Avisen Dagen med en for kritisk dekning av Sannhetens Ord bibelsenter?

Tidlig på 1990 tallet var Dagen redaktør Vebjørn Selbekk redaktør for det da Livets Ord livets-ordkontrollerte bladet Magazinet. På den tiden var den nåværende Dagen redaktøren en av mange som stod på barrikadene for å forsvare Livets Ord og trosbevegelsen, for den massive kritikk de ble utsatt for fra avhoppere tilknyttet det svensk/norske RISK som var en organisasjon som ble opprettet for å hjelpe avhoppere fra Livets Ord. Bokstavene RISK var en forkortelse for Rådgivning og Informasjon om Sekter og Kulter, og var et prosjekt som ble født frem i Uppsala samtidig som den kontroversielle Livets Ord bevegelsen Livets Ord med Ulf Ekman i spissen høstet massiv mediaomtale og kritikk fra svenske aviser, etter at en rekke avhoppere stod frem med sine historier. I tillegg høstet Livets Ord også kritikk fra den svenske legeforening da det ble kjent at en rekke medlemmer av Livets Ord hadde fått psykiske problemer som en konsekvens av deres medlemskap i Livets Ord, og historier om en rekke selvmord og selvmordforsøk ble slått stort opp i den sekulære presse

Også i Norge ble det i 1989 tatt initiativ til å starte opp en tilsvarende virksomhet og på begynnelsen av 1990 ble det opprettet et RISK kontor i Kristiansand som drev med informasjon omkring den skadelige virksomheten til trosbevegelsen, Livets Ord og dets norske “søstermenigheter” som det på slutten av 1980 tallet var mange av i Norge. I Kristiansand var det Kristiansand Bibelsenter som var Livets Ords ansikt utad i ekman-ulfKristiansand, og da kritikken fra det norske RISK fikk mediaomtale i Vårt Land, var Vebjørn Selbekk blant dem som tok affære. Tidlig i 1991, da som redaktør for det Ulf Ekman kontrollerte “Magazinet” -var Selbekk Livets Ord sverddrager i kampen for å sverte den norsk/svenske avhopperbevegelsen, og på førstesiden i det da norsk/svenske organet for Livets Ord, kunne vi konstatere at Vebjørn Selbekk i hvert fall ikke da, hadde omsorg for alle dem som ikke taklet presset i den kontroversielle menigheten som av svensk presse konsekvent ble omtalt som en sekt. “RISK forfølger trosbevegelsen” var overskriften på førstesiden i en artikkel signert Vebjørn Selbekk, og i stykket den daværende norske vebjørn-selbekk.you-tube“Livets Ord redaktøren” fikk seg til å skrive, ble det presentert et mildt sagt hårreisende og lite objektivt bilde av virksomheten til RISK. I en svært arrogant og hovmodig ånd, avfeide Selbekk absolutt all kritikk av Livets Ord -selv om alt kunne dokumenteres i form av lydklipp og utdrag av den forkynnelsen som ble presentert ved Livets Ord gjennom tvilsomme doktriner, massiv manipulasjon og teknikker som eksperter på kulter omtaler som “Mind-Control”. Et tidligere medlem av Vebjørn Selbekks sekt, Torbjørn Swartling tok oss gjennom boken “Tankekontroll” inn i en verden med svermene demoner -og i andre avhopper historier blir vi tatt med inn i en verden av demoner, religiøse “andemakter” og hesblesende Ulf Ekman tordner løs mot all kritikk som ble stemplet som et resultat av “religiøse demoner” eller “Skvalder-demoner” -og dem som var kritiske, -måtte regne med å få Vebjørn Selbekk på nakken.

Latterliggjorde påstander fra eksmedlemmer av Livets Ord

Å advare mot trosbevegelsen på 1990 tallet var for dem som jobbet ved RISK i Kristiansand en stor personlig risiko. Kontoret som lå like om hjørnet til det stedet der Kristiansand Bibelsenter hadde sine møter, og det var ikke få ganger de frivillige med RISK kunne se at “det ble kriget i ånden” mot dem i den lokale trosmenigheten. Som kjent peter-ohlenhadde demoner en stor plass i Livets Ord bevegelsens virkelighetsforståelse -og verst var de religiøse demonene -som svirret rundt i taket i forsamlinger som var kritiske til Kenneth Hagin og Ulf Ekmans tvilsomme troslære. (Foto av Peter Øhlen som samlet fulle hus til sitt foredrag om Livets Ord sekten i Kristiansand i 1991)  I dette klippet kan du høre Livets Ords Ulf Ekman presse fram et menneske han skal kaste ut en “skvalder-demon ut av”Det var også på den tid at vi ble kjent med at Livets Ord en rekke ganger slapp til forkynnere som lærer at mennesket er Guder, men i Selbekk artikkel om RISK i Magazinet ble dette latterliggjort og avvist som oppspinn av en overivrig Selbekk som ikke tålte sannheten. I disse klippene 1 – 2- 3 kan du høre den amerikanske forkynneren  Bobbie Jean Merck, sette Livets Ord medlemmene inn i tilværelsen som Guder. Legg merke til i klipp nr 3 hvordan Merck ettertrykkelig sier at hun frembærer dette budskapet om at “vi er Guder” med tillatelse fra deres pastor og direktør hadde noe med det å gjøre og at han hadde godkjent det på forhånd. At det ble forkynt at de troende er Guder ved Livets Ord er et ubestridelig faktum selv om Selbekk i sitt oppslag forsøkte å latterliggjøre dem som framsatte påstanden. Et annet moment i Livets Ord praksis vi viste Vebjørn Selbekks daværende kult praktiserte kan du få en smakebit på her. 

Dagen med kritikk av trosbevegelsen anno 2016

Vebjørn Selbekks kommentar til avsløringene og sekt-stemplet som trosmenigheten “Sannhetens Ord Bibelsenter” i Slemmestad blir gitt i lørdagens utgave av avisen Dagen. Den kristne avisa som paradoksalt nok har Eks-Livets Ord mannen Vebjørn Selbekk som redaktør presenterer i dag et bilde av “Sannhetens Ord Bibelsenter” som medlemmene neppe kjenner seg igjen i. Vi kan forøvrig legge til at pastor Sten Sørensen står som forsamlingens gjestetaler søndag 12 juni klokken 17. I lørdagens utgave av Dagen er det hele fire nyhetsoppslag omkring Sannhetens Ord som vel kan sies å være en av de få gjenlevende “søstermenigheter” til det opprinnelige Livets Ord -som Vebjørn Selbekk forsvarte som en ivrig “Livets Ordare” på 1990 tallet. Dagens oppslag om Sannhetens ord kan du sjekke ut i disse linkene: ” Menigheten tok fra meg datteren min” samt “Lederskapet avviser at de splitter familier” og “De stjeler barna våre” og “Ber om gjenforening med broren” og tilsist Vebjørn Selbekks kommentar eller leder “Hva er sannheten om sannhetens ord?” Vi er selvfølgelig glade for at Dagen retter sitt kritiske søkelys “Sannhetens Ord” men vi savner dog at Selbekk tar et oppgjør med sin egen fortid -som sverddrager for Ulf Ekman i kampen mot alle dem som tok bladet fra munnen og kritiserte Livets Ord og dens praksis på 1980 og 1990 tallet. Det er nok flere enn oss som i kveld ønsker å si et “velkommen etter” til Vebjørn Selbekk.