Hør: Profeten som alltid bommer spå president Donald Trump’s snarlige død

Vonda Brewer, med ny spådom omkring president Donald Trump. (foto: You Tube

Vonda Brewer som er best kjent som “profetinnen” med flest profetiske bomskudd er nå ute med nok en profeti. Og nok en gang er det Donald Trump som er sentrum i hennes spådommer. Brewer som var blant “profetene” som hadde syner om at Hillary Clinton ville vinne valget i 2016, har siden fremført en rekke profetier fra “Herren” om at Donald Trump ville komme til å måtte gå av eller bli felt. I sine tidligere profetier har Brewer operert med flere bestemte datoer på når dette skulle skje, og som ventet, den ene datoen etter den andre passerte uten at det hun profeterte kom til å skje.

Foto: Flick

Falsk profeti er ikke noe nytt, og Vonda Brewer er bare en av mange som bruker You Tube til å spre eventyr og løgner i Herrens navn, også mot betaling. På tross av at Brewer aldri ser ut til å kunne fremsette en eneste riktig profeti, fortsetter hun å gjøre seg selv til latter med stadig nye og mer oppsiktsvekkende profetier om den amerikanske presidenten. “Dette må da være satire,” sier mannen bak bloggen “Is not satire” da han første gang hørte noen av de spårdommer Brewer fremsatte. Siden har han forstått at Vonda Brewer i fullt alvor tror og mener at hun er en profet og derfor også omtalt noen av hennes spådommer på bloggen “Is not satire”. Vonda Brewer som blant annet har skrevet boken “Dream Quest : Dream Interpretation: 8 Easy Steps” som kan kjøpes for 12-15 dollar på Amazon har gjennom flere år også operert som betalt “profet” og “drømmetyder” selv om hennes spådommer, spesielt om Donald Trump, Jeb Bush og Hillary Clinton ikke slår til. Brewer som helt åpenbart virker ute av stand til å ta noe som helst selvkritikk, ei heller beklager når hun spår feil, og det skjer ofte, svært ofte, ja i realiteten alltid.

I sin siste video som har fått tittelen “Trump’s Dead – Will it be a Wednesday?”, innleder Brewer sin profetiske seanse med å vise til en visjon hun skal ha hatt onsdag 21 februar i år. “Hei Donald, du koster meg en formue i klær” -en formue den griske falske profeten sannsynligvis forsøker å hente ut av dem som gir henne penger for privat spådom. Og Vonda fortsetter “My godness, jeg går tom for klær”, sier Brewer som åpenbart tror at både Donald Trump, Hillary Clinton og alle andre som er noe i amerikansk politikk, virkelig ser og hører hennes budskap. I Vonda Brewer snakker vi om en skikkelig  narsissist, som med sin falske og tilgjorte latter virkelig tror at hun hører og ser fra Gud. Deretter fortsetter hun sin profetiske seanse med å snakke mer om sine klær og behovet for mer å ha på seg, før hun samler seg igjen og begynner å snakke om sin visjon fra 21 februar som er om “du Donald Trump”. Og så setter Vonda i gang, og ender opp i at hun ser Donald Trump i en grav, at det kastes jord over hans kropp for å begrave ham. Gud viste henne med andre ord at han var død og i grav. På en onsdag, for dem som orker å høre….tusener av ord….uten innhold og mening…er vel rett og slett babbel. Vonda Brewer, en falsk profet som babler