Helskrudd falsk profet hevder Donald Trump har to koner samtidig

Den falske profeten Vonda Brewer som er mest kjent for å bomme på sine profetier samt å loppe pensjonister og syke for penger i Guds og Jesu navn, er nå ute med en ny og bisarr “åndsåpenbarelse” hun hevder Den Hellige Ånd har gitt henne. Brewer som var blant dem som spådde at Hillary Clinton kom til å vinne fjorårets presidentvalg er blant de “profeter” som tilbyr søkende mennesker profetier mot betaling. Slike spådommer tilbys i personlige seanser der “profeten” via Skype formidler åndelig åpenbaring, drømmetydning og spådommer om fremtiden. Kritikere av virksomheten omtaler Brewer som en grådig New Age heks som opererer i Guds og Jesu navn, med et mål for øyet, nemlig å dra ut mest mulig cash av dem som søker hennes hjelp

Paul Ryan ville i følge Brewers spådom ikke bli speaker i kongressen

You Tube profeten Vonda Brewer som blant annet driver virksomheten “Heart of Hope” omtaler seg selv som en Rhema røst for Herren”. I følge selvpresentasjonen er hun medlem av en karismatisk sekt som heter New Life Church som består av tre forskjellige lokale forsamlinger. I følge seg selv er Brewer blant dem som Gud taler direkte til og hun skal være en ekspert på å tyde drømmer samt å kunne spå hva som skjer i amerikansk politikk. Vonda skal tidligere ha vært vert for “In Your Dreams” og skal være i stand til å lære mennesker å tolke sine drømmer. Selv om Brewer i sine nyhetsbrev og videoer refererer til Gud og Jesus, er det mer New Age og teknikk som preger hennes religiøse virkelighetsforståelse. Flere tidligere tilhengere av Brewer har fortalt hvordan de gjennom hennes manipulerende profetier er blitt forledet til å donere henne tusenvis av dollar. Det første man ser når man besøker hennes nettside er knappen for å donere penger til henne. “Send Check or Money Order’s, for Love offerings, Books or Resources to.
Heart Hope /C.O. Vonda Brewer P.O.Box 1985 Chesapeake Virginia, 23327,” er budskapet man møter når man klikker seg inn på “info” på hennes You Tube kanal. Brewer som blant annet spådde at Hillary Clinton ville vinne valget og at Paul Ryan ikke ville bli “speaker of the House” har siden spådommen kollapset i fjor høst mistet omlag 15 prosent av sine følgere.

En lang fortid med profetiske bomskudd

Etter at Vonda Brewers spådommer omkring fjorårets presidentvalg ikke slo til, har Brewer i motsetning til flere av de andre profetene som spådde Hillary seier, ikke vært villig til å innrømme at hun tok feil. I stedet har den amerikanske kvinnen som selv sier at hun er inspirert av menn som Kenneth Hagin og Joel Osteen publisert en rekke videoer hvor den ene bisarre spådommen etter den andre fremsettes. I hovedtrekk var Brewers profeti om valget dette: Hillary Clinton og Jeb Bush ville være de to gjenværende kandidatene etter at de to partienes nominasjonsvalg var avgjort. Donald Trump ville tidlig falle ut av bildet og tilsist ville Jeb Bush gå seirende ut av den republikanske prosessen og ville være den som skulle kjempe mot Hillary Clinton. (Bomskudd 1-2) Videre spådde Brewer at Paul Ryan ikke ville bli valgt til speaker i kongressen, men at en kvinne ville bli speaker. (bomskudd 3) Et klipp om dette kan ses her. Hennes spådom om at Donald Trump ville bli forkastet og at Jeb Bush ville bli nominert som republikanernes kandidat, var i følge Vonda ikke hennes egen mening, men et Herrens ord. “Jeg er en profetisk røst fra Gud, dette er Den Hellige Ånd som taler,” og Den Hellige Ånd sier at Jeb Bush vil bli den republikanske nominerte,” sier Brewer under og fortsetter: “Så sier Herren, det vil bli to Bush’er på stemmeseddelen i 2016,” og så sier Herren: “Jeb Bush vil bli republikanernes nominerte og George Prescott Bush vil bli nominert som visepresident,” slo den falske profeten fast sommeren 2016. I følge Brewer var det et så sier Herren, og bare på dette kan vi fastslå at Brewer er en falsk profet som taler løgn og eventyr i Herrens navn.

