Ingen kors og ingen krone -Min historie: Fra Jehovas Vitner til Jesus Kristus

Brian Garcia ble døpt som et Jehovas Vitne i 2005. Noen år senere møtte han Jesus og ble en frelst og gjenfødt kristen. Etter en prosess med samtaler med eldstebrødre i den lokale Rikets Sal, ble han utstøtt av Jehovas Vitner

Amerikaneren Brian var i flere år et aktivt og døpt Jehovas Vitne og brukte blant annet You Tube som et redskap for å forsvare sin tro på Vakttårn-organisasjonens dogmer og profetier. Den 29 oktober 2005 ble Brian døpt under et stevne og ble dermed et fullverdig medlem av den religiøse bevegelsen. “Som noen husker var jeg et Jehovas Vitne som lagde videoer hvor jeg forsvarte Jehovas Vitner så langt tilbake som i 2007. Se hvordan Gud har forvandlet meg fra å være et nidkjært Jehovas Vitne til å bli en kristen som er frelst og født på ny. All ære tilhører Gud,” skriver Brian Garcia som gjennom virksomheten “Real Truth Ministry” har som mål og  nå ut til Jehovas Vitner, medlemmer av de siste dagers hellige (Mormonere) samr Jesus Only pinsevenner og muslimer.

I denne videoen forteller Brian sin historie om hvordan han gikk fra å være en hengitt Jehovas Vitner til å bli herlig frelst og født på nytt.

 

 

16 tanker om “Ingen kors og ingen krone -Min historie: Fra Jehovas Vitner til Jesus Kristus

 1. Jehovah Gud lar selvsagt alle mennesker selv være fri til å velge om de vil tjene ham eller ikke. Det er BIBELEN som avgjør om ens tro er i samsvar med sannheten eller om hele tros-deigen er syrnet og ødelagt.

  Når korset trekkes frem i tittelen er det fornuftig å spørre seg om ordet kors finnes i grunntekstene. På samme måte som Guds egennavn Jehovah eller Javhveh er fjernet fra de fleste moderne oversettelser over 7000 ganger og erstattet med ”adonaj” – ”Herren”, er ordet ”kors” føyd til i stedet for de to ordene ”stauros” og ”xulon” som betyr stake eller pel. Ordet crux – kors – er altså føyd til.

  Nå kan det godt være mulig at det fantes en mindre tverrbjelke for nagling av hver av hendene. Men Bibelen er klar på at dette henrettelsesredskapet ble omtalt som stake eller pel.

  Videre er det å benytte et krusifiks i tilbedelsen et direkte brudd på det andre av de ti bud i 1. Mosebok kapittel 20:

  ” Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem!

  Dette budet viser klart at ”vi skal tilbe Gud Jehovah i ånd og sannhet” – ikke ved hjelp av bilder eller gjenstander.

  Det er dessuten grotesk å henge et torturredskap rundt halsen i et kjede for å minnes mordet på en skapning som man tror lever fortsatt. Om min far var hengt eller skutt ville jeg vel blitt ansett som forskrudd om jeg mintes min far ved å gå med en mini-galge eller en pistol-kopi i kjede rundt halsen.

  Kristus lever i dag som åndeskapning i himmelen og skal snart tre frem for alle for å gjøre jorden om til et paradis for de overlevende etter Harmageddon. Der vil de aller fleste avdøde millioner av mennesker få en oppstandelse til nytt liv og ARVE JORDEN. Dit kan også DU komme. Velg i dag hvem du vil tjene. Jeg og mitt hus vil tjene Jehovah og Hans sønn Kristus.

  4
  8
  • For en villfarelse du lever i. Ikke har du vilje til omvendelse. Stakkars sjeler du fører med deg inn i fortapelsen.

   3
   3
  • JV, jeg får så inderlig vondt av deg når jeg leser hva du skriver: “Når korset trekkes frem i tittelen er det FORNUFTIG å spørre seg om ordet kors finnes i grunnteksten.” JV, det er nå mer FORNUFTIG for deg å dvele ved om de 13 første ordene i dette verset gjelder deg. Når du ser på korset som kun et torturredskap så har du en vei å gå. Og det haster for deg, JV. De beste hilsener fra Hannah.

   ”For ordet om korset er vel en dårskap
   for dem som går fortapt, men for oss
   som blir frelst, er det en Guds kraft.
   For det står skrevet: Jeg vil ødelegge
   de vises visdom, og de forstandiges
   forstand vil jeg gjøre til intet.”
   (1 Kor 1,18-19)

   7
   3
  • Ordet “kors” / crux finnes ikke i grunntekstene. Kun stauros og xulon som kun kan oversettes pel eller stake.

