Kampanjen med Franklin Graham: Fortsetter med fullt trykk

“Ledergruppen for ”Festival of Hope” med Franklin Graham i Oslo 11.-12. november 2017 har drøftet ved et ekstra innkalt møte, det videre arbeidet med aksjonen etter at personer i hovedkomiteen har valgt ikke å være med videre, skriver Sørensen i en pressemelding gjengitt i avisen Norge i Dag.  Det er beklagelig at noen kristne ledere ikke finner å kunne være med i aksjonen, men vi respekterer deres avgjørelse. Denne aksjonen er født i bønn og har vært ønsket av mange i flere år.

-I takknemlighet for hva Billy Graham Evangelistic Assosiation har betydd for Norge ved tidligere besøk, ser vi denne gangen fram til å ha besøk av Franklin Graham. Han har i de senere år hatt lignende aksjoner i flere europeiske storbyer med det resultat at mange har blitt frelst og lagt til de lokale kirker og menigheter, skriver Sørensen. – Ledergruppen bekrefter at aksjonen gjennomføres som planlagt, og kommer derfor til å arbeide med fullt trykk for å legge til rette for en vellykket aksjon i november. Det er ledergruppens overbevisning at dette vil bli til velsignelse for mange og bety mye for vår nasjon, avslutter han,” i pressemeldingen gjengitt i Norge i Dag. I følge Vårt Land vil heller ikke prestene og pastorene i Oslo Filadelfia, Storsalen til Normisjon og Misjonskirken Betlehem være med og har alle svart nei på å engasjere seg i evangeliseringskampanjen. Imidlertid finnes det mange andre kristne som ønsker Franklin Graham velkommen -og derfor ønsker vi Guds velsignelse over dem som jobber videre med prosjekt Franklin Graham.