Høyesterett har forkastet evanglist Jan Kåre Christensens anke over tvangsmulkter

Høyesteretts ankeutvalg har nå satt et endelig punktum på Christensens mangeårige konflikt med norske myndigheter over en ulovlig oppført støttemur, tvangsmulkter og behandlingen Christensen har fått av det offentlige. Saken omkring bloggeren og den ulovlige støttemuren har pågått siden 2015, men nå har saken kommet til sin ende og dommen fra Borgarting lagmannsrett er dermed rettskraftig. Evangelisten og bussjåføren har nå lidt sitt endelige nederlag og Oslo kommune med Plan og bygningsetaten har vunnet sin endelige seier. For Christensen er dette det endelige nederlag og namsmannen kan dermed fortsette prosessen med å tvangsselge ekteparets BMW

Helt til det siste har Christensen håpet at høyesterett skulle vurdere saken og gi ham oppreisning, erstatning og godkjennelse til å beholde muren. Slik gikk det ikke. Høyesteretts ankeutvalg har enstemming besluttet at anken nektes fremmet. For Christensen betyr dette at han ikke kommer noen vei med denne saken. Muren er ulovlig, Plan og Byngingsetatens saksbehandling er i tråd med norsk lov og ingen av de offentlige instanser Christensen har klaget på har gjort noe ulovlig. Nå er det ingen vei tilbake. Myndighetene er i sin fulle rett til å inndrive tvangsmulkter og vil sikkert ta nye steg for å drive inn de 275 000 kronene som er ilagt i mulkter. Christensen bør nok snarest legge planer for å fjerne muren og tilbakeføre tomten og følge det rettskraftige pålegget fra Plan og Bygningsetaten. Det var tre to høyesterettsdommere og Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie som i dag tok avgjørelsen om å forkaste Christensens anke. Bibellærer Jan Kåre Christensen og hans kone har med dette lidt fullstendig nederlag og absolutt alle klagemuligheter er nå uttømt. Rent rettslig er også alle muligheter brukt opp. Den eneste ankemuligheten er menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg men det er ingen sjanse til at en slik domstol vil anse det å ha en støttemur eller en BMW el bil, er en menneskerettighet.

Christensen: Nekter å gi seg for onde krefter -kaller det en åndskamp

Åndskamp kaller Jan Kåre Christensen det hele.

“Be fremdeles, denne saken er ikke over. Dette er et overgrep. Myndighetene har en lang rekke med overgrep, så dette er ikke første gang de spiller på lag med mørke. Det er en åndskamp, det gode imot det onde. Lyset imot mørke, sannhet imot løgn. Det myndighetene er direkte styrt av mørkets krefter og makter slik de holder på ovenfor oss! Vi kommer ikke til å løfte en finger for å etterkomme noe av overgripernes vedtak og pålegg,” skriver en gjenstridig Christensen på egen blogg. Bibellæreren og evangelisten nekter å bøye seg for myndighetenes pålegg med å vise til salme 94 i Skriften. Dette er åndskamp, lys mot mørke, det onde mot det gode, mener Christensen som ikke vil gi seg. På sin egen blogg har han lagt ut fotografier av de tre kvinnelige høyesterettsdommerne som besluttet at saken ikke ville bli vurdert av høyesterett.

 

 

9 tanker om “Høyesterett har forkastet evanglist Jan Kåre Christensens anke over tvangsmulkter

 1. Saken er sendt Sivilombudsmannen.
  Saken har så vidt startet.
  Mur, trapp og bod står bedre enn noensinne.

  4
  6
  • Sivilombudsmannen kan ikke overprøve høyesterett. Selv regjeringen må bøye seg for høyesterett. Noe vi så i Fosen-saken og disse vindmøllene som ble satt opp i områder med reindrift.
   Dette er punktum Jan Kåre.

   7
   6
  • Hva sa jeg JKC? Det gikk nøyaktig som jeg forutsa. Høyesterett nektet anken fremmet. Bare mindre begavede individ ville forvente at høyesterett skulle behandle en slik sak.
   Fjern din stygge mur!

