Gunnar Jeppestøl i Vennesla Filadelfia med tydelig svar på om pinsebevegelsen skal ta homodebatten

Gunnar Jeppestøl i Vennesla Filadelfia er  blant dem som svarer bibelsk og tydelig

HOMOFILI: Pinseledere skiller lag i ekteskapsdebatten. Noen lukker døren helt, andre lever med to syn i egen menighet. :Avisen Dagen kjørte onsdag en artikkel om hvordan enkelte norske pinsepastorer svarte på fire forskjellige spørsmål omkring homofilidebatten som raser i enkelte kristne medier. En av dem som helt tydelig står fast på Bibelens tradisjonelle syn på både ekteskapet og homofili er Gunnar Jeppestøl, pastor i Vennesla Filadelfia. På de fire spørsmålene avisen Dagen stilte en rekke norske pinsepastorer var både Jeppestøl og Wiggo Skagestad, ledende pastor i Filadelfia Kristiansand -blant dem som svarte et tydelig “nei” til den utviklingen blant annet pinsevenn og MF teolog Terje Hegertun tar til orde for. Når vi ser hva de ulike pinsepastorene svarer på avisen Dagens fire spørsmål, ser vi en vis åpning for de nye impulsene fra enkelte av de yngre pinsepastorene, mens de litt eldre pinselederne ser ut til å stå støtt og tydelig på hva Guds ord sier og lærer.

De fire spørsmålene avisen Dagen stilte de forskjellige pinsepastorene var disse:       (1.) Mener du man bør ha mer teologisk debatt i Pinsebevegelsen om likekjønnede ekteskap? (2). Er det greit å slippe til folk på talerstolen med andre syn enn det tradisjonelle? (3). Kan Pinsebevegelsen leve med to syn i denne saken? (4). Gikk Lederrådet for langt eller ble de for bombastiske da de anbefalte pinsemenigheter ikke å ha prekenfellesskap med dem som anerkjenner likekjønnet ekteskap? På spørsmål 1 om hvorvidt pinsebevegelsen bør ha mer teologisk debatt om likekjønnede ekteskap, svarte pastor Gunnar Jeppestøl dette: “Vi trenger ikke mer debatt hvis det er å mene at ikke fasiten må være gitt på forhånd. Hele skriften fra 1 . Mosebok til Åpenbaringen er avvisende til likekjønnet ekteskap. Vi trenger ikke mer debatt om det, men en bibelsk undervisning om ekteskap mellom en mann og en kvinne i det livslang ekteskap,” og Skagestad i Filadelfia Kristiansand var like tydelig avvisende til behovet av debatt om temaet:

“Nei. Det er aldri farlig med debatt, men jeg tror ikke vi trenger det for å gi det svarte vi trenger å gi. Debatten skal ikke flytte vårt standpunkt fordi vår tro på Bibelen er tydelig,” og det er betryggende at de profilerte pinsepastorene i Kristiansand og Vennesla, begge står klippefast på Bibelens lære. På de tre andre spørsmålene:  Er det greit å slippe til folk på talerstolen med andre syn enn det tradisjonelle? -og kan Pinsebevegelsen leve med to syn i denne saken? svarte Jeppestøl entydig “NEI” og han syntes heller ikke lederrådet i pinsebevegelsen gikk for langt eller var for bombastiske da de anbefalte pinsemenigheter ikke å ha prekenfellesskap med dem som anerkjenner likekjønnet ekteskap. Også Wiggo Skagestad i Filadelfia Kristiansand, som dog brukte noen flere ord, ser ut til å holde fast på Bibelens sannheter, selv om han på et av Dagens spørsmål brukte noen flere ord på å fortelle at han mener at debatt ikke vil flytte hans standpunkt. Hele Dagens artikkel og hva de pastorene svarte kan leses fra Dagen.no. Vi på vår side er dog glade for at to av Vest-Agders mest profilerte pinsepastorer ikke ser ut til å ville legge Guds Ord til side til fordel for et mer tidsriktig ståsted. Det pinsebevegelsen i Norge bør gjøre, er å holde klart og tydelig frem hva Guds Ord sier og lærer og ikke gå på kompromiss med Sannheten, for dersom det skulle skje, vil pinsebevegelsen føye seg inn i rekken av døde apostat-kirker med fallende medlemstall og oppslutning. Den sanne og genuine Hellige Ånd vil forlate kirkesamfunnet og det man da har tilbake er menneskelige religiøse følelser og død religion.

