Etterdønninger etter Robert Mueller høringen

Robert Mueller: “Ingen sammensvergelse med Russland og null bevis for at Donald Trump eller noen i hans team forsøkte å stoppe Mueller-etterforskningen

Jerry Nadler og Adam Schiff er begge det som ofte omtales som “selvutslettende” jøder. De er særdeles liberale, er for fri abort og LGBT agendaen og har begge hatet Donald Trump fra første dag.

Under seansen i kongressen ble det fort tydelig at Robert Mueller selv knapt hadde noe som helst kunnskap om rapporten som bærer hans navn. Snarere kan det se ut som om demokratene bevist utnyttet Robert Muellers navn og rykte, mens det var ekstreme Donald Trump hatere og Hillary Clinton tilhengere som forfattet rapporten uten å finne håndfaste bevis på at Trump hadde begått lovbrudd i forbindelse med denne konspirasjonsteorien. Imidlertid fortalte Robert Mueller at han ikke helt kunne “frifinne” president Trump for ha begått lovbrudd.

Selv om enkelte særdeles naive og uvitende Donald Trump hatere stadig griper fatt i ordlyden “kan ikke helt “exonerate” presidenten, som en slags unnskyldning for å holde fast på konspirasjonsteorien om at Trump skal ha fått hjelp av Russland til å vinne valget. Det Mueller egentlig sa var det samme som ofte skjer også i Norge, nemlig at saker blir henlagt på grunn av bevisets stilling. Mueller etterforskningens hovedmål var å finne bevis på russisk innblanding i valget og dernest påvise at russerne hadde samarbeidet med Trump leiren. Dette var noe etterforskningen ikke kunne bevise og påstandene om at presidenten skal ha begått “Obstruction of justice” eller forsøkt å hindre etterforskningen, var noe Mueller etterforskningen ikke klarte å bevise. Når Mueller uttalte at han ikke kunne “exonerate” presidenten -så er det noe som ikke faller under ansvarsområdet til en offentlig anklager. Dersom Robert Mueller rapporten hadde kunne fastslå utover enhver tvil at presidenten hadde hindret etterforskningen, da kunne Mueller rapporten ha fastslått det, og  dermed anbefalt kongressen om å iverksette riksrettsprosedyrer. Imidlertid var verken Mueller selv,  eller rapporten som bar hans navn i stand til å fastslå dette. I ett moderne rettssamfunn er man uskyldig inntil det motsatte er bevist, og president Trump har ingen som helst plikt til å bevise sin uskyld. Derimot er det anklagerens oppgave å bevise at noe straffbart har skjedd og så ta ut påtale. Dersom anklageren ikke er i stand til å legge frem bevis som holder til tiltale, burde han henlegge saken og deretter holde kjeft. Onsdagens høring avslørte med all tydelighet at dette var en politisk sak fra første dag, for demokratene og fake news media har aldri helt kommet over valgnederlaget i 2016.

Avslører hvordan Mueller rapporten hoppet bukk over viktige sider ved Russlands etterforskningen. Nemlig Hillary Clinton leirens tette forbindelser med representanter for Russland. Hensikten med kontakten mellom Hillary Clinton støttespillere som jobbet i Robert Muellers team og representanter for Russland var helt tydelig. Nemlig å sanke mest mulig “dritt” og sladder om Donald Trump for å bruke det i den politiske kampen.