Har fått bekreftelse på sin anmeldelse av plan og bygningsetaten i Oslo -har anmeldt dem for trusler

Blogger og tidligere bussjåfør Jan Kåre Christensen har fått bekreftelse på at politiet har mottatt hans anmeldelse om trusler fra Plan og bygningsetaten i Oslo.

Politiet har nå mottatt og registrert blogger Jan Kåre Christensens politianmeldelse av to navngitte saksbehandlere ved plan og bygningsetaten i Oslo. Disse er politianmeldt for å fremsatt trusler mot ekteparet Christensen. Plan og bygningsetaten har helt siden 2015 fremsatt alvorlige trusler om store tvangsmulkter etter at ekteparet har ført opp en bod, trapp og mur som kommunen mener er i strid med lovverket. Saken har pågått siden 2015 hvor ekteparet har fått trusler om bøter på tilsammen 185 000 kroner. Bygningsetaten forsøkte i 2020 å tvangsinndrive en bot kroner 20 000 som var ilagt i 2015, men ble fikk saken i retur fordi den var foreldet. I etterkant av dette har etaten sendt ut en rekke trusler om tvangsmulkter med stadig høyere beløp. Det er disse truslene etaten nå er politianmeldt for.

Etter mer enn seks år med bråk med plan og bygningsetaten og endeløse avslag og trusler om bøter har Christensen fått nok. Han har nå gått til det skritt å politianmelde etaten fordi de har truet og trakassert ham men vedtak og trusler om bøter til tilsammen 185 000 kroner. Alle disse krav er basert på et foreldet vedtak og er ugyldige, mener bloggeren som har fått saken sin vurdert av statsforvalter, bystyret, plan og bygningsetaten, sivilombudsmannen, diskrimineringsnemda, kommunal og fornyingsdepartementet og domstolen. Samtidlige av disse har gitt bygnings-etaten medhold. Likevel kan det se ut som om etaten er ute av stand til å gjøre annet enn å bjeffe med trusler om tvangsmulkter de er ute av stand til å inndrive. Ekteparet Christensen har fått mer enn nok av de mange truslene fra etaten og sier at de har møtt en etat som begår ulovlighet etter ulovlighet. Ansatte i etaten har skreket og bannet til ham i telefonen og sagt at de ikke vil snakke med ham. Ansette som må besvare Christensens forespørsler vil ikke sette sitt navn på skrivene de sender ham. Kommunikasjonen har stort sett gått en vei, fra ekteparet til dem, og de fleste henvendelser forblir ubesvart. Etter å ha fått et stort antall trusler som Christensen mener er basert på et foreldet vedtak, har den arbeidssøkende tidligere bussjåføren fått nok, og politianmeldt etaten for trusler og plagsom adferd. Det er Kristine Torp Johansen ved Oslopolitiet som er påtaleansvarlig i saken. Plan og bygningsetatensn ulovlighetssak mot blogger Jan Kåre Christensen har pågått i mer enn seks år og saken er nå blitt en skikkelig farse som nå politiet må se på. Siden alle truslene er basert på et foreldet vedtak mener Christensen at det her er snakk om ulovlige trusler og plagsom og skremmende adferd fra etatens side.

4 tanker om “Har fått bekreftelse på sin anmeldelse av plan og bygningsetaten i Oslo -har anmeldt dem for trusler

 1. Hva gjør så politiet med denne narsissistens siste krumspring?
  Henleggelse som intet straffbart forhold?
  Falsk anmeldelse?
  Politiet burde pågripe Christensen for å ha sjikanert og plaget offentlig ansatte gjennom tusener av meningsløse henvendelser, klager og merknader.

  At etaten ikke har fått satt en stopper for ulovlighetene og er ute av stand til å håndtere denne personen er litt av en skandale.

  • Nabo?
   .
   Det er da ikke straffbart å true?

   Her er det ugyldige bøter som brukes imot oss i en utstrakt strekning som er kunne for å skape frykt.

   Bøtene er ikke gyldige, da ifølge Namsmannen.

   Han burde vite bedre enn noen hva loven sier!

 2. Nabo?
  .
  Det er da straffbart å true?

  Her er det ugyldige bøter som brukes imot oss i en utstrakt strekning som er kunne for å skape frykt.

  Bøtene er ikke gyldige, da ifølge Namsmannen.

  Han burde vite bedre enn noen hva loven sier!

Det er stengt for kommentarer.