Fra VG: Russland forbyr Jehovas Vitner, tilbakeslag for religionsfriheten i Russland

Religionsfriheten i Russland er under kraftig press “Høyesterett i Russland mener Jehovas vitner er ekstremistisk og har besluttet å forby organisasjonen og dens over 170.000 medlemmer i landet å drive sin virksomhet, skriver avisen VG.  Kjennelsen torsdag kommer etter at justisdepartementet i Russland søkte om tillatelse til å stenge organisasjonens hovedkontor nær byen St. Petersburg, melder russiske nyhetsbyråer skriver VG videre

Dommer Jurij Ivanenko kaller organisasjonen ekstremistisk, og opplyser at dens eiendommer vil bli inndratt av russiske myndigheter, skriver The Independent. Ifølge
avisen har trossamfunnet 175 000 medlemmer i landet. AP skriver at i tillegg til hovedkontoret, blir også de 395 lokalkontorene rundt om i landet stengt.  I retten torsdag sa justisdepartementets advokat Svetlana Borisova at Jehovas vitner “utgjør en trussel mot innbyggernes rettigheter, offentlig ro og orden og offentlig sikkerhet”, melder russiske Interfax. Jehovas vitner varsler at de vil anke dommen, og at saken kan bli tatt til Den europeiske menneskerettighets-domstolen. Beslutningen er et alvorlig brudd på Russlands forpliktelser om å respektere og beskytte religionsfriheten, skriver Human Rights Watch i en uttalelse. Talsmann Tom Frisvold for Jehovas vitner i Norge reagerer på kjennelsen fra den russiske domstolen og mener ekstremist-stempelet er feilaktig.– Det var en svært trist avgjørelse, og det er svært beklagelig for Jehovas vitner og menneskerettigheter og trosfrihet generelt, sier Frisvold til VG.

Press mot Vakttårnet

Russiske myndigheter og politi har lenge krenket Jehovas Vitner i Russland og videoen under er en 14 minutter lang dokumentar som viser hvordan russiske politi med makt bryter seg inn i møtelokalene til Jehovas Vitner for å trakassere medlemmene. (saken fortsetter under videoen)

https://www.youtube.com/watch?v=SBz_X7Zno1U

Negativ utvikling for trosfriheten i Russland

Selv om Søkelys ikke er videre begeistret for Jehovas Vitner som folk flest anser som en farlig sekt, er nyheten om at russisk høyesterett har forbudt svært dårlig nytt. Først og fremst for de 175 000 medlemmene organisasjonen har i landet, men forbudet må videre også oppfattes som et sterkt signal også til andre religiøse trossamfunn som opererer i landet. Den russisk ortodokse kirke har tidligere applaudert myndighetenes forsøk på å begrense Jehovas Vitner i landet, og organisasjonen vil nok neppe få moralsk støtte fra den mektige russiske kirke. Den ortodokse kirke i Russland har tidligere advart mot evangelikale karismatiske retninger og selv om disse ennå ikke blir like hard behandlet av myndighetene, tror vi likevel at evangelikale kristne etterhvert kan komme til å stå overfor samme utfordringer som Jehovas Vitner. Søkelys mener derfor at det russiske forbudet mot Jehovas Vitner må fordømmes og vi håper og tror at den europeiske menneskerettighetsdomstolen vil konkludere med at det russiske forbudet mot Jehovas Vitner er i strid med menneskerettighetene. Hva mener du om det russiske forbudet mot Jehovas Vitner? Si gjerne din mening

https://www.youtube.com/watch?v=4KLN6ULPkYU

Les også: Russlands Putin stempler Jehovas Vitner som ekstremister og sidestiller dem med en terror-organisasjon

12 tanker om “Fra VG: Russland forbyr Jehovas Vitner, tilbakeslag for religionsfriheten i Russland

