Ikke plass for kristne i det demokratiske partiet -Rep. John DeBerry Jr fjernet fra demokratenes valglister på grunn av sitt pro-life standpunkt

Folk med et kristent ståsted eller representanter som uttrykker støtte til barna i mors liv, er ikke velkommen i det demokratiske partiet. Den Demokratiske Tennesse delstats representanten John DeBerry.Jr. som har representert det 90 distriktet i Memphis, må nå stille til valg som en uavhengig representant under valget i november. Dette fordi at hans tradisjonelle parti (Demokratene) har fjernet ham fra valglisten fordi han på enkelte områder har synspunkter som ikke lenger er akseptert av det demokratiske partiet. I tillegg har representanten for en donasjon til valgkampen fra grupper som tradisjonelt støtter opp om republikanske kandidater. DeBerry er pro-life, står for det bibelske ekteskaps-synet og er tilhenger av fritt skolevalg.

Ikke plass til representanter som er motstandere av fosterdrap i Joe Bidens og Kamela Harris liberale venstreparti

Dette er synspunkter det ikke lenger er plass til i Joe Biden og Kamela Harris ultraliberale parti, og derfor, etter å ha blitt fjernet fra valglisten velger den demokratiske representanten å stille som uavhengig. Det var i april i år at valgkomiteen i det Demokratiske partiet stemte over å fjerne DeBerry`s navn fra valglisten med 41 mot 18 stemmer. DeBerry selv mente at det burde være velgerne som skulle avgjøre hvorvidt det ennå er plass til kandidater med tilhørighet i kirken. DeBerry har gjennom 20 år jevnlig prekt ved Coleman Ave. Church of Christ og har nå fått merke at Demokratenes liberale verdier ikke lenger har plass til folk som har et kristent livssyn. Årets presidentvalg er kanskje det viktigste noensinne. På den ene siden har vi president Trump som har markert seg som tydelig pro-life og, en venn både av Israel og evangeliske kristne, -og på den andre siden har vi Harris/Biden som både er fosterdrapstilhengere og som i tillegg har den mest venstreliberale plattformen amerikanske velgere noensinne er blitt servert. For norske kristenledere som sier de er i mot abort burde valget være svært enkelt, men slik er det dessverre ikke. Norske kristenledere er vel så hardt rammet av TDS i dag som de var i 2016, og for dem er fosterdrap et helt underordnet spørsmål slik det var under presidentvalget i 2016.

Norske religiøse ledere for Hillary og fosterdrap

Anne Birgitta Langmoen Kvelland , generalsekretær i Normisjon sa i 2016 at hun ville ha stemt på Hillary Clinton til tross for at Clinton og det demokratiske partiet har en tydelig plattform for retten til å drepe barn i mors liv. Hva slags synspunkt Normisjons avtroppende leder har på abort vites ikke, men å utrykke støtte til en presidentkandidat som går inn for fosterdrap er grunnleggende i strid med bibelsk kristendom

I 2016 var det en rekke politisk korrekte “kirkelige og frikirkelige ledere som åpent proklamerte at de støttet Hillary Clinton -og ønsket henne som president fremfor en “ja til livet” mann som Donald Trump. Det absurde er at disse religiøse ledere gjør krav på å bli trodd når de sier de er motstandere av abort -samtidig som de hyller, lovpriser og støtter politiske kandidater som støtter både homoekteskap og utvidet rett til å ta livet av barn i mors mage. En del av de religiøse navn er ledere i apostat-kirken og i lutherske organisasjoner, og siden kirken var de første til å svikte barna i mors liv, er det kanskje ikke så spesielt merkelig at sentrale ledere i de lutherske organisasjonene stilte seg bak fosterdrapstilhengeren Hillary Clinton. Blant de religiøse ledere her hjemme som uttrykte at de ville ha stemt på Hillary Clinton -og med det signaliserte at abort er uviktig, finner vi navn som Berit Hagen Agøy , generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, Jeffrey Huseby , generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, (nå toppleder i sjømannskirken) Lemma Desta , prosjektleder for Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd, Bård Rebbestad Løkken , assisterende generalsekretær i det frafalne skolelaget, Tor B. Jørgensen , tidligere biskop i Sør-Hålogaland, Sten Sørensen , styreleder for Troens Bevis Verdensevangelisering, Kjetil Aano , prost i Tungenes prosti, tidligere leder i Mellomkirkelig Råd og generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, Kristian Sveinall Øgaard , leder for Acta – barn og unge i Normisjon, Vidar L. Haanes , rektor ved Menighetsfakultetet, Kåre Rune Hauge , sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner, Bjørn S. Olsen , misjons- og hjemmesekretær i De Frie Evangeliske Forsamlinger, Jens-Petter Johnsen , direktør i Kirkerådet, Anne Birgitta Langmoen Kvelland , generalsekretær i Normisjon (nå på vei ut av Normisjon) Knut Refsdal , generalsekretær i Norges Kristne Råd, Ingunn F. Breistein , rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole, Svein Granerud , leder for Normisjons arbeid i Norge, Bjørn Olav Hansen , baptistpastor, åndelig veileder og skribent, Halvor Nordhaug , biskop i Bjørgvin, Petter Olsen , medieleder i Indremisjonsforbundet, Øystein Magelssen , generalsekretær i Norges KFUK-KFUM, Rolf Ekenes , tilsynsmann i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK) -ut fra deres støtte i 2016 til den kandidaten som markerte seg tydeligst som en talskvinne for fosterdrap, -er det grunn til å tro at alle disse religiøse navn støtter opp om kvinnens rett til å ta livet av sine egne barn.