20 tanker om “Gunnar Jeppestøl i Vennesla Filadelfia med tydelig svar på om pinsebevegelsen skal ta homodebatten

 1. Det sies jo at det er kun 2 prosent av befolkningen som regner seg som homofile.
  Mange kjekke folk blant dem, og de opplever sikkert at det er sånn de er skapt, de skjønner jo ikke bedre. Men det vi burde frykte det er den propagandaen og den hjernevasken vi nå står overfor i samfunnet og hva barna indoktrineres overfor. Nå har stortinget vedtatt den nye likestillings og diskrimineringsloven 16 juni d.å. Under påtrykk fra KrF og Ap så ble det også vedtatt at loven skulle gjelde i hjemmene og privat. Dermed har KrF bidratt til at greina de kristne satt på er saget av. Man kan jo bare forestille seg hva det kan si for de kristne som vil stå på Guds Ord. Vi ser tegnene, visse politikere burde overvåkes og settes under tilsyn. Noen av dem kan man se har forgreininger til NordKorea. Vi ser hvor totalitært det har blitt, alle skal mene og alle skal tenke likt, ellers er det ris bak speilet. Hørt mye om barnevernet i det siste, der sitter unge uerfarne folk som har fått beskjed om og følge loven til punkt og prikke. Og man kan jo forestille seg for et redskap denne nye loven vil si for de kristne. Se til Canada. Det biologiske prinsipp ble opphevet i forbindelse med den nye ekteskapsloven.
  Unge pastorer med familier, de trenger mye forbønn og ikke bare kritikk. Vi har ikke vært vant til forfølgelse her til lands. Vi må be for lederne. Sammen er vi sterke. Det vil koste og stå på Ordet. Rettsstaten Norge er i fare. Lovene endres litt og litt i all hast bak ryggen på folket. Rettsstaten styres av lovverket.
  Så har vi jo media. Den kan jo være grusom. Ikke alle som greier den biten.

 2. Ingen troverdighet med Gunnar Jæpestøl som både forsvarer og godtar gjengifte.
  Oppadgiftede kristne er et mye større problem enn alt annet.
  Ikke minst blant forkynnere som fremfor noen andre skiller og gifter seg.
  Vi ser i Guds menighet at det er som både Lots og Noahs dager der en skiller og gifter seg igjen i en så stor omfang at verden er like mye i menigheten som utenfor menigheten.

 3. Off-topic; har du vært på reåpningen av slakter Eikestøl i dag, Kjell? Jeg formoder at du var og sikret deg et par gratis og gode grillpølser?
  Jeg må nok ta turen bort før helgen. Har savnet både pølsene og servelaten?

  • Helt riktig !
   Det er derfor du selv er en hykler, du som politianmeldte Søkelys og andre fordi de fortalte de bibelske sannheter om gjengifte og to offentlige personer som er gjengifte.

   Det er derfor du er en hykler og en svindler når du fordømmer gjengifte.

  • Du lyver.

   Du har politianmeldt Søkelys fordi de ga negativ omtale til to offentlige personer som er gjengiftet. Det er fakta.

   Dette vet alle som har lest om deg og har fulgt deg. Og ikke minst vet din motpart om dette hvis saken kommer til Strasbourgh. De har kopier av politianmeldelser og politilogg.

  • Christensen, det ser ut som om du ikke helt forstår at slaget om “gjengifte” er et slag som er tapt for 50 år siden. Kampen står nå om homoekteskap, og når man summerer det du skriver, ser det ut som om du er knekkende likegyldig til at samfunnet nå helt er i ferd med å omdefinere hva et ekteskap egentlig er.

 4. Homofili er nå blitt så vanlig, at det til og med diskuteres i kristne kretser om man skal løsne på tøylene for å passe inn i tidsalderen vi lever i. De som er unge i dag, er vokst opp med en mye mer liberal holdning til det meste og for mange unge kristne så er det mulig at mange ser uproblematisk på hele homofili-debatten.

  Det har som sagt foregått en enorm propaganda de senere årene for å normalisere homofili så mye som mulig. Når noe normaliseres, blir det ofte legitimert og deretter akseptert. Ingen er unntatt for denne påvirkningen, ikke en gang de kristne. Når det nå er kommet så langt, at man begynner å diskutere om homofilt samliv kan være riktig i ordnede former innforbi menigheter, da burde alle bjeller ringe.

  Gud elsker alle, også de homofile, men betyr det at man skal tilpasse seg elitens meninger fordi at deres røster skriker høyt om sine rettigheter. Det finnes ikke belegg i skriften for å kompromisse med hva Guds ord sier om dette, det er klart og tydelig som så mye annet man som kristen synes er ubehagelig å bli konfrontert med.

  Å være hyrde er et kall fra Gud. Pastortitlene henger høyt, og det kan virke som det er in å være pastor. Hvor mange er egentlig kalt til pastor/hyrdetjeneste? Det hviler et stort ansvar over en hyrde, da hyrden har ansvar for hjorden som Gud har betrodd en hyrde. Paulus sin nød for menighetene var ekte, han forkynte Guds ord klart og tydelig. Hans hyrdehjerte og ansvaret han kjente på beskrives som hjerteskjærende da han sier : ” Mine barn som jeg atter føder med smerte inntil Kristus vinner skikkelse i dere “. Finnes disse hyrdene i dag?

