Harland Hoy oppfordrer troende til å rive i stykker Bibelen

Harland Hoy. Foto: You Tube/ Søkelys

Hevder at Bibelen er dyrets merke og at kristne som tror på Bibelen går til helvete. Ideen om at Bibelen skal være “dyrets merke” som er omtalt i Johannes Åpenbaring får stadig flere og flere tilhengere. Den absurde tanken som har blitt fremmet av personer som Harland Hoy, Chase Jester, Callum Geier, Steven Brown og  Dylan Edwards for å nevne noen har funnet ut at You Tube er et glimrende medium for å nå nye mennesker med sitt absurde og ubibelske budskap. Dersom vi skal tro Hoy og hans tilhengere går de aller fleste kristne, de som tror på Bibelen, -en varm fremtid i møte – i helvete.

Tanken om at Bibelen skal være “dyrets merke” omtalt i Johannes Åpenbaring får nå stadig nye tilhengere. Gjennom sosiale medier som Facebook og You Tube jobber kretsen rundt Harland Hoy hektisk med å spre sitt forskrudde religiøse budskap. – Et budskap som undergraver Bibelens autoritet og gjør lys om til mørke.  Mens mange tradisjonelle kirker og forsamlinger sliter med å trekke besøkende til sine møter og gudstjenester, har sosiale medier som You Tube og Facebook blitt treffsted for religiøs dialog, debatt og forkynnelse. Hjemmesnekrede videoer med ulike religiøse budskap blir publisert i et stadig høyere antall og enkelte av disse hjemmesnekrede videoene kan få så mange som 200 000 visninger på kort tid. Potensiale er enormt og mange av videoene er både gode og oppbyggelige. I videoen under som har mer enn 408 000 visninger forklarer Hoy sin merkverdige tese om Bibelen. Harland Hoy som er å anse som sektens leder har rett over 2750 følgere på You Tube

Mye grums og vranglære

666-harland

Foto fra Harland Hoy’s video om at Bibelen er dyrets merke

Blant de mange som nå benytter You tube til religiøs formidling finnes det mye bra, men også her finnes det mange ulver i fåreklær som forkynner ett annet evangelium og en annen Kristus. Sekten “Amigthywind Minestry” som ledes av den selvutnevnte apostelen og profeten Elisabeth Elijha Nikomia er blant dem som tidlig fant ut at nettet og You Tube er ett effektivt sted for å verve nye medlemmer. Likevel,  den mest absurde religiøse forførelse vi i dag kan finne på tuben er ideen om at Bibelen skal være “dyrets merke” omtalt i Åpenbaringsboken. Blant de som fremmer denne tanken finner vi navn som  Harland Hoy, Chase Jester, Steven Brown,  Dylan Edwards og Callum Geier som nå kaller seg Cowl Geier. Sistnevnte har en lang tradisjon i å spamme sitt begredelige budskap om “at Bibelen er dyrets merke” samtidig som han oppfordrer folk til å rive istykker Bibelen å poste en video om det på You Tube.  Harland Hoy som blant annet har skrevet boken “666” som kan kjøpes på Amazon for knappe 4 dollar utgjør sammen med Chase Jester den viktigste fanebæreren for denne vranglære.

Vranglære tvers i gjennom

Mens de aller fleste kristne kirkesamfunn og konfesjoner har det til felles at de fastholder troen på at Bibelen er Guds sanne og levende ord, mener Harland Hoy og co at Bibelen bare inneholder døde ord. Både Hoy, Jester og de andre tilhengerne av denne dårskapens villfarelse mener at Den Hellige Ånd, som bor inne i dem er det sanne Guds Ord, – og at bibelen derfor er ei bok man bare må rive i stykker.  Chase Jester sier i seansen nedenfor som er hentet fra en “bibel-riving” fra You Tube at “Bibelen har drept hans familie og han hater “that damn thing” . Med andre ord eksponerer kretsen rundt Harland et voldsomt hat mot Bibelen som de mener er en “avgud” for bibel-troende kristne, – en avgud som vil føre  til fortapelse og helvete. Chase Jester har gjort videoen nedenfor privat, men den kan likevel ses her.  

Hovedinnholdet i Harland Hoy og Chase Jester’s religionsforståelse er at Den Hellige Ånd har overtatt Guds Ords posisjon  og at det er Åndens tale inne i seg selv som er Guds Ord for i dag.  Dermed er bibelen er for dem bare en historiebok bestående av døde ord som en sann “Hellig-Ånd kristen” ikke skal bry seg med. “Teorien om at Bibelen skulle være Dyrets merke henger rett og slett ikke på greip,” sier Kyle Thibodeau som mener det absurde med tanken er at både Harland og hele hans teologi er avhengig av Bibelen for i det hele tatt å kunne eksistere. “Uten Bibelen ville verken Harland Hoy eller noen av de andre som har latt seg forføre av ideen hatt noe kjennskap verken til Den Hellige Ånd eller termen “dyrets merke”. For å kunne vite om disse begrepene er man fullstendig avhengig av å hente sin ideer fra Bibelen,”  “How did you find out about the holy spirit and Jesus? The very things you speak about came from that book, how did you even learn about them? Is Jesus past down in your family by blood or word of mouth. YOU ALL GOT YOUR KNOWLEDGE FROM THAT BOOK AND NO WHERE ELSE! Tell me where did you found out about Christ and the holy spirit?” spør Kyle Thibodeau en av ideens tilhengere uten å få svar.

