Innlegg: “Dyrets merke» er kommet!”

Det har opp gjennom tiden vært mye spekulasjoner om hvilket symbol det er som er omtalt i bibelen som «Dyrets merke». Det er dette merke det er så dystre «spådommer» omkring. Nå er vi kommet til den tiden da vi med stor sikkerhet kan fastslå hva slags merke dette er.  I bibelen står det at Gud satte regnbuen i skyene som en pakt mellom han og menneskene. Opprinnelig har regnbuen 7 stk farger og tallet 7 er et hellig tall. Tallet 6 er et ufullkomment tall, og er den ondes tall. Bibelen kaller tallet 666 for «Dyrets tall», skriver Jan Skoland fra Lyngdal i et innlegg

I dag brukes tallet i strekkodene til kjøp og salg i butikkene slik bibelen har forutsett i snart 2000 år. Setter man inn de latinske bokstaver inn i stedet for tallene 600 + 60 + 6 = 666, da betyr dette tallet muslimenes gud «Allah». Bibelen kaller islam for den falske profet, som skal samarbeide med «Dyret». Fjerner man en farge i regnbueflagget, da betyr dette at man er fiende eller i opprør til Gud. Homofili er også opprør mot Gud. Bibelen kaller «Dyretes merke» for et opprørsmerke mot ham.

Derved ser vi at «Pride»-flagget er «Dyrets merke». Bibelen sier at når antikrist i egen person skal stå frem, vil han være homofil. I verden i dag brukes det nå milliardbeløp på å fremme og legge press på at alle skal akseptere «Dyrets merke». Det betyr å akseptere de homofiles «rettigheter» og på den måten mobilisere hele verden til et opprør mot Gud. Da ser vi at alle politiske partier som aksepterer og fremmer den homofile sak, har tatt «Dyrets merke». Dette gjelder også mange kristne og deres ledere.

Bibelen lover en grufull straff til alle som tar «Dyrets merke».

Skrevet av Jan Skoland

14 tanker om “Innlegg: “Dyrets merke» er kommet!”

 1. Dyrets merke
  Der er det forskjellige tanker og meninger om. men hvordan kan man forbinde de homfiles rettigheter med dyrets tall?
  Det som det står skrevet om dyrets merke er at man kan verken selge eller kjøpe noen ting uten dyrets merke. Dette vil bli den store splittelsen i familiene der barn og foreldre går mot hverandre, begrunn av de forskjellige tanker og meninger man har om hva dyrets merke er. Dette vil også bli den store skillet mellom trosmennesker som tror på sannheten, for sannheten er forskjelligt i trosamfunnen rundt omkring i verden, derfor vil det ble et skille på hvem som blir slaver under merket eller den som følger friheten i Kristus.

  1
  2
  • http://www.verdidebatt.no/innlegg/11486499-dyrets-merke-er-allerede-i-bruk-flere-plasser-i-verden?side=1#svar-11486560

   Bibelen omtaler dyrets merke, som vil komme i endetiden. Obama har som mål å chippe alle i Usa innen 2017, Denne chippen blir sprøytet inn i høyre hånd.Og denne chippen vil innholde alle data om personen som motar denne chippen i høre hånd, fra økonomi til helse,ogå når man er ute og reiser, så er det bare å scane deg slik man scanner varer.

   Denne chippen brukes også som gps, hvis noen skulle bli borte, så vil man lett finne fram til den personen, når man har innplantet chip i den høyre hånden. Denne chippen kan brukes til alt.I dag brukes chippen på diskotek, i barcelona har de innført chip på utvalgte steder, også i andre sammenhenger har de utprøvd dette til stor suksess.

   Selvfølgelig kaller man det ikke dyrets merke blant folk flest og det vil ikke fungere som det før Antikrist kommer, en karismatisk verdensleder. Han vil setter sin onde signatur på det.

   For tiden er det en liten mikrochip på størrelse med et riskorn som kan sprøytes inn under huden på et menneske. Vi har allerede hatt implantater i forskjellige typer av utstyr, men det kommer mer. Det gjør hverdagen lettere for folk flest. I flere år nå har man chipet kjæledyr, hunder og katter.

   Og det har absolutt sine fordeler. Forsvinner dyret vil man kunne finne det igjen og få det skannet og registrert, dødt eller levende. Men når vi bruker denne teknologien på mennesket for å kontrollere det, har vi passert ei grense.

   Dette beviser at en bok som er skrevet for over 2000 år siden kunne forutsi dette er unikt i seg selv, og med dette kan man åpne øynene på mange skeptikere, i Bibelen står det skrevet i åpenbaringen.

