Hevder at Jan Hanvold og støttespillere lyver om Dariusz Stawinski for å undergrave hans troverdighet

Visjon Norge sjef Jan Hanvolds sønn, Josva Hanvold hevder i Facebook kommentar at Dariusz Stawinski ble kastet ut av bibelskolen for forsøk på voldtekt..Jan Hanvold på sin side kaller dokumentaren “spekulativ”

TV2s dokumentar omkring Visjon Norge og den polske tidligere bibelskoleeleven Dariusz Stawinski har fått bred omtale i den kristne pressen. I tillegg raser mange mot Visjon Norge på Facebook og hevder at Jan Hanvold og kanalens forsvarere tar i bruk løgn for å forsøke å undergrave Stawinski`s historie. En som tok til Facebook for å forsvare Jan Hanvold og Visjon Norge var Josva Hanvold, tv pastorens egen sønn. I en kommentar publisert på Jan Hanvolds facebook side skriver Josva Hanvold dette: “For det første så har han en kriminell fortid, og ble blant annet kastet ut av bibelskolen for forsøk på voldtekt. For den andre har Jan ikke en kriminell fortid. Han satt i fengsel for å ha gåttt konkurs.” Else-Marie Shalmi reagerer sterkt på Josva Hanvolds kommentar og skriver dette: “Josva Hanvold, -det der er løgn! Dariusz ble for det første ikke kastet ut av Bibelskolen. Han fullførte bibelskolen, og jobbet i VN helt til etter at han anmeldte Max for å ha stjålet over 172 000. kr fra han. Da mistet han sin jobb og husvære i tillegg. Og han har aldri voldtatt noen. Å spre sånne grusomme rykter i tillegg til det andre vonde han er blitt utsatt for, er umenneskelig,

Alvorlige anklager mot pastor Pyra; “Dariusz jobbet for Max – under bibelskoletiden. Etterpå jobbet han for Visjon Norge, og fikk lønn, det var de pengene som Max stjal fra han,” skriver Shalmi som har vært en støttespiller av Visjon Norge

Det er ikke bare Else-Marie Shalmi som reagerer sterkt på Josva Hanvolds kommentar om den polske bibelskole-eleven. En som reagerer sterkt er Martin Aakvik som stiller Josva følgende spørsmål: “Forsøkte han å voldta en på bibelskolene? Fortell mer og ikke minst når anmeldte dere dette?” Også Helge Morten Steffenakk skriver i en respons til Josva dette: “Regner med at det voldtektsforsøket ble anmeldt.” Så langt har Hanvolds sønn ikke respondert på motforestillingene som er blitt reist mot hans påstand om “kriminell fortid og det angivelige forsøket på voldtekt. En som har reagert sterkt på Jan Hanvold og Visjon Norges håndtering av saken er Sigurd Fylling Kårstad  som skriver dette: “Hvem snakker sant her? Du eller Max? Allerede der så skurrer det da dere begge har forskjellige forklaringer. Du er en skurk Hanvold. Og dette blir forhåpentligvis en spiker i kista for deg, Visjon Norge, og hele den greia der. Du er en svindler Jan, og vi ser hva du gjør! Pakk sammen og legg ned hele greia!” Hans Petter Nenseth slår dette fast om Jan Hanvold: “Hvorfor henger du deg opp i Stawinskis eventuelle kriminelle fortid som du forsøker henge på ham som et rykte? Du har jo selv beviselig en kriminell fortid, og har sittet i fengsel? Jan, du har forbedret deg, sier du? Det kan vel Stawinski ha gjort og? Du er og blir en pengegrisk sjarlatan, Hanvold.”. Andre igjen, som Tony Fagereng mener at “Det er en Demonisk ånd som er drivkraften bak forfølgelsen av deg, Jan – samme Demoniske ånd som driver forfølgelsen av President Trump. Jesus sier: Har de forfulgt meg, vil de forfølge dere. Jeg sier, at ifølge Guds Ord vil de som står med Jesus bli forfulgt.” Fagereng får også støtte av øistein Helge Johannessen som skriver dette: “Veldig bra og korrekt sagt. Her ligger nemlig hele årsaken til all kristendomsforfølgelse. Vi ser det på område etter område. Djevelens enorme hat mot Jesus og hans sanne og ekte etterfølgere. Det koster å drive sann kristen virksomhet, både penger og forfølgelse. Verden flesker seg i penger til mange fordervende gjøremål for menneskeheten. Og kritikken uteblir. Stå på, Jan, hold frem som du stevner i sannhet for Jesus!”

Reagerer sterkt på Hanvolds respons på dokumentaren

Facebookgruppen “Vi som støtter Visjon Norge” går i likhet med Jan Hanvold sterkt ut mot den tidligere bibelskoleeleven og mener at han har lite troverdighet og en brokete fortid fra Polen.