Ett annet evangelium, en annen ånd

Harland Hoy har skrevet en bok som har tittelen 666, “The Bible is The Mark of The Beast” Skjermfoto fra Amazon

Tanken om at Ånden dels erstatter Bibelens funksjon er ikke av ny dato. En rekke svermeriske bevegelser har vært inne på denne tanken tidligere uten at noen av dem har gått så langt at de fullstendig forkaster Bibelens ord. Det som er nytt med Harland Hoy og hans tilhengere er at de mener at Bibelen er dyrets merke og at de som tror på den, allerede har tatt dyrets merke og derfor er uten håp om frelse. I følge Harland dyrker vi “bibelkristne” Bibelen som en avgud, og rent teoretisk er det selvfølgelig mulig å ha et forhold til Bibelen uten å være en sann kristen. Vi kan oppfatte Bibelen utelukkende som ei historiebok eller å ha en viss respekt for Bibelens budskap uten å dermed være født på ny. Imidlertid vil et Guds barn, en hengiven troende oppfatte ordene fra det gamle og nye testamentet som “åndelig mat” som veileder, rettleder og korrigerer. “De ord jeg har talt til dere er Ånd og liv,” sa Jesus en gang til sine disipler og det er sannheten i dette Harland Hoy og hans lydige disipler velger å neglisjere.

Falske profeter i de siste dager

Den voldsomme oppblomstringen av falske profeter og villfarelser som bevist velger å forkaste den levende Guds hellige ord som er åpenbart for oss i den hellige skrift er tydelig tegn på at vi lever i de siste tider. “Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig,” sa Jesus i sin store tale om de siste tider i Matteus kapittel 24. For Harland Hoy og hans langsomt voksende skare av tilhengere er ordene av Jesu munn totalt irrelevante og noe som derfor kan rives i stykker eller brennes. En som har reagert sterkt på de vanvittige påstandene fra BIMOB-kultens tilhengere, er den britiske adventisten Robert Latham. I sin video sier Robert at han ønsker å advare alle mot denne latterlige men samtidig destruktive ideen om at Bibelen er dyrets merke. Sjekk ut

Falsk profet med 25363 abonnenter

Også den selvutnevnte You Tube profeten som anvender brukernavnet “Sunshineora” på You Tube har falt ned på den besnærende tanken om at Bibelen er dyrets merke. Den relativt populære fargede “profeten” som med jevne mellomrom poster nye videoer som inneholder “Herrens Ord” er helt klart en falsk profet som det bør advares sterkt mot. Den sorte kvinne har på sine to kanaler mer enn 28500 som har registrert seg som abonnenter og hennes videoer har blitt avspilt innpå 140 000 ganger. Selv om de aller fleste ikke lar seg forføre av slik åpenbar vranglære finner vi likevel grunn til å advare folk mot denne type religiøsitet. De mennesker som lar seg bedra av falske profeter a la Harland Hoy eller “Sunshineora” har ikke bare forkastet Guds Ord men også den frelse som gis gjennom troen på Han Bibelen forteller om. Hele Guds frelsesplan, beretningen om Jesus Kristus og Guds gode vilje for menneskene er nedskrevet i Bibelen, og når mennesker forkaster Guds Ord forkaster de også Kristus selv siden Han er Ordet.

Spammer You Tube med propaganda

geier

Callum Geier var blant dem som rev i stykker Bibler fordi han trodde den var dyrets merke. (Foto You Tube-Søkelys)

Callum Geier som for øyeblikket kaller seg Cowl Geier har de 2-3 siste årene vært ett lydig redskap for Harland Hoy’s forskrudde ideologi. Geier som nå bruker all sin tid på å spamme forskjellige kristne You Tube kanaler med utsagn som “Bibelen er dyrets merke og at alle som tror på den er løgnere på vei til helvete skal i følge kilder Søkelys ha vært i kontakt med ha misbrukt flere forskjellige nettbrukere’s navn i forsøk på å samle inn penger til seg selv. Et av ofrene for Callum Geiers suspekte virksomhet var teologen og apologeten  Michael Licona som i 2012 anklaget Geier for å ha forsøkt å misbruke hans navn i den hensikt å samle inn penger til seg selv. I ettertid har Geier operert med flere forskjellige You Tube kanaler som har blitt brukt til å spamme både kristne og ikkekristne You Tube kanaler med propaganda for Harland Hoy’s lære. I følge kilder Søkelys har vært i kontakt med skal Geier overfor enkelte kristne ha sagt at han har brutt med “Bibelen er dyrets merke” kulten for å få sympati (og penger) fra godtroende kristne. Imidlertid har Geier i de siste ukene markert seg som en tydelig Harland Hoy tilhenger og postet nylig en video av seg selv hvor han i “Den Hellige Ånds navn”  kopierer Harland Hoy og Chase Jester med å rive i stykker ett eksemplar av Bibelen for så å legge den ut på You Tube. I videoen nedenfor kan du se Callum Geier gjennomføre en “bibel-rip” hvor han foran kamera river i stykker en utgave av bibelen som han hevder er “Dyrets merke”. Imidlertid har Callum eller Cowl Geier nå fjernet denne videoen og erstattet den av en hvor han hevder at Jesus selv har fortalt ham at “bibelen er dyrets merke.” Også denne er nå fjernet og erstattet av den sanne Geier som igjen avslører for verden hvilken bløffmaker han er: Etter at vi igjen la ut You Tube klipp av Callum Geier er disse nå fjernet.