Å jekke ned demonutdrivelse -pastor Torp toner ned omfanget av praksisen og takker Ellel Ministries for rettledning

Oslokirken erklærer åpent sammerbeid og veiledning av den kontroversielle religiøse organisasjonen Ellel Ministries. Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp har i de siste månedene fått massiv kritikk, blant annet fra sin sønn Anders Torp, som sammen med Tonje Egedius har skrevet boken “Jesus soldaten”. I Anders Torps bok blir det rettet omfattende kritikk mot Oslokirkens praksis med å drive ut onde ånder, og mens Torp selv forsøker å tone ned omfanget av virksomheten, hevder Anders Torp at faren lyver.Du har i full offentlighet benektet at demonutdrivelser har skjedd i dine menigheters regi i Norge,” skriver Anders Torp i debatt om temaet i Dagen. Pastor Torp på sin side legger ikke skjul på at han alltid har trodd på demonutdrivelse. Allerede under studiedagene ved Fuller Theological Seminary (1981-1983) var jeg vitne til dette gjennom John Wimbers tjeneste og i pastor Torps siste blogginnlegg, forteller Torp at representanter fra Ellel Ministries helt siden 2003 har veiledet menigheten i spørsmålet omkring demoner. I sitt blogginnlegg takker den velkjente Oslopastoren ekteparet Otto & Sharon Bixler, som ledet Ellel for Øst-Europa for å ha bidradd til å skape et sunt fundament for virksomheten i Oslokirken

Debatten omkring usunn karismatikk, demonutdrivelser og hva slags skadevirkninger slikt kan påføre mennesker, har rast i etterkant av VG serien “Frelst” og Anders Torps bok “Jesus soldaten -gutten som skulle vinne landet for Gud. I Anders Torps bok tegnes det et skremmende bilde av hva han mener har skjedd i regi av Oslokirken, og i en debatt i avisen Dagen forteller Anders at han allerede som 14 år gammel gutt møtte en apostel som befalte åndsmakten “lyst” å komme ut av ham i Jesu navn. “Det opplevde jeg der og da som at jeg ble satt fri fra demoner, men frihetsfølelsen varte ikke lenger enn en to ukers tid. Samme apostel ba også at demoner skulle komme ut av mine ben, for at de forhindret meg fra å løpe fort. Ved et annet tilfelle da han var 15, drev en person med navnet “Otto” ut av ham den samme “lyst-demonen”. Allerede som 13 åring fikk angivelig Anders befatning med demonutdrivelser: “- Første gang jeg kastet ut demoner av en dame var under en konferanse med Cindy Jacobs, -da som 13 åring,” forteller Anders Torp i sitt innlegg. Og vi siterer  “- I Zambia gjennomgikk jeg 17 demonutdrivelser, og når vi kom tilbake til Norge ventet 10 til. De ble utført på meg både på Jesus Manifistation leiren i 2007 på Malmøya, i vårt hjem i Lillestrøm og på lokalene i Skippergata.  På Malmøya leiren ble til og med en gutt i 11-års alderen kastet demoner ut av, samt også en 13 år gammel jente som fikk PTSD fra demonutdrivelsene i Norge og i Zambia. – Jeg vil definitivt kalle utdrivelsen i Skippergata for en masseutdrivelse. Masseutdrivelsen fulgte samme mønsteret som i Zambia med pusteteknikker, og det var flere som fikk kraftige reaksjoner. Som jeg fortalte om på NRK Debatten 17. mars prøvde minst en person å flykte ut gjennom vinduet i 4 etasje, samt at to personer forsøkte å kutte seg med kniv. -Din versjon av at vi stoppet dette, og at hjelp ble forsøkt gitt til de stakkars jentene gir dårlig hold med tanke på at “hjelpen” de fikk var utdrivelse av Satanistiske blodofringsdemoner ved å kni salt og olivenolje inn i sårene deres, samt å befale demonene ut i Jesu navn. Andre hadde også kraftige reaksjoner, og jeg husker spesielt “Månedemonene” om jeg husker riktig – som skulle bli kastet ut av de Afghanske menighetsmedlemmene – ettersom de hadde demoniske røtter tilbake fra sin tid i Islam,” forteller Anders i sitt innlegg. Hele debatten kan leses her.