   6
   7
  • Smått utrolig at han har fått holde på så lenge i så mange instanser, men slik fungerer en rettstat. River ikke JKC muren selv, vil Oslo kommune gjøre det på hans regning. En rettsstat fungerer på den måten også. Apropos vindturbin- svineriet på Fosen, så er staten mektig nok til å gi blaffen i en høyesterettsdom. Det er ikke JKC. Langt derifra, selvsagt. Det er forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker. En mangel ved den norske rettsstaten er virkemidler (fengsel, fradømmelse av embed etc) for de ansvarlige for at svineriet på Fosen fortsatt står. Det vil si Statsminister, andre ansvarilge ministre, ansvarlige toppbyråkrater etc.

   4
   8
  • Spfikk, likte innlegget ditt, der du påpekte at Staten er noen overgripere!
   Ja, også i vår sak er de det.

   Hva er det som gjør at saken imot oss i fra plan og bygningsetaten Oslo, er et overgrep? Der vi har krav på omgjøring, dispensasjon og godkjennelse!
   Det er flere forhold som vi har påpekt som viktige.
   https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3262-hva-er-det-som-gjr-at-saken.html
   Men det er 3 forhold det kan kulmineres ned til.

   1.) Vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren.

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

   2.) Det er grov forskjellsbehandling der vi opplever at alle får lov til alt. Vi skal straffes for å ha utbedret vår eiendom.

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3176-pbe-lar-alle-fa-dispensasjon-og.html

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

   3.) Vår mur er egentlig lovlig, da fallet på vår eiendom er slik at PBE tillater murer som er lik vår.

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

   Legger ved denne artikkelen til slutt. Det er dette som Sivilombudsmannen nå skal ta stilling til.

   Samt Norges Høyesterett ser på saken:

   https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3257-hva-er-det-norges-hyesterett.html

   Muren vårer etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da?????

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

   At denne muren skal være så problematisk er uten tvil noe PBE og det offentlige gjør for å vise sin makt.

   Den er innenfor lovverket, derfor å ikke godkjenne denne.

   Det er en fatal feil, og helt uforståelig.

   Utgangspunktet er vel at en mur ikke skal være en arkitektonisk perle?

   Et naturlig skille mellom vei og eiendom der fyllmassene skal holdes på plass og ikke sige ut?

   Det gjør vår mur, noe vår før skråning ikke gjorde, slik som vår nabo har det i dag til besvær for de som ferdes i Stormyrveien.

   Da ikke godkjenne vår mur som også ligger minst ½ meter lengre inne enn vår før skråning, er ikke noe annet ifølge Norsk lov en kriminell handling.

   (En kriminell handling er et lovbrudd mot en bestemmelse som er belagt med straffetrussel. Dessverre vet vi at myndighetene i Norge blir aldri straffet hva enn de gjør. Norge er ikke USA og andre land der en faktisk ikke får lov å gjøre som en selv vil som myndighetspersoner.)

   Da det er en kriminell handling er å bryte Norsk lov!

   Dette har PBE og det offentlige åpenbart gjort i denne saken ved flere anledninger!

   5
   7
  • Mur, trapp og bod står bedre enn noensinne.
   Hva er problemet 😁😁💯💯🙏🙏😁😁💯💯🙄

   4
   4
 2. Kjell Andersen og alle på Søkelys, hør Herrens ord:

  Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!

  Jeg fikk den salmen før jeg fikk dommen.
  Salme 94.

  Vers 20 er treffende “Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?”

  Jeg tolker det slik, at Gud har full kontroll.
  Han ser den uretten som blir begått imot oss.
  Vi vet, da Israel skulle gå ut av Egypten.
  Var sjansen minimalt for at kanskje en mengde av 3 Millioner skulle klare det.
  Vi vet hvordan det gikk.
  Alle Israelittene gikk tørrskodd over det Røde Havet!
  Mens Egypterhæren – datidens sterkeste hær – druknet alle som en mann!

  Det blir spennende å se hvilken vei som Herren vil ta denne saken!
  Bare fortsett med å be!
  Takk! Gud er god, har full kontroll!

  Jesus selv sier han har all makt i himlene og på jorden!
  Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!
  Det er litt av en attest å få!

  https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3265-norges-hyesterett-tok-seg-ikke.html

  2
  2

Det er stengt for kommentarer.