Ingen spor etter kjemiske våpen i Douma hevder russiske eksperter -frykt for snarlig angrep

Russland avviser hardnakket de amerikanske og franske påstandene om at regimet skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile og opprørere i Douma. I følge det syriske nyhetsbyrået Sana har russiske eksperter undersøkt området som skal ha blitt rammet og ikke funnet noen spor etter kjemiske substanser. Vi har verken funnet spor på bakken eller noen pasienter som viser tegn til å være utsatt for kjemiske våpen. I følge Storbritannia og Frankrike finnes det bevis på det påståtte kjemiske angrepet. Lørdag vil flere uavhengige OPCW etterforskere være på bakken i Syria for å undersøke hvorvidt det er hold i de amerikanske og europeiske påstandene. Fredag ettermiddag er det kalt inn til et nytt møte i FNs sikkerhetsråd. Møtet begynte klokken 16 og ikke uventet stod partene langt fra hverandre uten at enighet ble nådd. Samtidig som møtet pågikk meldte russiske medier at Russland har bevis for at Storbritannia deltok i iscenesatt kjemisk angrep i Syria, dette for å fremprovosere en vestlig militær intervensjon i Syria. Storbritannia avviser beskyldningene som grunnløse og falske. Mens klokken tikker sakte mot et militært angrep forbereder regionen seg på at det vil komme et amerikansk angrep mot syriske mål innen kort tid. I Syria gjør man alle nødvendige forberedelser på et amerikansk angrep og trusselen om å skyte ned eventuelle angripere gjentas i russiske nyhetssendinger som allerede i går oppfordret befolkningen til å hamstre inn mat og nødvendigheter i tilfelle det skulle bli krig mellom Russland og USA.