Demonutdrivelser, eksempler fra You Tube

Demonutdrivelser i Jesu navn er noe det finnes mange klipp av på You Tube. Disse klippene viser tildels sterkt opprivende scener hvor mennesker angivelig bli satt fri fra onde ånder. Her brukes en spray med hellig vann til å fremkalle demoniske manifestasjoner i mennesker. Hvorvidt dette som her vises minner om det som Anders Torp sier han har opplevd vites ikke. (Søkelys vil presisere at videoen under kun er ment som illustrasjon -og det som skjer i klippet kan ikke knyttes til Oslokirken)

Demonutdrivelser vanlig

I Guds eget ord møter vi med flere tilfeller situasjoner der mennesker blir befridd fra onde ånder. Ved ett tilfelle jaget Jesus ut en flokk onde ånder som fløy inn i en griseflokk som så stupte ut for et stup og ned i sjøen. Ved et annet tilfelle forsøkte disiplene å drive ut onde ånder av en gutt, men måtte be Jesus om hjelp da de ikke lykkes. “Dette slaget kan ikke drives ut uten bønn og faste, ” sa Jesus som svar på spørsmålet om hvorfor disiplene ikke klarte å drive ut den onde ånden. De fleste troende som leser tekstene om onde ånder og demonutdrivelse, klarer ikke å forholde seg til det vi leser. Derfor betrakter vi dem som historier over noe som engang har skjedd, og som spesielt var knyttet opp mot Jesu virke. I vår tid har vi langt på vei avskaffet begreper som onde ånder og kaller det overtro, samtidig som man vet at temaet gjør mange oppbrakt. Imidlertid er det mange som praktiserer demonutdrivelser, og slikt kan også utføres på gata: Klippet er fra Toronto i Canada og kan ikke knyttes til Oslokirkens virksomhet.

Nedtoner demonutdrivelser i Oslokirkens regi

“Da jeg var ungdomspastor i Pinsekirken Betel i Trondheim (1983-84) husker jeg spesielt en episode der eksen kom begeistret hjem etter en øvelse i ungdomskoret. Der hadde de angivelig drevet ut demoner av en jente. Så husker jeg videoer og lydkassetter fra Livets Ord i Uppsala der Ulf Ekman og hans disipler skrek og brølte mot demoner, ikke minst ansporet av Sam & Jane Whaley som introduserte «å kaste opp dine demoner». Ekmans gjestepredikant Norvel Hayes sa under en preken i 1988: «Noen mener det er én demon bak hver busk. Men sannheten er at det er to!» Stor jubel på Livets Ord på den tiden, som drev systematisk grøftekjøring under alle Ulf Ekmans 30 år som leder,” skriver torpTorp i sitt innlegg på egen blogg. På bloggen forteller Torp at allerede i 2003 fikk kontakt med det velkjente Ellel ministries som har hovedkvarter i Storbritannia. Imidlertid var det Ellel Øst-Europa som skulle veilede Torps menighet:  “Men i 2003 hadde vi besøk av ledere fra Ellel Ministries. Nå hadde vi begynt opptakten til menighet i Oslo, og nå var jeg opptatt av å legge sunne og velfungerende fundamenter. Jeg hadde hørt mye om Ellel, så min tilfredshet var stor da de valgte å hjelpe oss. -Otto & Sharon Bixler, som ledet Ellel for Øst-Europa, investerte mye i oss fra februar 2003 og til Oslokirken opphørte på høsten 2009. De brakte sunnhet i teologi og praksis. Nå ble det gjort vitterlig for enhver at kristne har ikke demoner, men at vi kan bli plaget av ekstern demonisk innflytelse som trenger å bi brutt i Jesu Navn. Forbønn gjaldt ikke demonutdrivelse, men som pinsevenner i Norge har sagt siden Barratts tid: «Å bli løst fra synden!» «Løsermakt» er et annet godt norsk pinseord fra førkrigstiden,” skriver Torp som nedtoner menighetens forhold til dette med demonutdrivelser.

