I profittens navn, (In the name of the profit) Hvordan Tyrkia gjorde profitt på IS og den blodige konflikten

“I profittens navn” er en dokumentar produsert av den russiske tv kanalen RT. I tyrkia-islamsk-stat dokumentaren som inneholder en del sterke scener som viser virkeligheten som den er, avdekker russisk TVs rapporter det utrolig kyniske samarbeidet som har eksistert mellom det ekstremt voldelige IS, og NATO landet Tyrkia som er styrt av en stadig mer autoritær  Recep Tayyip Erdoğan som nå er i ferd med å samle all makt på egne hender. Erdogans åpenbare drøm er å omgjøre Tyrkia til en muslimsk stat med Sharia lover og et naivt NATO samarbeider blindt med en mann hvis familie er dypt involvert i samarbeid og handel med islamsk stat. Tyrkisk medisin, tyrkiske penger, tyrkiske våpen. Selv barna i områder som var kontrollert av IS, kjente godt til samarbeidet mellom IS og Nato-landet Tyrkia. I bytte med billig olje gav Tyrkia våpen til IS, som igjen ble brukt i kampen for å skape et muslimsk kalifat.

Mens oljen strømmet ut av ISIS kontrollerte områder i Syria og Irak, strømmet våpen, penger og jihadister inn over grensen fra Tyrkia til Syria for å krige for IS -samt å utføre terror i Midtøsten og Europa. Når Tyrkia ble utsatt for terror, svarte de selv med å bombe sin fiende, kurderne og ikke IS. Etter at Putin tok affære, sendte fly og styrker til Syria for å støtte Bashar Assad, -er mye på bakken endret -og sporene etter Tyrkia og deres support for ISIS er overalt. Se den 25 minutter lange dokumentaren som tydelig avdekker Tyrkias lange hånd inn i Islamsk Stat. Recep Erdogan er Islamsk Stats far, sier en fanget kriger for IS til russisk tv.