Innsamlingsaksjon til svensk jordmor og abortmotstander som er dømt til å betale 1,64 millioner i saksomkostninger

Å kjempe i norsk eller svensk rettsvesen for viktige etiske problemstillinger er en kostbar fornøyelse og Guds folk bør stille opp å yte sin skjerv  Jordmor Ellinor Grimmark har nå to uker på seg til å betale 1,64 millioner i saksomkostninger etter to tap i det svenske rettsvesenet. Vi er i akutt behov av 714.948 kroner. Vi kan umulig bære denne byrden alene, sier Carl Johan Grimmark. Han er gift med Ellinor Grimmark, kvinnen som i flere år har blitt nektet jobb som jordmor i Sverige fordi hun ikke vil utføre aborter av samvittighetsgrunner og sin kristne tro.

“Hun trenger vår hjelp” skriver Dagen redaktør Vebjørn Selbekk på lederplass, og som en kristen abortmotstander -er det ikke vanskelig å slutte seg til Vebjørn Selbekks oppfordring som kan leses i sin helhet fra Dagen.no Søkelys vil dog også stille seg bak de som oppforder oss norske troende til å gi denne kvinnen en håndsrekning, og vi vil anbefale alle våre lesere om å besøke en nettside som er satt opp blant annet for å samle inn penger til de utgifter som den svenske jordmoren og abortmotstanderen er blitt påført: Besøk gjerne nettsiden og bidra  http://manniskorattsjuristerna.se/ge-en-gava/