Else-Marie Shalmi som tidligere har forsvart Visjon Norge reagerte slik på Hanvolds forsøk på å ødelegge troverdigheten til TV2 dokumentarens eneste åpne kilde: “…..dette hadde jeg virkelig ikke forventet av deg, Jan Hanvold! Jeg har stått bast og bram med deg og VN. Men dette kan jeg overhode ikke akseptere! Jeg skrev til deg om alt vedr tyveriet mot Dariusz. Det som Max sto på TV og sa – var løgn! Han ga ikke bankkortet tilbake til Dariusz, og han var alene om å bruke de pengene. Dariusz levde fra hand til munn, uten penger. Da han endelig fikk sperret kortet og stoppet tyveriet var kontoen nesten tom. Og det var kun ett å gjøre, det var å anmelde det. Da sørget Max m fl at han både mistet jobben og husværet, og kunne blitt satt på gaten om det ikke var for at han fikk hjelp – av meg. Dariusz fortalte sannheten, og jeg er sjokkert over hvordan du og VN har håndtert denne saken! Og nå forsøker dere å henge ut Dariusz som kjeltring når det er Max som er det! Ufattelig skammelig og umenneskelig,” skriver Shalmi som skal ha vært en hardbarket forsvarer av Visjon Norge. Mens Else-Marie Shalmi som lenge har forsvart Visjon Norge tar sterk avstand fra Jan Hanvold og Visjon Norges angrep på Dariusz, går Facebookgruppen “Vi som støtter Visjon Norge” ut med sitt forsvar av Hanvold: “Programmet var så svakt at det må få minus på terningen. En lite troverdig polakk som det finnes en rekke av i landet og som er kommet hit fordi dem tror de får tilgang til alt gratis. Ikke skal dem jobbe, utakknemlig er de når de får gratis husrom og mat for arbeid skal dem jo ikke , men lønn og alle goder skal dem ha gratis. Han har liten troverdighet og har en brokete fortid i fra Polen og mange uhyggelige rykter også fra Norge. Slike kan vi ikke ha tillit til. Det er ikke vanskelig å peke ut skurken i denne fortellingen,” skriver Facebook gruppen som har 497 følgere.

Ble nærmest kastet ut av fra gjestegården av Svein Linseth

Knut Einar Karijord som selv har vært elev på bibelskolen til Visjon Norge gikk igår ut mot Jan Hanvold og Visjon Norge på egen Facebook side: “Satt og så på TV2’s dokumentar om menneskehandel og slaveri(utnyttelse av østeuropeere)
Må bare berømme dem for å slippe ut sannheten. Polakken på visjon Norge har desverre blitt utnyttet av Hanvold , og hans baktanker med dem var arbeidsutnyttelse .Da vi rev hytta til Hanvold, måtte jeg selv bed ham om ikke annet kjøpe pizza til oss og etter bibelskolens slutt var det beskjed ifra rektor Arne Pedersen att det var tvunget arbeid utover kvelden for mister Hanvold.Han utnytta dem og oss på en spekulativ måte uten betaling og lønn.Jeg regna på att jeg hadde minst 200 timer ubetalt slaveri for ham.Men da skolen var ferdig og han ikke hadde mere bruk for oss og pengene våre(måtte selv i tillegg betale for bibelskolen, kost og losji),da ble jeg nærmest «kasta» ut av Svein Linseth, som bestyrer gjestegården.Men de beholdt slle mine eiendeler og hvor de er blitt av har jeg ingen som helst aning om(bannlyst gods) Nei, hele Hanvolden er korrupt og må omvende seg!!” Karijords beskrivelse av det hele blir bekreftet av Gro Sissel Evensen som deler dette om forholdene ved Visjon Norges bibelskole: ” Dette han skriver her stemmer.. Når Knut Einar var på påskeferie ble rommet hans på gjestegården leid ut, og en eller flere personer sov oppe i hans personlige saker sånn at de kunne få ennå mere penger inn..”.