7 tanker om “Ikke plass for kristne i det demokratiske partiet -Rep. John DeBerry Jr fjernet fra demokratenes valglister på grunn av sitt pro-life standpunkt

 1. Listen over de norske lederne her sjokkerer meg, de har jo lest Guds Ord -regner jeg med da…

  • Jeg har virkelig begynt å lure på om disse kristen-navnene i det hele tatt leser eller bryr seg om det som står i Guds Ord. Bibelen og den kristne kirke har alltid fordømt fosterdrap som brudd på det femte bud og dermed en alvorlig synd, og de fleste kristenledere har sagt seg enig i det. Men når det kommer til hva de i praksis mener tok de ikke konsekvensen av sitt angivelige synspunkt på abort -og løp glatt for Hillary Clinton. Clinton var og er en brennende tilhenger av fosterdrap -og likevel foretrakk disse navnene henne fremfor en kandidat som faktisk er pro-life.
   Jeg lurer på om de samme folkene hadde foretrukket Biden/Harris over Trump nå i 2020.
   Foretrekker de Biden og ja til abort fremfor Donald Trump, -viser de i realiteten hvor uendelig uviktig de mener abortsaken er for dem.

  • Problemet er at mange som kaller seg kristne i dag, slettes ikke er det. Sånn blir det når ateister får definere hva en kristen er. Sannheten er at mange ikke vet hva en kristen er, og at mange i såkalte kristne stillinger, ikke er kristne selv engang.

   Kristendomsbegrepet har i dag blitt en samleparaply hvor ikke kristne definerer hva en kristen er. Til og med jehovas vitner og mormoner inkluderes visst i gruppen. Noe som er helt feil.

 2. EN stor skuffelse at både DELK og Indremisjonsforbundet var på den listen. Jeg trodde de visste bedre!

  • Jeg er enig med deg Israel-venn,
   Tragisk at en ledende figur i DELK gikk ut og ville støtte Hillary.
   Han i DELK må ha glemt Børre Knudsens mektige budskap om abort loven og den elendighet abort fører med seg, når Knudsen holdt en serie taler i DELK for 30 år siden.
   At Indremisjonsforbundet også har en mann i ledelsen som så til de grader svikter barnet i mors liv for ikke å fremstå som politisk ukorrekt er oppsiktvekkende og trist.
   Det går på den tillit vi kan ha til det de preker og presenterer.
   Petter Olsen , medieleder i Indremisjonsforbundet:
   Jeg ville ha stemt på Hillary Clinton – selv om jeg er uenig med Clinton i hennes syn på blant annet abort og samkjønnet ekteskap. Imidertid ser det ut som om uengheten i abort og samkjønnet ekteskap er noe Petter Olsen ser tung nok grunn til å støtte Hillary fremfor Trump.
   Mens Trump i handling har demonstrert sitt venskap med evangeliske kristne og selv har deltatt i den store Ja Til Livet marsjen, og slik ligger nærmere evangelisk kristne verdier, ser det ut til å være knekkende likegyldig for indremisjonsforbundets Petter Olsen. Det er tragisk og viser hykleriet fra selv ansatte i en tilsynelatende konservativ luthersk organisasjon.

 3. Hadde jeg vært medlem i en menighet eller forsamling der pastoren ville stemt på Hillary eller Biden, hadde jeg meldt meg ut med umiddelbar virkning.

 4. 18/09/2020, kl. 19:51 sa sokelys:

  “Jeg har virkelig begynt å lure på om disse kristen-navnene i det hele tatt leser eller bryr seg om det som står i Guds Ord. ”

  For en utenforstående kan det virke som om nesten ingen bryr seg om det som står i Bibelen. Tvert i mot. Det ser ut som om de fleste legger mest vekt på religiøse tradisjoner og menneskelig ønsketenkning. De fleste “ser” bare det som passer inn i deres egen forestillingsverden. Når folk først blir en del av et slikt forestillingssystem blir de helt blinde for motsettningene. Hvis noe peker på dem oppleves det som et “angrep på troen”. På samme måte som f. eks muslimer og hinduister kan motsetter seg alle forsøk på å konvertere dem til Bibelsk tro motsetter tilhengerne av religiøse tradisjoner seg å se hva som egentlig står i Bibelen.

  Dette har skapt utallige splittelser og vært djevelens viktigste verktøy for å motarbeide kristendommen. Det han spiller på er folks egenrådighet og stahet. Eller rett og slett manglende vilje til å la seg korigere av Bibelen.

Det er stengt for kommentarer.