Her jages Bethel Redding-åndene ut av tidligere tilhenger

Karismatiker blir befridd fra Kundalini ånden ved å frasi seg innflytelse fra Bethel Church og Bill Johnson med “fire tunnels”og alle manifestasjonene fra Bethel Church   Han frasier seg også Rodney Howard Browne og hans “fylle salvelse”, Rick Joyner(33 grad frimurer/malteserordenen) og hans tjeneste “Morning star ministry” og Todd Bentley med sine merkelige manifestasjoner, “Bam” og engelen Emma blir nevnt ved navn. Her kan du se mannen frasi seg innflytelsen i fra de nevnte personer og hva som skjer etterpå, det er rett og slett en demon som kommer ut av ham,” skriver Mai-Liss Hauger i innlegget “Kundalini advarsel og veien videre” som er lagt ut på verdidebatt.

Du må se hele  (videoen under) for å forstå hva som skjer. Beklager å støte noen med dette men det stemmer dessverre så alt for godt med alle konfliktene vi har sett innen karismatiske menigheter de siste 20 årene både i Norge og Sverige. Denne kulden som finnes i trosbevegelsen samtidig med kraft og manifestasjoner, alle disse sårede menneskene, alle ødelagte familier,selvmord og ulykker m.m er dårlige frukter.

Jeg har vært endel av Levende ord i 10 år ca og vet hva jeg snakker om. Vi hadde også “fire tunnel” ved minst en anledning når vi fikk besøk fra Amerika, og folk opplevde kraft og manifestasjoner som tilsvarer kundaliniånden som er nevnt her. Jeg forstår godt at folk blir forført inn i dette fordi det er bygget på endel sannhet også, og for karismatikere appellerer manifestasjoner og mirakler alltid mer enn Guds ord.

Det er sånn at man ofte nedtoner ordet og kaller det religiøsitet og så opphøyer man manifestasjonene.

Men dersom du leser Matteus 24:24 så er det en kraftig advarsel i mot å bli forført av slike ting i bibelen :

“For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under,for å føre også de utvalgte vill , om det var mulig”

1.Johannes 4:1 advarer om akkurat det samme:

“Mine kjære” Tro IKKE envher ånd,men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.”

Derfor må vi begynne å lære oss å teste alt som sies i mot Guds ord, der står det at det er på fruktene vi skal kjenne treet.

I Galaterne 5:19-25 står oppskriften for hvordan avsløre kundalini ånden. Der står bl.a at selvkontroll er en av åndens frukter.

Du ser ikke mye selvkontroll i møtene til Todd Bentley, Bill Johnson, Kenneth Hagin, Rodney Howard Brown og Rick Joyner. Det du ser er hysterisk ukontrollert latter og hoderisting, slike ting som er typiske manifestasjoner innen hinduismen.

Her kan du se mer om det:

Andrew Strom som snakker i denne filmen var endel av disse miljøene hvor blant annet Todd Bentley virket – og så seg etterhvert nødt til å ta ansvar og advare verden i mot denne falske ånden og en falsk vekkelse.

Han tror fortsatt på Guds Ånd, tungetale og mirakler selv om han advarer i mot denne forførelsen.

Det samme gjør jeg.

I filmen over kan du se Kenneth Copeland oppføre seg som en fyllik sammen med Kenneth Hagin og mange andre.

Dette har spredt seg utover verden, og Norge er helt gjennomsyret av denne falske kundalini ånden fordi Visjon Norge har pumpet det ukritisk inn, sammen med alle de andre trosbevegelses lederne.

Kundalini ånden er en Hinduistisk ånd som er spredt til Vesten gjennom New age, her kan du se et shaktipat helbredelses møte- legg merke til hvor likt det er et vanlig karismatisk møte (men obs det er ikke Guds Ånd i virksomhet her men kundalini):

Bethel Church lederen Bill Johnson har skrevet i boken “drømme med Gud” at det er helt ok å bruke slike New age teknikker for å få et sterkere åndelig liv og flere manifestasjoner, men bibelen sier det motsatte ; når Paulus forkynte evangeliet så kom folk til omvendelse og de laget et bål hvor det BRENTE alle okkulte bøker.

Les Apostlenes gjerninger 19:18-19:

“Mange av dem som var blitt troende, kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. 19Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger”

Boken “Himmelsk fysikk” (Physics of heaven) er full av new age beskrivelser og i denne boken er Bethel Church lederne delaktige. Dette beviser alle de sterke manifestasjonene som finner sted i deres møter som okkulte.

Selv djevelen kan helbrede mennesker, men det blir verre med dem på en eller annen måte alikevel fordi djevelen er en løgner og en forfører.
Selv den sjarmerende Todd White som alle karismatikerne i Norge liker så godt nå for tiden er i fra Bethel Church miljøet.

Jeg er også helt enig med Andrew Strom i at samtidig som denne falske kundalini vekkelsen blir avslørt må vi holde fast på ønsket om en sann og ren vekkelse i fra Gud.

En vekkelse hvor folk møter Gud og vender om i fra all trolldom og new age ( slikt som bare ødelegger mennesker og på sikt fører til ulykker).

Her snakker han litt om det, han har studert vekkelser og forteller om hva han tror er veien videre ut av vranglæren:

Mitt budskap og løsning på dette problemet er at folk må begynne å granske skriftene for å se om det som forkynnes stemmer med det som står i Bibelen slik som de gjorde i Berøa, les apostlenes gjerninger 17:11 :

“Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket HVER DAG i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt”

Alt er mulig for Gud, han befrir og gjenoppretter dersom man er villig til å omvende seg .

Å komme tilbake til den første kjærligheten er å komme tilbake til ORDET, fordi det er Jesus som er ordet.