Venner fra Zambia

Imidlertid var det ikke bare Ellel Ministries som veiledet Torp og hans menighet, men også en gruppe karismatiske troende fra Zambia. Og vi siterer Torp: “Zambia-vennene fra Spiritual Clinic brakte med seg til Oslo i august 2007 en teologi og praksis som minnet om Ulf Ekman, Norvel Hayes & Co på 1980-tallet. Vi ryddet raskt opp i dette, og zambierne viste god vilje til å lære.
Hvorfor forteller jeg alt dette?
Jeg vil at enhver skal vite at vi tror på demonutdrivelse, men at det kreves modenhet og erfaring å kunne skjelne. Paulus skriver til korinterne om evnen til «å bedømme ånder» (1Korinter 12:10).
Jeg er blitt anklaget i media for «i full offentlighet benektet at demonutdrivelser har skjedd i dine menigheters regi i Norge». Imidlertid mener pastor Torp at dette er “vrøvl”, og vi lar demoner-torpTorp fortsette: “Zambia-vennene fra Spiritual Clinic brakte med seg til Oslo i august 2007 en teologi og praksis som minnet om Ulf Ekman, Norvel Hayes & Co på 1980-tallet. Vi ryddet raskt opp i dette, og zambierne viste god vilje til å lære,” skriver Torp som understreker at en kristen ikke kan være besatt. Dermed ser Torp ut til å ha en ryddig praksis i forhold til dette med demonutdrivelser, selv om Anders bestrider dette. Det vi dog kan konkludere med er at ting ofte beskrives og erfares forskjellig, -og kan hende det er nettopp det som har skjedd i denne saken. Oslokirken ønsker å fremstå som en sunn og seriøs menighet som under veiledning av blant annet Ellel Ministries har drevet en praksis i overensstemmelse med det som er praksis i den verdensvide karismatiske kirke. At dette møter kritikk er ikke uventet, men den svir selvfølgelig litt ekstra når den kommer fra pastorens egen sønn. Hele Torps blogginnlegg kan leses her:  https://torpblog.wordpress.com/2016/09/07/a-jekke-ned-demonutdrivelse/

(Søkelys vil presisere at de to videoklippene i saken kun er ment som illustrasjon og har intet med det som Oslokirken eller Ellel Ministries praktiserer)

 

Facebook Comments

1 tanke om “Å jekke ned demonutdrivelse -pastor Torp toner ned omfanget av praksisen og takker Ellel Ministries for rettledning

  1. Jeg forstår meget godt at Levi Fragell er skeptisk til Oslokirken og Torps praksis når Torp baserer sin virksomhet på det tvilsomme og new-age befengte Ellel. Etter å ha besøkt Ellel flere ganger sitter jeg igjen med et inntrykk at at Ellel ikke er en del av evangelikal kristendom, men heller en sektlignende størrelse som tar i bruk ulike new-age teknikker når de behandler mennesker som trenger hjelp.
    Det bør advares sterkt mot Ellel og folk som besøker Ellels baser bør være klar over at de risikerer å bli utsatt for religiøs manipiulasjon basert på hindu-inspirerte teknikker. De forsøkte å utføre seanser på meg, men lykkes ikke, og jeg forstod raskt at dette ikke var sann kristendom. Torp burde bryte med Ellel og heller forholde seg til hva Guds eget ord lærer om dette. I tillegg bør mennesker først få sjelesorg fremfor billige religiøse Ellel triks.
    Advart

    3
    4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *