En profetisk advarsel om Barack Obama og pave Frans?

“Warning, Warning: Barack Obama er den bibelske antikrist het det i en epost som første pinsedag lå i min innboks. I mailen som var underskrevet av et for meg ukjent amerikansk obama-pavennavn som fortalte at Obama og pave Frans vil bringe de bibelske tider av trengsel over oss. Ledsaget av en rekke bibelsitater fra Daniels bok og Johannes åpenbaring slo Mwangi fast at de ytterste siste tider var over oss, at kristenheten hadde mistet sitt fokus og at millioner av kristne har vært ute av stand til å se tidens tegn, de siste sju år. “En forførende ånd er sendt ut over Guds folk for å få alle de ti jomfruene (menigheten) til å slumre hen, noe som hadde lykkes, men nå, midt i endetidens mørke, lyder et rop: “Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!,” ( Matt 25,6)

“Vi er nå kommet dithen på natten at vi skal rope til brudepikene “Brudgommen kommer, gå ham i møte!” og tegnene på hans komme har vi sett helt siden 20 januar 2008 -da en forvillet Rick Warren uten å vite det nedba den falske profets ånd over Barack Obama da 090120_RickWarren_dl-verticalhan ba sin bønn over Obama i ISAs navn. Mange kristne trodde bare dette var en høflighetsbønn for å illustrere enhet mellom religionene, og reagerte utfra det, men de forstod ikke at dette var stunden da Barack Obama ble velsignet til sin oppgave som Antikrist -og det er bare å se på hans gjerninger i tiden etter at han ble president. Våkn opp Søkelys het det i eposten som var ledsaget av en video omhyggelig klippet og limt sammen for å bevise at avsenderen har rett. Et viktig spørsmål å spørre seg selv i disse tider, uavhengig om videoen nedenfor er en profetisk advarsel eller ikke, er spørsmålet: Har vi nok olje på våre lamper? For uansett om denne “final warning” er svært spekulativ er det likevel grunn for Guds folk til å være våkne og på vakt. (Foto: I følge videoen skal den amerikanske regjeringen nylig ha bestilt 30 000 giljotiner, og man kan jo selvfølgelig spørre seg hvorfor. At troende spekulerer på om dagens scenario passer med Skriften ord om de siste dager, burde ikke være noen nyhet siden Guds ord formaner: Våk og be! Og om videoen vil jeg si: Den som lever får se…Man skal være kritisk, men også prøvende