  1. Hvordan stiller Søkelys seg til Jehovas Vitner? Har noen av dere noensinne vært på noen møter i Rikets Sal?
    Dersom nei vil jeg oppfordre Søkelys til å ta seg ett besøk eller to.
    Men bra at du mener at også vi som er Jehovas Vitner skal ha religionsfrihet

    • Hei og velkommen Kalle. Beklager litt sent svar og litt sporadisk oppdatering det siste. Ble nylig rammet av en kraftig prolaps i ryggen og må hvile mer enn vanlig. Søkelys er kritisk til deler av Jehovas Vitners praksis og ikke minst lære. Har faktisk besøkt endel møter i Rikets Sal og et større stevne samt noen hjemmemøter som vitnene arrangerer jevnlig. Har sikkert vært på et femti-talls møter i regi av JV, alt fra det som kalles vakttårn-studie til tjenesteskolen.Teologien er jeg uenig i da vi har forskjellig syn på flere sentrale lærepunkter. Møtene kan ikke akkurat sies å være preget av spontanitet eller karismatikk -og personlig syntes jeg nok det var litt tørt og lignet mer en skolesituasjon eller et foredrag av en Intellektuell. Samtidig var det jo litt fascinerende å overhøre barn helt ned til 12-13 års alderen som var i stand til å holde 10 minutters foredrag og Jehova-navnets betydning i Mosebøkene eller noe lignende. I kunnskap var disse langt mer beviste enn det vi finner i de forskjellige kristne menighetene. Ellers tror jeg nok at de fleste aktive i JV er oppriktige mennesker, men jeg mener de tar feil rent teologisk. Tilsist vil jeg ikke være blant dem som eventuelt skulle applaudere det russiske forbudet fordi JV forkynner vranglære, da vi selv en gang kan risikerer å komme under tilsvarende forfølgelse. Religionsfrihet er viktig -og den samme frihet jeg har, er det selvsagt at også medlemmer av JV skal kunne ha. Jeg tar derfor avstand fra det russiske forsøket på å forby Jehovas Vitner og mener at det strider mot menneskerettighetene. Vi fordømmer derfor dommen i russisk høyesterett.
      Kjell Andersen

  2. Det er interessant at en representant for Jehovas Vitner også er leser av denne nettsiden.
    Etter mer jeg studerer Bibelen ; etter mer forstår jeg at Guds vilje er å gi oss mennesker full frihet. Tenk på det som skjedde i Edens hage : Menneskene der hadde bare ett forbud – ikke spise epler av kunnskapens tre. HAN forhindret dem IKKE fra å gjøre nettopp dette. Men konsekvensene ble helt enorme for Adam og Eva og hele menneskeheten senere.
    Således må alle få lov å tenke, tro og mene hva de selv vil – men konsekvensene kan bli svære for den enkelte av oss på dommens dag. Det Russland har gjort må fordømmes.

    • Enig Ture. Forøvrig beklager jeg sen reaksjon og sporadisk oppdateringer fortiden, og det skyldes en prolaps. Er heldigvis på bedringens vei, og tingene tar sin tid.
      Kjell

  3. En morsom og interessant situasjon hadde vært om to rettroende hadde møtt hverandre foran samme dør i samme misjonsoppdrag. For eksempel et Jehovas vitne og en såkalt mormoner. Eller en koptisk kristen og en sjia-muslim. Eller en pinsevenn og en pinsevenn. Diskusjonen dem i mellom hadde med all mulig tydelighet vist hvor ekstremt mange ulike religiøse forestillinger det er (i motsetning til en virkelighetsforståelse som i det minste forsøker å undersøke omverdenen mer metodisk).

  4. Det er like greit at de forbyr Jehovas Vitner i Russland.
    Det er vranglære og de forfører mennesker inn i falsk lære.
    Mennesker vil gå fortapt hvis de slutter seg til dem.