   Dette er viktige ord og understreker voldsomt alvoret ved å underlegge seg dette systemet. Du går til helvetet om du tilber Antikrist som Gud og tar hans merke. Jesus Kristus og hans engler v.9advarer oss på det sterkeste mot å gjøre dette. Så kommer likevel menneskene til å bli lurt og forført til å ta imot dette merket. Folk står i kø for å få den siste i poden. Folk vil komme til å stå i kø for å få merket.

   Årevis av forberedelser i forkant og Antikrists magiske tiltrekningskraft og manipulering vil sørge for dette.
   Merket blir plassert i hånda eller i pannen. Disse to stedene har sterkest temperatursvingninger i kroppen og det gjør at chipen får den beste oppladningen. Hvis folk ikke tar dette implantatet frivillig, vil man gjøre det til en nødvendighet hvis man skal få beholde jobben eller få kjøpt varer.

   Kristne, jøder eller andre som nekter vil ikke ha noen inntekter eller muligheter til å skaffe seg mat. Ditt gamle smartkort vil ikke lenger virke utenfor kroppen. Først lokker man personen og når man har fått ham på kroken tvinger man ham. Gud har advart oss mot dette i 2000 år.

   Les hele dette interessante innlegget om Walid Shoebat den muslimske terroristen som ble kristen, i limken her.
   https://www.sokelys.com/?p=13534

   Dyrets merke

   Walid Shoebat har for eksempel en egen utlegging av hva som er «Dyrets merke» som står omtalt i Johannes’ Åpenbaring. Omtalen av tallet 666 i Åpenbaringen 13:18 har tradisjonelt vært tolket som tre greske bokstaver: khi, psi, sigma.

   Språkekspertene har alltid trodd at det var snakk om greske symboler, men Walid Shoebat mener å ha påvist at det kan dreie seg om en annen type tekst. Ekspertene har trodd at de greske bokstavene er lik 666, et resultat av gematri, det vil si et system der bokstaver tilskrives sifferverdier.

   Da Walid Shoebat for første gang fikk se den greskspråklige Codex Vaticanus i Vatikanets bibliotek i Roma ble han sjokkert fordi han kunne lese den siste del av Johannes Åpenbaring 13,18 på sitt eget morsmål, arabisk!

   Han leste fra venstre til høyre følgende: I navnet til … Allah … to sverd i kors. – Ordet «merke» i Åpenbaringen 13:16 er på grunnteksten «karagma» som konkret betyr slavemerke, et emblem på tøy eller etset på huden. Påskriften med dyrets navn er en eller annen variant av den islamske trosbekjennelsen som har med navnene Allah og Muhammed. «Dyrets merke» kan være enten sverdet eller halvmånen.

   Ordet «hånd» er oversatt fra det greske ordet «deksios» som bokstavelig betyr arm. Shoebat ser for seg Dyrets tilhengere som bærer arm- eller pannebånd med Allahs navn eller kryssende sverd.

   I fremtiden vil troskapseden til Allah være et tegn på at et menneske er verdig til å ta imot «Dyrets merke» med de medfølgende privilegier: adgang til å tilby og kjøpe varer og tjenester. Troskapseden er ikke noe annet enn den islamske trosbekjennelse (Shahada) som lyder: «Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans sendebud».

   1
   1
 2. Me må sjå på dei riktige teikna.
  Det er fyrst og fremst gjenoppbygginga av tempelet i Jerusalem.

  No kan det skje når denne fullkomne raude kalven er fødd.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mOMH2qY6RCY

  https://www.templemountfaithful.org/events/tisha-bav-2018-arabs-attack-but-nobody-will-stop-us-from-building.php
  “…. it was also the day of fulfilling prophecy that this will be the day of the building of the Third Holy Temple on the same location of the First and Second Holy Temples on the Holy Temple Mount in Jerusalem and the removal of the foreign Arab Islamic occupation”

 3. Leif Gullberg skriver øverst ” så lettlurte vi kristne er”. Han vet nok alt selv 😉

  Holder man seg nær til Jesus, så er man ikke lettlurt. Tallet 666 passer som kjent på så mye. Lista er lang. Første gang jeg hørte om det, gjaldt det www som ble til 666. Så fortsatte det. Og det er helt ok å følge med. (uansett så kunne vel ikke flagget blitt laget mer kvalmt, å ta det fineste Gud skapte på himmelen og gjøre det til det styggeste, det ligner i hvertfall ikke på 777) Dyrets merke kan bli hva det blir, jeg skal ikke ha det. Tror heller ikke vi vil være her på jord da. Stakkars folk som kommer til å oppleve det.

