Investor Gregory Mannarino tror august blir preget av børs og markedsuro

Investor og børstrader Gregory Mannarino i Traders Choice tror august vil bli svært urolig for børs, valuta og metallmarkedet. I følge Mannarino vil august ble en måned preget av store svingninger for det amerikanske markedet. Nervøse investorer må forberede seg på store svingninger og både aksjer, edle metall og dollar vil kunne komme til å falle brått den ene dagen, for å hente seg noe opp igjen. Med andre ord står markedet i august foran urolige tider. Den økonomiske aktiviteten i USA har stupt og frykten for Coronaviruset og geopolitiske forhold vil prege markedet i ukene som kommer. Skal vi tro Mannarino er sentralbankens mål å svekke dollaren slik at den tilslutt kollapser

Mannarino ser det som skjer med pengetrykking og sentralbankens (Federal Reserve) ukontrollerte printing av digitale dollar, null-rente og massiv tilførsel av kreditt som et middel for å føre den amerikanske dollar til kollaps -slik at “the new world order” kan introdusere en ny dollar. Imidlertid vil ferden mot sentralbankens store mål bli preget av turbulens for dem som opererer i markedet. Dersom Mannarino får rett vil august bli preget av volatilitet hvor både sølv, gull, bitcoin, aksjer og dollaren vil komme under press med ville svingninger opp og ned. Sett på bakgrunn av de sterke indre motsetningene og konflikten som nå råder grunnen i Amerika, samtidig som amerikanerne nå for alvor begynner å kjenne på de økonomiske konsekvensene av nedstegningen og Corona-hysteriet, er det stor sannsynlighet for at Mannarino vil få rett. Fallet i BNP tallet forteller at omlag 1/3 del av amerikansk økonomi er nede for telling. Millioner av amerikanere har mistet jobben, hundretusener av mindre bedrifter er borte, og stadig flere småbusiness-eiere må se sitt livsverk

Facebook Comments