Jan Hanvold: Dokumentaren er spekulativ og TV2 har ikke kvalitetssikret kildene

Bortsett fra posten på Facebook har Hanvold uttalt seg om saken til avisen Norge i Dag. I følge avisen reager Jan Hanvold  på at Visjon Norge og han selv fremstilles som bakmann i en menneskehandelsak – Spekulativ journalistikk, sier TV-redaktøren. – Nå er vi igjen gjort til syndebukk i en spekulativt TV-program, sier Hanvold. Han mener det tegnes et uriktig bilde av TV-kanalens forhold til programmets hovedperson, og mener TV2 også burde undersøke troverdigheten til Dariusz. Journalisten sjekker ikke bakgrunnen til Dariusz, og hans fortid i Polen, sier Hanvold til Norge IDAG. Hanvold går også i rette med anklagen om slaveri, når det gjelder bibelskoleelevene. – På bibelskolen har vi bibelundervisning fra 8 til 12:30, deretter er det praksis på nødhjelpslageret eller på TV-kanalen. Elevene fra Polen fikk i tillegg gratis opphold. Vårt mål er at de skal bli utrustet til å spre evangeliet i Europa. Har disse elevene jobbet privat for deg? – De hadde en dugnad hos meg da jeg rev en hytte i 2015, og jeg selv hadde smerter i hoften. Ved et annet tilfelle kappet de ned noen trær hos meg, og leverte det som ved. Dette var noe alle på bibelskolen var med på, og ingen var tvunget til å gjøre det. Det var dugnad, sier Hanvold til Norge IDAG. Også Arne Pedersen som var rektor for bibelskolen har kommentert saken. I en kort kommentar til en innskriver  i Dagen sier Pedersen dette: “…….at du blander sammen bibelskole og en privatrettslig sak. Jeg hadde alt ansvar for hva som foregikk på bibelskolen, en slik beskrivelse av arbeidsoppgavene ved siden av undervisningen som TV2 har greid er forkastelig. Du må bare tro på TV2!” I en kommentar til Norge i Dag sier den tidligere bibelskole-rektoren dette: “Det er langt utenfor min fatteevne at det er mulig å legge frem et slikt bilde av ett opphold på tre år på Visjon Norge. Det er trist og tragisk fra en bitter mann,” sier Pedersen. Arne Pedersen var rektor på bibelskolen da Dariusz var elev. Han mener hans tidligere elev har lurt TV2-journalistene.- Han ville jo ikke på død og liv tilbake til Polen. Vi prøvde gang på gang å få ham til å reise hjem, sier Pedersen i dag, som sier det ikke bare var enkelt for skolen å ha en elevkontingent fra Polen. – Jeg prøvde å ta hånd om og prøvde å integrere dem. Flere av dem hadde hatt problemer og var i dårlig forfatning. De kunne ikke bare sette seg på skolebenken, og de trengte arbeidstrening. De kunne jo bare reist hjem igjen, avsluttet det når de ville. De ønsket bare ikke det. I stedet for hjemsendelse fra bibelskolen, ble Dariusz ansatt i en annen del av Visjon Norge-systemet. Etter to år ble Dariusz ansatt som vaskehjelp hos Visjon Norge, med en månedslønn på litt over 20.000 kroner. Men det som skulle bli begynnelsen på en mer selvstendig tilværelse, ble fort snudd på hodet, skriver TV2.Til kanalen oppgir Dariusz at han ble han lurt til å gi pastor Pyra kortet sitt. Han hevder Pyra over en periode på nesten ett år tappet kortet for 172.000 kroner. Pengene som ble tappet var lønnen som hadde kommet inn på kontoen hans.  Jeg venter fremdeles på å få pengene tilbake. Det er veldig mye penger for meg, sier han. Pedersen vil ikke uttale seg om mellomværende mellom Daiusz og Pyra, og sier at dette er et privatrettslig anliggende som politiet må etterforsker. Men han mener at det øvrige i TV2-saken er oppsiktsvekkende, målt mot de realitetene han har opplevd som bibelskolerektor. -Dette er så langt over grensen. TV2 har blitt lurt, avslutter han,” overfor Norge i Dag.

“Ringer det ikke en bjelle for TV2?” Mye ble utelatt i TV2 dokumentaren

Også på Studio direkte den 26 november ble TV2 dokumentar et sentralt tema. Bolken hvor tidligere rektor Arne Pedersen uttaler seg om TV2 dokumentar begynner 1 time og 18 minutter ut i programmet.

 

En ødeleggende sak for Visjon Norge -PFU bør vurdere saken

At denne saken er svært ødeleggende både for den kristne tv kanalen og de mange aktører som bruker Visjon Norge som plattform for sitt religiøse arbeid er noe mange er enige om. Opp gjennom årene har Jan Hanvold gjennom sine selskaper opparbeidet seg en betydelig inntekt og formue, og fremstår i manges øyne først og fremst som en Kristuskremmer som beriker seg selv på bekostning av giverne. I løpet av de årene kanalen har vært på lufta har Jan Hanvold lykkes godt med å berike seg selv, samt å gi kristendommen et frynsete rykte blant folk flest. Den massive oppmerksomheten Jan Hanvold og Visjon Norge har fått etter TV2 dokumentaren “Norge bak fasaden” der den tidligere bibelskoleeleven Dariusz Stawinski stod frem med en rekke påstander om slavearbeid, utnyttelse, drapstrusler og anklagene om at den polske pastor Maksymilian Pyra ved Livets Ord i Warszawa skal ha tappet hans konto for mer enn 170 000 kroner er svært alvorlig både for pastor Pyra, Jan Hanvold og Visjon Norge. Så langt har Jan Hanvold, Visjon Norge og deres støttespillere reagert utfra ideen om at angrep er det beste forsvar, og både på Facebook og overfor Norge i Dag har Jan Hanvold forsøkt å mistenkeliggjøre Dariusz Stawinski ved å vise til en ruskete og tvilsom bakgrunn. Enkelte har gått så langt som å hevde at den tidligere bibelskoleeleven har kriminell bakgrunn og at årsaken til at han ble kastet ut av Visjon Norge var et forsøk på voldtekt. Anklagene som er rettet mot pastor Pyra, Jan Hanvold og Visjon Norge er svært alvorlige og dersom det stemmer at pastor Pyra skal ha truet med å kutte av hodet på Dariusz Stawinski, som det blir hevdet i dokumentaren er det svært alvorlig. Vi snakker da ikke bare om menneskehandel, slaveri, utnyttelse og tyveri av sekssifret beløp, men rett og slett om en drapstrussel som politiet bør kikke grundig på. At denne saken skader Visjon Norge som allerede har et frynsete rykte er det ikke noen tvil om. Likevel, i denne saken er det også en rekke ubesvarte spørsmål, som går både på mulige straffbare forhold, men også på TV2 dokumentarens troverdighet, for hvor troverdig er det egentlig at pastoren skal ha truet Dariusz Stawinski med halshugging? Finnes det vitner som kan bekrefte en slik drapstrussel eller er utsagnet ren og skjær overdrivelse? I denne triste saken finnes det både presseetiske sider som Pressens Faglige Utvalg bør vurdere, men også strafferettslige forhold som politiet bør etterforske og undersøke. For TV Visjon Norge er skaden allerede skjedd. Det hjelper ikke på omdømmet å sitte stille i båten og håpe at uværet trekker vekk. Mange forskjellige kristne organisasjoner og menigheter er endel av Visjon Norges religiøse plattform. Ingen av disse er tjent med å fortsette sitt samarbeid med Jan Hanvold dersom ikke denne saken kommer opp og frem i offentlighetens lys. Både Visjon Norge, samarbeidsorganisasjonene, Dariusz Stawinski og ikke minst de innvolverte personene bør se seg tjent med at denne saken blir grundig belyst. Vi tror ikke at veien å gå er å fremme flere beskyldninger mot Stawinsk eller å forsøke å kriminalisere hans fortid. Likevel, det finnes fremdeles flere ubesvarte spørsmål som krever sine svar. Nettopp derfor bør dokumentaren vurderes av PFU..

Søkelys mener: Kadafi Zaman og TV2 valgte det letteste offer å navngi -Visjon Norge og Jan Hanvold

Jan Hanvold slår tilbake på Facebook etter knallhard kritikk i TV2 dokumentar -hevder TV2s kilde har kriminell fortid i Polen

https://www.sokelys.com/?p=26981

4 tanker om “Hevder at Jan Hanvold og støttespillere lyver om Dariusz Stawinski for å undergrave hans troverdighet

  1. En sak har flere sider og her hører vi en annen side av saken. Virker på meg som det viktigste i kommentarene igjen er og svartmale og henge ut Hanevold og VN.

  2. En alvorlig sak for Visjon Norge og Jan Hanvold. Jeg kan ikke tenke meg noe mer ødeleggende for Visjon Norge enn dette. Hanvold og dere som støtter ham bør tenke dere veldig grundig om. Å sverte og angripe denne tidligere Visjon Norge eleven er ikke lurt. Her bør det full åpenhet til. Kristenfolket som stiller opp på Visjon Norge må spørre seg selv om det er fornuftig å gi legitimitet til slik virksomhet,

  3. ikke noe menneske eller menneskeskapt kan ødelegge hva Gud har bygget opp eller har behag i. Så får tiden vise om dette gjelder Visjon Norge. For i så fall kan mennesker rase så mye de vil mot VN, uten at det hjelper.

    mvh
    Arnold Tveegg
    Leirfossli

  4. Gud vet hva som bor i hvert menneske hjerte, Gud vet alt,ingen kan hjemme seg bort fra Guds makt, og Guds Ansikt. Den som lever i synd må vende om,selv om man er troende. Fruktene til menneskene blir åpenbart i Sannheten i Guds ord. Det å bli født på ny i Ånden har en stor betydning for hver sjel som motar Ordet. I oss selv er vi svake, men I Gud er man sterke. Derfor må vi forsake det gamle livet for å ovegi oss 100% til Gud. Vi kan ikke holde noe tilbake. Da taper vi livet på det. Derfor vil Gud dømme den som lever i synden. For menneskets feighet og grådighet vil stoppe velsignelsene og kraften i livet, det vil si oljen som vi fikk ikke holder helt fram til frelsens dag.

Det er stengt for kommentarer.