   3
   2
  • Bevare meg vel JV, har aldri hørt sånn tøys. Hva rolle spiller det om det står kors eller pele? I 1.Pet. Står det at han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Det er jo ikke det som betyr noe om det var et kors eller pele eller tre, men at han bar våre synder opp der på korset eller pelen eller treet og gjorde soning for dem der på korset eller pelen eller treet.
   “Ordet om korset (eller pelen om du ønsker det) er en dårskap for dem som går fortatapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.”
   eller
   “Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet (eller pelet om du ønsker det)
   Etter å ha lest det du skriver, kjære Jv, så har jeg kommet frem til at du må være verdens største kverulant.

   3
   2
  • Det viktige og gledelige er at den unge mannen har funnet Jesus Guds evige enestefødte sønn.
   Guds enbårne sønn står det i våre oversettelser, enbårne er oversatt fra det greske ordet “monogenes” som betyr enestefødte. Guds sønn er av evighet og han er sammen med Faderen en som er.
   Derfor sier Jesus “ego eimi” som betyr “Jeg er” som er et værens-utsagn. Jesus et ingen åndeskapning, men er sammen med Faderen og Den Hellige Ånd en sann treenig Gud.

   2
   2
  • At Jesus er enbåren betyr bare at han er båret frem/skapt av EN – Jehovah Gud. Da Jehovah var ferdig med skapelsen av Jesus i hans førmenneskelige tilværelse fortsatte de sammen å skape alt det andre. “La oss skape mennesker…” heter det derfor i 1. Mosebok.

   “I begynnelsen var ordet”, sier Johannes 1:1. Gud selv har ingen begynnelse, for Han er fra evighet til evighet. Han er lik lyset – den frie energi – tidløs.

   4
   3
 2. De kristne skal arve en ny jord. Himmel og jord skal forgå, sa Jesus. Himmel og jord skal brenne opp å gå i oppløsning sa Peter. Jorden skal falle og ikke reise seg mer sa Jesaja. Mange flere skriftseder sier det samme. Likevel tror JV at mennesker av kjøtt og blod skal leve i milliarder av år på dagens jordklode.

  De tror også, som også en vranglærerer på dette forumet har hevdet, at mange av løftene i Bibelen er ment for bare noen ganske få. “Vanlige folk” skal ikke komme til Himmelen.

  Og når man snakker med JV om Den Hellige Ånd så blokeres deres tankegang totalt. De er ikke i stand til å se hva Guds Ord sier i klartekst.

  Den som spåtter den Hellige Ånd skal aldri få tilgivelse står det i Bibelen. Likevel gjør noen dette ved å karakterisere den som et hode på et troll. Jeg håper slike ikke forstår hva de gjør.

  Det meste av JV’s teologi ble konstruert av en alkoholiker. Uansett hvor mye eller lite av hans sammensurium folk tror på, så bør de sjekke opp både Rutherford og Russel. At de var falske profeter er ingen overdrivelse. Og at de var vranglærere er garanteret.

  7
  3
 3. At “himmel og jord skal forgå” betyr selvsagt ikke at hverken Jehovahs bolig i himmelen skal forgå eller at noen av de fantastiske planetene i solsystemet skal ødelegges.

  “Jorden talte ett og samme språk” forteller Bibelen og sikter til at menneskene før vannflommen kun opererte med ett felles språk, og ikke at vår klode hadde stemmebånd og snakket med månen. “Jorden” her betyr altså menneskene. Det er derfor de jordiske menneskene som skal forgå. “Det blir kun få mennesker tilbake”, sier skriften. Og deretter kommer oppstandelsen av de avdøde sjeler (nephesh, hebraisk for “pustere”) som atter vil fylle jorden.

  I første Mosebok heter det om Adam og Eva etter at de hadde stjålet av Guds tre: “bare de ikke nå strekker hånden ut og spiser av livets tre OG LEVER EVIG”. Evig liv på jorden er nemlig hensikten for menneskenes del, og Gud lar seg ikke pille på nesen hva dette angår hverken av Adam eller Satan.

  “Himlene” betyr kort og godt regjeringene/herskerne på jorden som møter samme skjebne som sine undersåtter. Hverken Guds himler der Han bor, eller selve jorden har gjort noe galt, Det har imidlertid de onde englene/demonene og de onde menneskene gjort. Hverken Jehovah eller Kristus hevner seg på døde ting de har skapt sammen lik vanvittige mennesker.

