Han tror på dommedag 2028 og mener at frelsens dør nå er lukket

“Nå er det forsent for mennesker å vende om eller kunne ta i mot frelsen.” Dette hevder Gabriel Ansley Erb, som har skrevet flere bøker om at alt vil være over i 2028. I følge Erb er verden nå inne i de siste sju år av historien, og han mener videre at den globale lockdown hvor virksomheter måtte stenge og i karantene var den siste nåde eller mulighet til frelse fra Gud. Folk som nå vender seg til Gud for frelse, gjør det forgjeves, i følge Gabriel Ansley Erb som gjennom sin YouTube kanal 2028 END, sprer falsk profeti. Erb er en livsfarlig falsk profet som med sine utleggelser av tvilsom profeti fratar folk mulighet til frelse siden Gud i følge ham har stengt døren til arken.

I følge Jesu egne ord er det ingen som kjenner “dagen eller timen” på Jesu gjenkomst. Men derimot årstallet som i følge Erb er 2028. Erb mener at det er mange bibelske grunner til at 2028 er årstallet for Jesu gjenkomst. Det finnes selvfølgelig en mulighet for at Jesus kommer tilbake i 2028, men hans påstand om at frelsens dør nå er lukket er bunn falsk. Fra hele verden kommer det rapporter om mennesker som tar i mot Jesus Kristus som frelser og Herre -og som blir døpt, løst og frelst fra syndens makt. Vi lever nå i en tid hvor det skjer et stort frafall blant kirkesamfunn og menigheter. Endetidens trengsler har begynt å melde seg. Vi hører drønn av hovslag av krig, hunger, nød og vi ser konturene av at alt legger seg til rette for oppfyllelsen av de bibelske profetier. Spesielt her i den vestlige verden ser vi hvordan frafallet har grepet om seg og vi ser en økende forherdelse blant mennesker. Vi ser også noe som minner om en utskillelse blant Guds folk. De som søker Jesus og lengter etter Hans rike søker i Ordet, våger å være tydelige og gå motstrøms. De sekulære, de frafalne blir gradvis mer og mer liberale, åpner for kompromiss om abort, aksepterer eller hyller pride og fremstår som frontkjempere for de liberale vestlige verdiene. Vi har troende som er mer humanister enn bibelske kristne. Men fra de tradisjonelt fattige kontinent, hører vi også om hvordan mennesker kommer til troen og blir frelst. Riktignok under forfølgelser fra tilhengere av antikrist-religionen islam. Jevnlig hører vi nyheter om hvordan folk som forlater islam og finner frelsen i Jesus Kristus blir martyrer for Kristus fordi de har forlatt islam. Selv om vi i den vestlige kultur har forlatt tradisjonelle kristne verdier og latt sekulære pride verdier og regnbuen ta over, kan Guds barn fremdeles med frimodighet forkynne frelsens evangelium for mennesker. Fremdeles kan mennesker ta i mot Jesus Kristus som frelser og Herre, og få sitt navn innskrevet i Livets bok hos Guds lam som ble slaktet. Jesu blod har ennå ikke mistet sin frelsende og rensende makt, selv om denne falske profeten i videoen under hevder at frelsens dør er lukket etter Covid 2021. Å tro på noe slikt vil drepe et hvert initiativ for å forkynne frelsens evangelium, drive misjon eller evangelisering. Det å hevde at frelsens dør er stengt allerede nå, er en graverende og farlig lære.

 

4 tanker om “Han tror på dommedag 2028 og mener at frelsens dør nå er lukket

 1. Eg har studert denne sida lenge.
  Han har heilt rett i at dei 6000 åra sluttar – år 2028.
  Uttrykket “ingen kjenner dagen og timen” er knytta til Rosh Hashana høgtida. Det er enkelt å forstå.
  Du har heilt rett i at nådedøra enno ikkje er lukka, Kjell. Det han seier der er falskt.
  Enno kallar Gud menneska og dersom dei omvender seg frå synda så er enno frelsens tilbod tilgjengeleg.
  Det eg ikkje likar med Gabriel er måten han ser på det jordiske livet her.
  Han kallar det “dirt”- skitt.
  Gud skapte Adam og Eva for å leva her på jorda og utnytta det Gud hadde gitt dei. Den falske læra åndeleggjer ting og set ikkje pris på dette me utfører i det daglege. Det er viktig å jobba og forbedra ting- å gjera livet bedre for dei rundt oss.
  Helveteslæra til Gabriel er eg heilt ueinig i. Gud er ingen sadist. Slik framstiller diverre Gabriel Gud med å kosa seg over at dei fortapte skal steikast i helvete.
  Då har du avslørt deg som ein person utan empati.

  Det han har rett i er at desse 6000 åra går mot si avslutning.

  • Jeg tror som Torstein at “ingen kjenner dagen og timen” har med Rosh Hashanah å gjøre.

   Jødene KALLER også Rosh Hashanah “dagen og timen som ingen kjenner”.

   Det står IKKE år eller uker. Guds barn vil kjenne sesongen.

   Men 2028 er feil. men det har lite å si. Utregningene fra langt tilbake er allikevel svært nøyaktig.

 2. Nådedøren er ikke lukket slik denne hevder.
  Det er falskt og feil og i tillegg livsfarlig lære.
  Menneskesønnen kommer i en time folk ikke tenker.
  Med andre ord når som helst etter at Antikrist har blitt avdekket for menigheten.
  Det kan skje i 2027 eller 2028
  Eller i neste syklus.
  Yeshua kommer i sin time.
  Men jeg tror at mange aner at det nærmer seg.

 3. Dette med nådedøra og at den er lukka var Ellen White og Millerbevegelsen sitt syn ei kort stund rundt år 1844. Det var sjølvsagt dønn falsk.
  I GT var dommens dag- Yom Kippur forsoningsdagen då folk måtte vera klar for dommen og ha ordna opp med Gud.
  Til no har Gabriel hatt flest lærerike videoar, men så går han i fella.
  Eg var ikkje klar over denne videon Kjell viste til.
  Tidlegare har egr reagert spesielt på ein video om helvete og elden som ligg på sidene hans, Det er så barbarisk.Eg likar heller ikkje når han framstiller frelsesplanen som ein baseball-kamp.Det blir for amerikansk.

Det er stengt for kommentarer.