Handlingane i Sodoma og Gomorra

“​I 2016 var det rekordmange utmeldingar frå Den norske kyrkja ( Dnk ) i Lindås og Meland ; kan lokalavisa fortelja. Grunnen til dette er utvilsomt avgjerda om vigsel av likekjønna par i kyrkjene våre. I vårt prosti seier 13 av 15 prestar nei til slik vigsle – og det har kome flengande kritikk mot desse 13 som framleis freistar å stå på bibelsk grunn. Prosten her hjå oss går no ut med lesarinnlegg for å forklara kva som eigentleg vert konsekvensen av dette omstridde vedtaket for Dnk. Då eg hadde lese prosten sitt innlegg, kom eg ihug orda frå Skrifta ; der det står at eit hus som er i strid med seg sjølv, ikkje kan verta ståande,” skriver Ture Andersen i dette innlegget  (Foto av Grim Kirken i Kristiansand)

Sodoma og Gomorra var to byar som låg ved Dødehavet. Ein kjend norsk forkynnar var ved desse byane og fotograferte konturane av ruinane – som var tydelege på bilda. Vidare tok han prøvar av jordsmonnet der og fekk desse analysert i Noreg. Desse prøvane synte eit så stort innhald av svovel som ikkje finst nokon annan stad på jorda. Bibelen kan fortelja oss i detaljar kva folka i desse to byane dreiv med ( sodomi = homoseksuelle handlingar ) og kva konsekvensen vart av slik åtferd. Då spør eg : Har Dnk rive ut dei sidene i Bibelen som fortel om hendingane i Sodoma og Gomorra ? Gud ( Jahve ) er den same igår som idag – han endrar seg ikkje. Då står han for nett det same som han stod for under øydeleggingane der ved Dødehavet. Det er mange kristne i vårt land som no kallar Dnk for Fråfallskyrkja.

Av Ture Andersen

14 tanker om “Handlingane i Sodoma og Gomorra

 1. Sodoma og Gomorra handler om voldtekt og incest. Har forfatteren av innlegget unngått å få med seg det?

  • .”.Sodom and Gomorrah…. Homosexuality was rampant there, of course, but according to the Talmud, not homosexual “marriage.” What about ancient Greece? Rome? No. Babylon? No again. The one time in history when HOMOSEXUALl “marriage” was practiced was … DURING THE DAYS OF NOAH. And according to Satinover, that’s what the “Babylonian Talmud” attributes as the FINAL STRAW THAT LED TOP THE FLOOD”
   http://www.wnd.com/2008/05/64769/#bEvzsQwBiLCs134r.99

  • Teksten handler faktisk ikke om incest. Du har rett i at den dreier seg om voldtekt, eller et homofilt voldtektsforsøk -hvor mennene i Sodoma, både unge og gamle, søkte å få seksuell omgang med de menn (engler) som Jahve Gud hadde sendt til byen for å se om tingene var så ille som et klagerop hadde uttrykt. De to englene, som av Sodomas innbyggere ble forvekslet med menn, hadde tatt inn hos familien Lot, og på natten stormet byen menn huset og forlangte sex med dem. Lot tilbød sine døtre i stedet, menn de homofile mennene sa “nei” -vi vil ha vår vilje med de menn du har på besøk -og truet endog Lot med å gjøre verre ting med ham enn med de to menn (englene) som besøkte Lot. Da sa Gud Nok! og innen noen få timer lå byen i aske og ruiner. Festen var over!

  • Selvsagt handler det om incest når Lot og døtrene har samleie. Og det handler om en far som ønsker (tilbyr) å la sine døtre bli voldtatt.

 2. Det som står i GT er beskrivelse av voldtekt og incest. Lot tiilbyr å la sine døtre bli voldtatt, og det ender med at døtrene har sex med sin far (incest).

 3. Jeg ser at Vista Bella stadig går til angrep på meg og mine meninger. Men jeg svarer ikke en person som IKKE har mot nok til å stå frem med fullt navn. Således har du diskvalifisert deg selv.

  • Kan ikke huske å ha gått til angrep på deg, men jeg slår tvil om det du skriver. I GT finner du historien om Sodoma og Gomorra. Der står det svart på hvitt om voldtekt og incest. Det er ikke homofili.

   Så vidt jeg har fått med meg står ikke driver av Søkelys fram med navn, da bør det ikke være noen grunn til at bloggens lesere skal gjøre det samme. Og hva har mitt navn med dette å gjøre? Blir argumentene mer gyldige om navnet mitt bringes fram? Hersketikk kalles din kommentar, og det er helt greit. Det forteller meg at du ikke vil diskutere og dermed kanskje innser at dine meninger ikke henger på greip. Og det er helt i orden for meg.