  Jehovahs himmel ble renset rundt første verdenskrig og demonene ble kastet ut og ned til jordens nærhet. Derfor trues jorden globalt i dag. Men Fadervår viser at demonene snart også skal kastes bort fra jorden i tusen år mens den renses. Det heter: Skje din vilje – SOM I HIMMELEN SÅ OGSÅ PÅ JORDEN”.

  Jesus sieer at “han talte i lignelser (billedlig) FOR AT (de vrange)IKKE SKULLE FORSTÅ. Vi ser derfor hvordan kristenheten med sitt trehodede gudetroll og norrøn helveteslære forfører folkene. De er mange – i følge Encyclopedia Brittanica over en tredjedel av verdens befolkning. Bibelen derimot er klar på at etter Harmageddon”blir det ikke mange mennesker tilbake på jorden”. Kristenheten er derfor fortapt. Vil DU fortapes sammen med den?

  5
  3
 4. Bevare meg vel JV, har aldri hørt sånn tøys. Hva rolle spiller det om det står kors eller pele? I 1.Pet. Står det at han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Det er jo ikke det som betyr noe om det var et kors eller pele eller tre, men at han bar våre synder opp der på korset eller pelen eller treet og gjorde soning for dem der på korset eller pelen eller treet.
  “Ordet om korset (eller pelen om du ønsker det) er en dårskap for dem som går fortatapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.”
  eller
  “Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet (eller pelet om du ønsker det)
  Etter å ha lest det du skriver, kjære Jv, så har jeg kommet frem til at du må være verdens største kverulant.

  3
  2
  • At det ikke betyr så meget med løgn og usannheter for dere viser bare at dere er barn av løgnens far Satan Djevele.

   Registrerer også at dere kjapt og lett bryter det andre av de ti bud der det heter:

   “” Du skal ikke lage deg noe slags bilder av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! ”

   Korset er en viktig del av kristenhetens tilbedelse. For sanne kristne holder det “å tilbe Gud i ånd og sannhet”.

   Men hold dere bare på med trehodede gudetroll, norrøn helveteslære, Platons udødelige sjel og krusifikser. Jeg bare forteller dere sannheten fra Bibelen. Ansvaret for rett valg er deres. Ikke Guds eller mitt.

   7
   3
  • Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud…….
   Og
   Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som skyldighet. Den derimot som ikke har gjerninger, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilegnet som rettferdighet.

   4
   5
  • Jesu halvbror Jakob sier under inspirasjon:

   “tro uten gjerninger er en DØD TRO”.

   Sannheten er altså at den frelsende troen MÅ føre til kristne gjerninger ellers er den DØD

   Samtidig som vi etter å ha blitt kristne må gjøre åndelige fremskritt i modne gjerninger, kommer vi takket være ufullkommenheten stadig til kort og feiler i våre bestrebelser. Dette blir vi tilgitt om vi ber om det samtidig som vi kjemper i mot.

   “Den rettferdige blir vanskelig frelst, hva da med den ugudelige”, sier Guds ord og det heter:

   “Jeg har ikke sett dere slåss mot synden som om det gjelder livet”.

   Tro alene er altså ikke nok.

   7
   3
  • Er tro alene ikke nok? Hva da med han som hang på korset ved siden av Jesus? Hvilken mulighet hadde HAN til å utføre gjerninger? Han ba Jesus om en tanke. Han fikk bli med Jesus i Paradis. Men du streber etter å føre andre med deg i fortapelsen. Måtte det bare mislykkes for deg, og at du fikk gjøre som Jakob og bekjenne ditt navn, så du kan bli frelst på den ytterste dag.

   1
   4
  • Røveren på pelen hadde et jordisk håp. Det betyr at han vil få en oppstandelse tilbake til livet i tusenårsriket. Der vil hans tro og hans gjerninger forhåpentligvis virke sammen slik at han kan erklæres skikket til evig liv på jorden etter den siste prøve på slutten av de tusen år når djevelen slippes løs en kort tid før vi i himmelen avliver ham for godt.

   For den himmelske klassen – resten av de 144000 på jorden – er imidlertid dommen nå.

   4
   3
  • Når Jesus snakket om paradis til røveren brukte han ordet paradeisos som betyr jordisk have = det tusenårige jordiske paradiset. Dette lå altså over to tusen år frem i tid.

   Da Jesus døde i kjødet var han nemlig først helt død i deler av tre dager.Deretter for han som levendegjort i ånden ned til demonene som var i varetekt og forkynte dem dommen. Så gikk han som ånd rundt på jorden og viste seg materialisert for menneskene og gikk blant annet tvers igjennom låste dører. Slik viste han menneskene at Jehovah hadde godtatt hans offer og guds lov om like for like – den første Adam og den siste Adam – var oppfylt.

   3
   3

Det er stengt for kommentarer.