  • Ja, det er virkelig et stort ansvar å være hyrde. Jeg forstår ikke hvordan de leser Bibelen når det gjelder gjengifte. Bibelen er krystallklar når det gjelder skilsmisse og gjengifte. Det er så alvorlig at ingen tør å nevne det. Det er en “boble” som må sprekke. Så flere enn Øivind Kleiveland i vårt land underviser og taler om denne alvorlige synd. Så vidt jeg vet så vier i alle fall Gunnar Jeppestøl fraskilte. Hva slags innstilling Wiggo Skagestad har kan jeg ikke si. Men det har i alle fall sklidd ut i Filadelfia slik at skilte gjengifte blir brukt i viktige tjenester i menigheten.

  • Jeg kjenner ikke til hva Skagestad og Jeppestøl eksakt mener om gjengifte, mitt standpunkt er tydelig, https://www.sokelys.com/?p=17631. Dog er det jo slik Jan Kåre, at du skriker å bærer deg mot predikanter som du mener forsvarer gjengifte, men det blir litt hult på basis av at vi vet at du også tillater mennesker i din egen krets å leve et samliv som er i strid med Jesu undervisning i Matteus 5,32 og 19,9.
   Å skrike mot Jeppestøl og andre blir meningsløst siden du selv ikke har en hel teologi her.

 5. Jan Kåre Christensen.

  Din anke til Strasbourgh har flere store hull under vannlinjen og vil synke med en gang noen ser på den. Da har du allerede tapt penger og tid på denne saken. Det er bevist at du er for gjengifte, med unntak av de du misunner, og du er i mot tros og ytringsfrihet. Dette vet din motpart veldig godt.

  Så bare dropp hele Strasbourgh anken din.

  Forlik deg heller med dine barn og din familie. La pastor Torp fjerne din blogg og legge den ned. Lev heller de siste 40 – 50 årene av ditt liv i fred og ro sammen med din familie og venner.
  La Søkelys og Smyrna bloggen få suse i fred og legg disse bak deg. Glem dem. Om et par år kan du få Glem Meg tjenesten til å fjerne all Google søk om deg på nettet.

  Hvis ikke du gjør dette og dropper alt sammen er det garantert at du vil bli finansiert ruinert og vil miste absolutt alt du holder kjært. Ta deg en tur til Bymisjonen og deres suppekjøkken hvis du vil vite hva et slikt liv betyr. Se og lær. Er det et liv du higer etter ?

 6. Teologien om skilsmisse/gjengifte, må ses i kontekst av tiden NT ble skrevet.
  På Jesu tid, når gyldig skilsmissebrev ble gitt, fulgte det en rett til gjengifte, for den “uskyldige” part. Det ble sågar forventet at man giftet seg på ny.

  Det kan forøvrig synes feil å tolke dette sort/hvitt
  Eks; en ung ufrelst kvinne på 20 år gifter seg med det som fremstår som en storsjarmør. Når de er blitt gift, viser han sitt sanne ansikt; han er en psykopat, som mishandler henne både fysisk og psykisk.
  Hun rømmer, men han forfølger henne.
  22 år gammel får hun skilsmisse ved dom, og lever på hemmelig adresse.
  Etter flere år for å komme seg til hektene, skjer underet over alle under; hun får et radikalt møte med Jesus og overgir livet sitt til ham.
  Hun blir aktiv i en menighet, og etter en stund forelsker hun seg i en flott mann i menigheten, som aldri har vært gift.
  De gifter seg og stifter familie, og lever et lykkelig liv.
  Ingen må fortelle meg at ikke Gud har behag i og velsigner dette ekteskapet.

  • Nei, skilsmisse skal IKKE forstås teologisk. Ikke på noen som helst måte. For da vil det bare bli som i Edens hage da slangen sa: Har Gud virkelig sagt….
   Nei, skilsmisse/gjengifte skal forstås utifra hva Jesus sa da han svarte fariseerne som kom for å friste ham.

 7. Jorun Holtan; jeg formoder at du også forholder deg til Jesu Ord om at ikke kvinnen skal være lærer, forkynner osv?
  Og at du innretter deg etter Paulus befaling om at kvinnen skal tie i forsamlingen?
  Utvides dette en smule, så kan dette forum tolkes som en forsamling av kristne debattanter, så strengt tatt må du få din mann til å poste innlegg her, dersom det er noe du funderer på!

 8. Trist at kristne lar umoralske ørkenlover overstyre sin egen moralske magefølelse. Selvsagt skal vi ta hensyn til hverandre for alles beste.

  “Onde mennesker gjør onde handlinger, gode gjør gode. Men for at gode mennesker skal gjøre onde handlinger, kreves religion.”

Det er stengt for kommentarer.