som ble kalt Lakeland ‘vekkelsen’.? Han sparket og slo syke mennesker som kom til forbønn, og hevdet at Gud sa han skulle gjøre det. Bentley ravet full omkring på scenen. Hørte fra engelen Emma og helbredet i Bams navn. Opplagt bedrag, men likevel forførte han mange. Pastorer valfartet til Lakeland, der hentet de inspirasjon, for der skjedde det ‘under’. Avisen Dagen hadde intervju med den den store profeten. Hvordan kan man etter dette stole på den åndelige dømmekraften til de blinde ‘hyrder’ som ikke engang forsto hva denne ‘vekkelsen’ var? På samme møte er det med Maldonado. En opplagt falsk velstands og pengeforkynnelse, og pastorer kommer i hopetall for å høre hvordan de kan ‘så inn’ og få del i velstanden, hvordan få en instant helbredelse m.m.
  Hvordan er det mulig å ikke reagere på denne avskyligheten!

  • Jeg opplever at du og Kristofer har gått i hver deres skyttergrav, og er like sort/hvite. Jeg mener at macdonaldo, Bentley, Benny Hinn og det meste av trosbevegelsen er mildt sagt betenkelig. Men jeg opplever at du med flere skriker “falsk profet” i tide og utide. Bare ordet under eller helbredelse nevnes, så reageres det voldsomt. Jeg opplever vel at Kristofer blir misforstått.Takke meg til en bibelbasert pinsemenighet, fremfor kirken eller et fullstendig åndelig dødt bedehusmøte.

  • Det er litt forunderlig og betenkelig at Benny Hinn var fast innslag på Evangeliesenterets TV noen år tilbake.
   Man må spørre seg om møtene er i Jesu Kristi Ånd og om Benny Hinns atferd formidler guds ord?

   “BENNY HINN: Let The Bodies Hit The Floor”

   https://www.youtube.com/watch?v=a54iqEr1flQ#

  • Lise, jeg tror absolutt på under og har selv opplevd å bli helbredet. Jeg har kjent Guds mektige kraft, og hver dag takker jeg Gud for at jeg er i live etter 3 kreftdiagnoser. I tro på Jesus avslo jeg å ta cellegift, noe sykehuset sa jeg måtte ta. Jeg valgte heller å gå i tro og i Guds kraft.

   Som pinsevenn har jeg valgt bort kirken og bedehusene fordi jeg ville oppleve mer med Herren, jeg ville oppleve tegn og under. Jeg prøver å fortelle deg at jeg reagerer ikke negativt på forkynnelse om Guds tegn og under.
   Det jeg reagerer på er når forkynneren skifter mellom sannhet i bibelen og eventyr i Asbjørnsen og Moe. Når han blander inn historier om for eksempel Trollet fra Heddalskogen eller Gutten som kappåt med trollet, og forventer å bli tatt seriøst, så burde vi forstå at det ikke har noe med bibelen å gjøre. Men dessverre, folk svelger også eventyrene, og det synes jeg er trist.

 7. “En enslig mor med 3 barn gav alt hun fikk i trygd til Visjon Norge. Hvorfor ? Jo, -fordi hun ble fortalt at jo mer hun gav, -jo mer ville hun komme til å få tilbake. -Barna spiste derfor Cornflakes uten melk !! De måtte selv innimellom få mat fra frelsesarmeen (den type steder). Dette var da en dame de snøret inn da hun var som mest sårbar. Ensom – søkende – opplevet vondt … Noen tas med på møter hvor de opplever massiv tungetale, ser på Visjon Norges tv-kanal og blir influert av hva som blir sagt der – etterhvert blir de hjernevasket. Så kan man si, -ja men de har jo et eget ansvar. Ja, -de har et eget ansvar, -men de er i utgangspunktet sårbare og dermed lette ofre. Hva som møter de er manipulerende, “sterke” grupper som tar de imot da de føler seg alene.” ——- Sitat slutt! —————————————————–Jeg har i tillegg til dette som er blitt meg delt – personlige erfaringer via jobb og også privat at VN driver det jeg kaller for blasfemi og direkte pengeutpressing fra de mest sårbare og svake mennesker i samfunnet vårt. Min jobb er og plukke opp disse menneskene. Kan love dere her inne at det ikke er en lett jobb. Bibelvers nytter ikke, tlf eller sms til VN nytter ikke….Ville bare dele dette og håper at mine ord når noen av dere som opphøyer mennesker til guru. Det fins bare en guru og det er Gud. Og den Guden jeg ble kjent med som ung og liten jente er dessverre blitt transformert til VN sin pengemaskin!

Det er stengt for kommentarer.