    • Jeg ser ditt poeng og deler selvfølgelig motforestillingene rent teologisk mot Jehovas Vitner. JV er ikke en bibelsk kristen organisasjon slik jeg vurderer det. Likevel mener jeg at religionsfriheten må gjelde også for dem jeg er grunnleggende uenig i. I dag blir JV forbudt, i morgen karismatiske kristne og i neste runde alle som tror på Gud og leser Bibelen. Er redd vi med din holdning skjærer over grenen vi selv sitter på.

  5. Jehovas Vitner ( JV ) blir definert som en religiøs sekt med ” visse kristne islett ” .Med andre ord ; er disse IKKE definert som kristne. For å bli frelst, så må du være kristen. De vil absolutt ikke se symbolet KORSET…..
    Men disse JV har forstått noe som oss andre ikke praktiserer : Jesus sa : Gå ut….
    JV går ut og banker på din dør ; det gjør ingen andre som selv definerer seg som kristne. Slikt skal de ha all honnør for.
    Personlig har jeg flere i min slekt som har tilhørt JV. Gjennom tidene har jeg lest mye utgitt av denne sekten : Men jeg har ALDRI fått noe ut av denne informasjonen. Bare tomt snakk ; spør du meg. Men her har du muligheten; Kalle, å komme med din overbevisende argumentasjon om berettigelsen av JV.
    Vi imøteser dine bibelske argumenter….

  6. Jehovas Vitner er lett og slett plagsomme. Møter på dem daglig i Spania der jeg bor. De står på stand flere steder i byen og stopper folk overalt de ferdes.
    De flyr rundt på dørene også med blader på norsk, engelsk og spansk.
    De må gå rundt på dørene til folk, det er en plikt de må gjøre.

    Jeg vet mye om denne sekten, vranglære som fører folk i fortapelsen.
    Alltid går de to og to. Vi kjenner den igjen på lang avstand.

  7. Til : ” Sadoks sønn ”
    Jeg snakket med en kvinne som tilhørte JV om Harmageddon for noen år siden. Hun visste ikke at dette er en enorm slette langt nord i Israel. Hun trodde at Harmageddon bare er en beskrivelse av verdens undergang.
    Da jeg fikk se denne sletten for mange år siden ; var det ett ord som kom for meg : ” Stridsvogn-lende ” ( undertegnede er Krigsskole-utdannet offiser ).
    Ja, jeg tror at det kommer til et stort panserslag på denne svære sletten i fremtiden. Israel har utviklet en antirakett på sine stridsvogner som virker slik : Kommer en panserbrytende rakett mot en israelsk stridsvogn ; vil denne antiraketten utløses automatisk i løpet av hundredels sekunder ; og gå mot innkommende rakett, og sørge for at stridsvognen ikke blir rammet.
    Om en slik PVR skulle ramme en israelsk stridsvogn ; kan den brenne seg gjennom mer enn 50 cm stål – som igjen fører til flytene stål inne i stridsvognen og tar livet av mannskapet.
    Altså til Jehovas Vitner : Harmageddon-slaget er et reelt panserslag mellom stridsvogner på denne sletten – tror jeg. Men dette skjer like før Jesus kommer tilbake til Oljeberget i Jerusalem – slik Bibelen beskriver.

  8. Til :” Sadoks sønn ”

    Ja. jeg er en ” kjødelig ” person. Med andre ord en syndig mann med kjøtt og blod.
    Men med en sterk tro på at Jesus Kristus kan frelse oss syndere fra en evig fortapelse og pine i helvete.
    Det virker som du er noe helt annet enn en kjødelig person……

  9. Ja, jeg skjønner nå at “Sadoks sønn” ikke er et menneske. Siden jeg er det, skal jeg nå gå ut til min traktor som har påmontert ny jordfres ; for det er snart på tide å få potetene i jorda.
    Apropos Gehenna – har du vært i Jerusalem og sett på ulike kjente steder der ?
    Det har jeg – stoler ikke bare på hva noen gamle menn fra USA kan fortelle meg om Skriften og dens tydning.
    Denne korrespondansen med denne Sadoks sønn er hermed slutt fra min side.

Det er stengt for kommentarer.