  • Her tar du feil Vista Bella.
   Legg merke til teksten: Det som skjedde i Sodoma var at byen var full av perversjon og ondskap. Det lød et klagerop som nådde frem til Gud og Gud hadde en personlig samtale med Abraham som gikk i forbønn for byen. Dette finner vi i kapittel 18.
   I kapittel 19 kommer så Guds engler til Sodoma for å sjekke om det klageropet som var hørt stemte.
   1 Mos 19,1 Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port; og da Lot så dem, stod han op og gikk dem i møte og bøide sig med sitt ansikt til jorden
   Lot måtte faktisk nøde dem til å ta inn hos seg.
   Etter at de så har hatt måltid i sammen kommer en flokk mennesker å dundrer på døren på huset til Lot
   1 Mos 19,4 Før de ennu hadde lagt sig, kom byens folk, mennene i Sodoma, både unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset.
   Legg merke til at Skriften her sier “mennene” -både unge og gamle som så stimer sammen utenfor Lots hus med følgende krav: 1 Mos 19,5 Og de ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til dig inatt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!
   Legg merke til at det her er menn som krever å få sin vilje med englene som må ha sett ut som menn.
   Disse Sodomas menn krevde med andre ord å få seksuell omgang med de menn som var på besøk i Lots hus.
   Vi taler med andre ord her om homofili eller “menn som ligger med menn”.

   Lot var åpenbart av natur svak og gav mennene som omringet huset hans dette tilbudet:
   1 Mos 19,1 Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port; og da Lot så dem, stod han op og gikk dem i møte og bøide sig med sitt ansikt til jorden
   1 Mos 19,6-8 Da gikk Lot ut til dem i døren og lukket den efter sig 7 og sa: Mine brødre, gjør da ikke så ond en gjerning! 8 Se, jeg har to døtre som ikke har hatt med nogen mann å gjøre; la mig få føre dem ut til eder, og gjør med dem som I synes! Gjør bare ikke disse menn noget, siden de er kommet inn under skyggen av mitt tak!

   Lot tilbyr her mennene som hadde omringet huset og få utført sin vilje med sine egne døtre, men selv ikke jomfruer var godt nok for denne bunten av homofile mannfolk som omringet huset, for hva svarer så disse? 1 Mos 19,9 Men de ropte: Gå av veien! Og så sa de: Her er denne ene mann kommet for å bo som fremmed her, og så vil han alltid opkaste sig til dommer! Nu vil vi fare verre med dig enn med dem. Så trengte de hårdt inn på mannen, på Lot, og stormet frem for å sprenge døren.
   Det vi ser her er at de homofile mennene i Sodoma faktisk var villige til å voldta både Lot og de menn (englene) som var tatt inn i Lots hjem, så det er ikke tvil om at homofili var den synd som utløste Guds dom over Sodoma.
   Det vesentlige i teksten er at det var menn som krevde å få seksuell omgang med menn, og da var ikke døtrene til Lot relevante.

   Når det gjelder bruk av anonyme innlegg, er det akseptert, men vi kan konstatere at noen bruker sitt hele navn mens andre helst vil forbli anonyme. Mitt navn er alment kjent her inne og det står også litt info om Søkelys her: https://www.sokelys.com/?page_id=32

  • Nei, det er snakk om voldtekt. Og det er snakk om Lot som tilbyr mennene sine døtre, at de heller kan bli voldtatt. Senere ender døtrene opp med å ligge med sin far, incest.

   Det ser ut til at enkelte her ikke klarer å se forskjell på voldtekt og overgrep, og incest, og det å være homofil. Det som beskrives i Moseboka er tydelig voldtekt, forsøk på voldtekt og en gruppe menn som er ute etter å forgripe seg. Homofili er ikke det samme som voldtekt. Homofili er ikke det samme som overgrep.

  • Vista Bella Visst er HOMOSEXUALITET et overgrep. Det er overgrep IMOT GUD OG HANS FORORDNINGER. Homosexualitet er en perversitet av verste slag. Det er VOLDTSKT AVGUDS ORD.

  • Birgir, nå må du slutte med slikt sprøyt. Homofili er ikke overgrep. At du i det hele tatt kan skeive noe slikt viser til at du ikke respektere alle de kvinner og menn som har blitt utsatt for overgrep. Skamme deg skulle du.

 4. Sokelys er krystallklar. Det virker som de som støtter DNK sin nye ugudelige linje , prøver å bortforklare den bibelske sannhet om hendelsene i Sodoma. Glad jeg er utmeldt av “homsereiret”

  • Den bibelske sannheten er at det handler om voldtekt. Og videre at Lot og døtrene har samleie, altså incest.

 5. Kristendommen er en ikke voksende religion selv om den vokser på to kontinenter der det bor mye analfabeter nemlig Asia og Afrika mens resten av verden melder om kraftig ned gang, Den ene kirken / bedehuset etter den andre står tomme
  Et godt tre bærer gode frukter og et dårlig tre bærer dårlige frukter,
  Siden menneskeheten fikk til gang på kunnskap via nettet har mye endret seg,
  Før var det bare en blind tro selv om mange fortsatt har den,

Det er stengt for kommentarer.