Husker du at som nyfrelst elsket du å lese i Guds ord? Det gjorde iallefall jeg, og jeg tror alle som møter Jesus for første gang får en slik kjærlighet til ordet.

Joh.Åpenb. 2:2-4:

“2 Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.

4 Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet.”

Innlegget er skrevet av Mai-Liss Hauger og opprinnelig postet her:  http://www.verdidebatt.no/innlegg/11678750-kundalini-advarsel-og-veien-videre

9 tanker om “Her jages Bethel Redding-åndene ut av tidligere tilhenger

  • Enig. All empiri tilsier at djevelbesatthet er atferd og reaksjoner som skyldes menneskets naturlige psykologi og ikke demoner og andre ytre åndsmakter. Forstår ikke at kristne som virkelig har forsøkt å undersøke religiøse opplevelser grundigere, kan tro på gamle forklaringsmodeller.

   Gang på gang og steg for steg har gamle vrangforestillinger falt når en har fått større kunnskap om hvordan et sunt, friskt og normalt følelsesliv virker, hvordan kognitive og emosjonelle hjernefunksjoner både hjelper og lurer oss, enten vi er våkne eller drømmer, hallusinerer eller er hyperoppmerksomme. Særlig har studier av og forsøk på å behandle ulike typer sinnslidelser og personlighetsforstyrrelser vist oss at en rekke teologiske begreper om ånd ikke gir mening.

   Hvordan kan for eksempel kognitiv terapi, meditasjon og ikke minst kjemiske stoffer fordrive tilsynelatende demonisk atferd? Og hva skjer med den individuelle sjelen når celleklumpen deler seg i to tvillinger eller personligheten blir fullstendig forbyttet ved alzheimer?

   Håper rettroende våger å svare ærlig på hvordan de takler ny kunnskap, hvordan de forholder seg til åpenbare misforståelser i Skriftens mangelfulle forklaringsmodeller.

   Det er lett å avfeie kritikken med et teologisk snøft og å nekte å svare. Men slik innsikt må vel føre til tvil eller i det minste revurdering av gamle tolkninger?

 1. Å bli sammenlignet med fylliker var vel strengt tatt det disiplene også ble da de fikk den hellige ånd..?

  • Det var de som SPOTTET som sa disiplene var fulle, ikke folk generelt. Stor forskjell på det.

  • Det er snakk om beskrivelser gjort av folk som er veldig uenig i og prøver å finne feil ved teologien, så jeg synes ikke det er så stor forskjell.

   Jeg skal innrømme at jeg ikke har satt meg veldig inn i denne saken, men jeg synes mest det virker som en slags “konspirasjonsteori” mot vellykkede kristne menigheter som Bethel Church. Jeg vil anta at folkene i Bethel har sine svin på skogen som alle oss andre, men det at Bethel ikke faller som en sten etter disse “avsløringene” får meg til å tenke på om dette er falske anklager.

   Jeg har ikke hørt så mye undervisning fra Bethel og vet lite om hva de står for, men jeg synes denne saken virker rar.

   Når det er sagt vet jeg av erfaring at det i sterkt karismatiske sammenhenger lett kan undervises en teologi som ikke holder helt vann. Jeg er derfor veldig enig i konklusjonen i artikkelen om å granske forkynnelsen mot skriftene.

  • Stemmer, disiplene ble beskyldt for å være fulle! Hvorfor? Jo, fordi de talte i tunger på forskjellige språk som de i utgangspunktet ikke kunne, men de andre som så og hørte på kunne forstå da de talte deres språk! Det var grunnen til at de ble beskyldt for å vere fulle, ikke for de ravet rundt og sjanglet, det står det ingenting om!
   Bibelen sier at vi skal bli FYLLT AV ÅNDEN, det innbærer å bli mer kjent med Jesus gjennom Ordet! For Ordet ER JESUS og Jesus ER ORDET, så enkelt som det!
   For DHÅ kom til jorda for bla å minne oss om det Jesus har sagt og peke på Ham og fortelle verden hva synd er så en kan omvende seg og få ta i mot Jesus som Herre!
   Vi kan ALDRI bestemme når , hva og hvordan Gud vil virke/gjøre! Vi skal forkynne Guds Ord også kan Gud stadfeste Ordet med de tegn og under som han vil!
   Om det som skjer i kristne sammenhenger ikke stemmer med Ordet så er det IKKE DHÅ som er tilstede! Men det står at selv satan gjør seg om til en lysets engel!
   Det som er tilfelle er at det ikke er bare løgn i desse menighetene, men et sammensurium av løgn og sannhet, om det bare var løgn ville det bli for enkelt å gjennomskue!
   Så sjekk alltid om det som skjer i menighetene stemmer med Ordet , om ikke,er det ikke DHÅ som er tilstede….
   Stå på May-Liss, Gud velsigne deg for din tydelighet og for ditt fokus på sannheten!
   Sier som en kjent predikant;
   KISS ;
   Keep
   It
   Simple
   Stupid
   ?

 2. Takk for at noen tørr å si det som det er. Dette går jo ikke på tvers av Guds ord
  .

 3. Det er vel kun et definisjonsspørsmål om overnaturlige forklaringsmodeller og en virkelighetsforståelse som bare er basert på fantasier og ikke beviselig kunnskap, skal kalles trolldom eller religion 😉

 4. Amerikanernes kristendom såvel som Midtøstens islam skyldes kulturell indoktrinering, og har lite med objektiv sannhet å gjøre. “Virkelighet” kan imidlertid forstås som “det som virker på oss”. I så måte kan man jo si at magi og religion er virkelig 😉

Det er stengt for kommentarer.