  Uansett så er lista lang på hvilke ekle ting det passer på. På de merkelige morsomme pavehattene står det VICARIUS FILLI DEI (IN PLACE OF GOD).
  Med romertall blir verdien 666. Det samme med ISIS. Du ser dem gjerne med pannebånd med 3 tegn. Som blir 666. Jeg klarer ikke helt se for meg at de skal SLUTTE å kappe hodene av folk i endetida. (Hvis ikke de blir frelst da) Så da er vel ISIS enige med antikrist da.

  I dag er det den 1.dagen i den 7. mnd, og snart er det Yom Kippur og Løvhyttefest 🙂 (måtte bare få sagt det 😉 ) Litt gøyere å tenke på det enn det stygge flagget jeg hørte de tvang på de eldre på eldrehjemmet. De som har bygd vårt land. Kanskje hadde de heller ønsket palmegrener.

  Skoland har muskler og tør stå opp. Han fortjener å bli skrevet om. Det er med risiko for ham og familien, og han trenger vår bønn.

  3
  1
  • Alle som har avvikende meninger, tvinges snart i kne.
   Se dagen.no: “Kristen lærer slettet pride-innlegg”.

 4. Jan Kåre Christensen = 18 bokstaver
  18 = 6 + 6 + 6

  Han har også Christ i sitt navn. Han hevder at kritikk mot ham er synd mot DHÅ. Altså han gjør seg selv til Gud.

  Hmmm! Hmmm!

  • Som vist har går tallverdien 666 igjen hos denne personen. Dyret vil gjøre seg til Gud. 666 vil fremstille seg som 777.

   La oss se enda litt nærmere på navnet Jan Kåre Christensen.

   Jan Kåre = 7 bokstaver
   Christ betyr Messias som har 7 bokstaver
   Så står vi igjen med bokstavene ensen. Stokkere vi om på dem får vi ordet senen. Så vet vi at de onde snur ting opp ned. Vi kan da tenke oss at den første n er snudd. Snur vi den får vi en u, men kan også bli en v i formskrift. Med dette dannes da ordet seven som betyr 7 på engelsk.

   666 forsøker å være 777

 5. 666

  Profetien om 666 vil utspille seg slik at de som ikke underkaster seg FN’s kommende, verdensomspennende forbud mot offentlig religionsutøvelse vil bli nektet tilgang til livsfornødenheter. Den tekniske gjennomføringen av dette sier ikke Bibelen så veldig mye mer om enn noen har gjettet på i denne tråden.

  Religionsforbudet vil komme overraskende på verdensbefolkningen i en grad at ”de vil stå med blussende ansikter av forbløffelse over det de ser komme over jorden”, heter det.

  Åpenbaringen forteller at kjøpmennene vil stå langt borte og si ve over at de ikke får solgt varene sine til de store religiøse høytidene, presteskapet skal vri seg unna ved å vise frem jordtilsmussede hender og si de er jorddyrkere mens folk flest vil juble over fredsmulighetene og utrope ”fred og sikkerhet” over jorden.

  Dette blir elitenes siste mulighet for å redde sin globale plan om en verdensregjering. All opposisjon vil feies vekk og utvidede fullmakts- og kriselover vil sørge for å stilne enhver opposisjon. Sanne kristne vil bli de siste som står alene tilbake på valen.

  Men når dagens ”faraoer” retter sitt skyts mot Guds eiendomsfolk, vil det bety at det politiske dyret ”rører ved Jehovah’s øyesten”. Og alle vet hvor raskt vi reagerer når vi får noe på øyet. Da kommer Harmageddons vinder feiende og englene fjerner alle de som står Kristus og hans Far imot.

  Nådens dag er NÅ – benytt den godt.

  2
  2
 6. TIL KJELL ANDERSEN:

  Ønsker deg alt godt og at du blir frisk igjen. Ditt mot med å tillate andre meninger enn dine egne er en fin egenskap. Håper alt ordner seg for deg. Velkommen tilbake med ny giv for bloggen din.

 7. bibe len skriver:

  NÅDENS DAG ER NÅ, BENYTT DEN GODT.
  Og du har sett til deg selv -før du råder oss andre?

  Fortell meg heller hva Jesus betyr for DEG. (det har jeg hørt flere andre her på siden har gjort) Og hva Han syns om at du utgir deg som HANS Ord.

Det er stengt for kommentarer.