Mens flere av de andre falske profetene i etterkant av valget enten har slettet sine spådommer eller beklaget og innrømmet at de spådde feil, har Brewer lagt seg på en helt annen linje. I stedet for å ydmyke seg å erkjenne at hennes egne profetiske gaver ikke akkurat er noe å rope hurra over, fortsetter den kvinnelige profeten å hoste frem nye og stadig mer fantasifulle profetier som ikke vil slå til. Bare i løpet av de siste månedene har Brewer kommet med profetier eller spådommer som sier at Donald Trump vil bli dumpet slik at Hillary likevel blir president og deretter at det vil bli en ny valgkamp hvor Jeb Bush og Hillary Clinton vil kjempe om stemmene. Videre forteller Brewer i en spådom fra februar at Barack Obama vil bli tatt i ed som president nok en gang, og dette vil skje senest i april 2016. Videre hevdet hun tidligere i april at vi i løpet av denne måneden vil ta farvel med Donald Trump, og at det vil bli et nytt valg. Og tilsist, for virkelig å underbygge at Donald Trump er ferdig, slår hun i sine to siste videoer fast at Gud eller Den Hellige Ånd har åpenbaret for henne at Donald Trump -begår bigami og har to koner samtidig. I sin aller siste video stiller hun spørsmålet om Melania kjenner til Donald Trumps hemmelige kone. I videoen hevder Vonda at Gud har avslørt for henne Donald Trumps mørke hemmelighet som er at Donald Trump har to koner samtidig. Sjekk ut dårskapen til denne falske profetinnen.

Her avsløres Vonda Brewer som grisk profet på jakt etter pengene til tilsynelatende enke som arvet penger etter sin avdøde mann 

Vonda Brewer er bare en av mange spåkvinner eller medium som opererer som kristne profeter på You Tube. Brewer som har rett over 4000 følgere på You Tube har også opprettet en egen nettside samt paypal side hvor givere kan gi “kjærlighetsoffer” eller “tienden” til den glupske heks som opererer i samme ånd og med samme griskhet som andre som er inspirert av “word of faith” og doktrinene til Kenneth Hagin. I tillegg til å opererer som synsk medium med drømmetydning og spådommer tilbyr Brewer sine bøker som gir tips på hvordan man skal tolke sine drømmer og omsette dette til harde kontanter, for det er nettopp penger dette dreier seg om. Vonda Brewer er bare en av mange falske profeter som opererer på You Tube med et eneste mål for øyet, nemlig penger. Det viktige er ikke hvor mange falske profetier hun fremsetter, det viktige er ikke om hennes virksomhet bringer spott eller hån til Guds rike, det viktige for henne er kontanter, grønne knitrende sedler som kan gjøres om til forbruk og finansiere egen livsstil. Denne videoen produsert av en person som gav seg ut for å være en eldre enke med 47 000 ferske dollar på kontoen viser hvem og hva vi står overfor. Vonda Brewer er bare en av mange kreftsvulster som opererer i Kristi legeme med et mål for øyet, nemlig å loppe godtroende fjols fort og effektivt og her alle midler tillat. Pengene skal inn, og hva gjør det vel om man gyver løs på eldre damer med grådighet i blikket i Jesu navn? Sjekk ut hvordan denne heksa som opererer som et slags new-age medium blir fullstendig avkledd av en You Tube bruker som effektivt avdekker hva slags kreftsvulster som opererer i Kristi kropp. (trykk på fotoet under å se den avslørende videoen)

 

2 tanker om “Helskrudd falsk profet hevder Donald Trump har to koner samtidig

Det er stengt for kommentarer.