Jehovas Vitners to vitners-policy om seksuelle overgrep mot barn blir stadig utfordret av tidligere medlemmer

På innsiden av Rikets Sal. (Foto: You Tube)

Vakttårn-selskapets kontroversielle policy omkring seksuelle overgrep på barn og krav til at det må være minst to vitner som bekrefter hendelsen før organisasjonen tar grep overfor overgriperen har skapt sterke reaksjoner blant dem som har vært utsatt for seksuelle overgrep på innsiden av “Jehovas organisasjon”. Tidligere medlemmer av den religiøse sekten har ved flere anledninger møtt opp under møter i en av sektens forsamlinger for å demonstrere mot Vakttårnselskapets policy. I en forsamling møtte tre tidligere medlemmer opp, hvorav to av dem, to søstre som begge hadde vokst opp i sekten, kunne fortelle at de selv hadde vært utsatt for seksuelle overgrep under sin oppvekst i sekten.

Den kontroversielle “to vitners regelen” innebærer at Vakttårn organisasjonen i realiteten beskytter seksuelle rovdyr som utnytter barn og unge. Tidligere medlemmer av organisasjonen bruker aktivt sosiale medier til å avsløre hva som skjer på innsiden av “Jehovas organisasjon” som hevder seg å være “den tro og kloke tjener” omtalt i Matteus 24,45. Den 14 juli gjennomførte tre tidligere medlemmer av organisasjonen en “demonstrasjon” i en lokal forsamling hvor de utfordret sekten på “to vitners regelen”. To av de tidligere medlemmene, to søstre hadde selv vært utsatt for seksuelle overgrep uten at det fikk konsekvenser for overgriperne som ennå er medlem av organisasjonen. De tre tidligere medlemmene forlot møtet da sekten truet med å ringe politiet og anmelde dem. “Dere vil ringe politiet om oss men ikke anmelde barneovergripere,” “Dere ringer politiet for å anmelde to kvinner som har blitt ofre for denne organisasjonen men dere vil ikke ringe politiet dersom barn blir misbrukt,” spør kvinnene som forlater lokalet da sekten truer med å anmelde dem. Se videoen fra hendelsen som utspilte seg den 14 juli 2019.

3 tanker om “Jehovas Vitners to vitners-policy om seksuelle overgrep mot barn blir stadig utfordret av tidligere medlemmer

 1. “På to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast” er ikke Vaktårnistenes utsagn, men direkte avskrift fra Bibelen. Vakttårnistene står fritt til å kontakte politi og rettsvesen om de mener seg utsatt for kriminell virksomhet.

  Det er menighetenes oppgave å fortelle om Guds frelsesverk. Skatt, trafikkal oppførsel eller mistanker om straffbare forhold tilligger samfunnet rundt å ta seg av. Som forkynner møter jeg ALLE syndere med Guds Ord – ikke Norges Lover.

  Selv har jeg aldri vært Vakttårnvitne, men er et vitne og en tjener for Jehovah. I min krets blander vi oss aldri bort i om de vi møter ute i tjenesten har kjørt i fylla en gang, har ranet en bank ellerhar myrdet noen. Vi forkynner kun budskapet, og så får andre holde på med å anmelde hverandre.

  Vi følger således Bibelen og legger verdslige saker trygt i Guds kjærlige Faderhender.

  7
  6
 2. Til Jehovahs ambassadør: Hva om noen i menigheten har myrdet noen. Vil dere gå til politiet med det, eller legge det i “Jehovas kjærlige armer”? Gud kan tilgi, men landets lover må også holdes, jvf. Rom. 13: 1-7.

  1
  1
  • Hva Vakttårnet gjør kan ikke jeg borge for, men dersom noen innrømmer å ha myrdet overfor en eldste så har “prester” etter loven full taushetsplikt. Selv ville jeg ha rådet vedkommende til selv å oppsøke myndighetene om saken før jeg fortsatte å gi åndelig veiledning.

   Imidlertid ville eldsterådet ha ekskludert ham om han ikke angret og vendte om. Og med omvendelse innebærer det å melde seg til myndighetene for å gjøre opp sin sak.

   6
   4

Det er stengt for kommentarer.