Vårt Land kommentar: Fornuftig dom om krenkelser på nettet -Christensen anker til Strasbourg

Saken er oppdatert: Fra Vårt Land: Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på nettet melder seg ut av den digitale virkeligheten. “EN KURIØS sak med stor prinsipiell betydning har nådd sin endestasjon i det norske rettssystemet. Høyesterett har fastslått lagmannsrettens dom mot Jan Kåre Christensen, som gjennom flere år har skjelt ut pastor Jan-Aage Torp på bloggen sin. Borgarting lagmannsrett ila Christensen en bot på 12.000 kroner, og denne dommen er nå rettskraftig. CHRISTENSENS FORSVARER Brynjar Meling mener at det aldri burde vært tatt ut tiltale etter Straffeloven, ettersom ingen har tvunget Torp til å lese det som står på bloggen. I stedet burde Torp ha gått til injuriesøksmål dersom han mente seg krenket av utsagnene, ifølge advokaten,” skriver avisen Vårt Land om den nå avsluttede sjikanesaken som har vært omtalt i en rekke kristne medier

Vil anke saken til Strasbourg

Mens avisen Vårt Land mener at dommen fra to rettsinstanser er fornuftig har blogger Christensen omsider bestemt seg for å anke saken til menneskerettighets-domsstolen i Strasbourg og i en epost til Søkelys opplyser Christensen at han har hyret advokat Brynjar Meling som nå tar over og vil skrive og deretter sende en anke til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. På egen nettside er den omstridte bloggeren og bibellæreren allerede i gang med å forsøke å samle inn penger til prosjektet som kan bli kostbart. “Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!,” skriver Christensen som allerede har lagt ut kontonummeret som folk kan bruke dersom de vil støtte ham. (0535 06 05845) Dermed er saken ikke helt over selv om den er ferdig i det norske rettssystemet, og myndighetene her hjemme vil snart sette i gang innkrevningen av de 15 000 kronene denne fornøyelsen har kostet Christensen. Les hele kommentaren fra Vårt Land her: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11689599-fornuftig-dom-om-krenkelser-pa-nettet

 

 

42 tanker om “Vårt Land kommentar: Fornuftig dom om krenkelser på nettet -Christensen anker til Strasbourg

  • Så når du selv får dekket alle dine rettslige utgifter av Staten i alle dine rettsinnstanser, går du selv bare i Satans ærende, ikke sant ?

   Men si meg hvorfor du er så i mot tros og ytringsfrihet siden du har politianmeldt en blogg for å ha skrevet kritisk om to offentlige personer som lever i et forhold og i gjengifte ? Er ikke din politianmeldelsen et angrep på den kristne trosfrihet og ytringsfrihet ?

  • Har Vårt Land fjernet dine to kommentarer Jan Kåre?
   Jeg ser det var verdidebatt kommentaren var skrevet i, er du utestengt fra verdidebatt?

 1. Jeg tror knapt det jeg leser; ” “Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten”, skriver Christensen.
  Hittil har Christensens “tjeneste” bare vært sjikane og trakassering, noe som både Tingretten og Lagmannsretten tydelig har slått fast. Christensens form for “tjeneste” har ikke noe i samfunnet å gjøre.

 2. Absurd! Anke til Strasbourg om rett til å hetse norske kristenledere!!! Hvor gal går det an å bli?

 3. Vel, å føre saken inn for Strasbourg er en kostbar affære. Man snakker fort 200.000-300.000 kr bare for å få saken inn til vurdering. Skulle saken mot formodning bli tatt opp til doms, kan du legge til en 0.
  Og her dekker staten selvsagt intet.

  Christensen gjør lurt i å legge denne ballen død nå. I stedet gjør han bare alt enda verre for seg selv og familien.

 4. Dommen er rettskraftig og Christensen er dermed historie. Greit om vi kan slippe flere artikler om den ufyselige mobberen. La han bare fekte i lufta og drive med sine siste krampetrekninger alene i mørket. Det er heldigvis like før den djevelske bloggen stenges ned.

  • Dommen i Norge er rettskraftig, så får vi se hva Christensen anke fører hen. Jeg har personlig lite tro på at saken kommer gjennom nåløyet og jeg tror derfor ikke saken vil bli behandlet i Strasbourg. Jeg ser at saken til en viss grad angår ytringsfriheten, og det er nettopp det punktet som gjør at Dagen redaktør Selbekk faktisk støtter Christensen selv om han er uenig i de karakteristikker Christensen gir av sine fiender. Jeg tror nok i realiteten at saken er over, og dette er siste halmstå som er igjen for Christensen, og han er i sin fulle rett til å prøve.

 5. Jan Kåre Christensen er en snylter som tar fra kristne og Gud istedet for å gi til kristne og Gud.

  Jan Kåre Christensen er en velholden mann med hus og mer enn nok midler til selv å finansiere en Strasbourgh rettsak. Han kan ta ut et lån, med sitt hus som sikkerhet, på de 3 millioner dette vil koste. Dette uten noensom helst problemer hvis han virkelig TROR på det han holder på med.

  Men Jan Kåre Christensen har aldri gitt eller ofret penger på sin “menighet” og kristent arbeide. Det i motsetning til meg selv og mange andre pastorer som har solgt våre hus og levd ganske kummerlig for å bygge Guds rike.

  Det at Jan Kåre Christensen i det hele tatt vil samle inn penger til denne Strasbourgh saken forteller oss to ting:

  1. Han har ingen tro på at en slik sak vil føre frem. Ergo vil han ikke satse så mye som ei krone av egne midler på dette. Akkurat slik han aldri har satset så mye som ei krone på de rettssakene sine. De har Staten betalt.

  2. Han er bare her som “pastor” og “bibellærer” for å robbe, stjele og grabbe til seg mest mulig penger. Grafse, grafse. Og det uten å ofre så mye som ei krone.

  Dette er betegnende på alt han driver på med. Han er her for å ta penger fra Guds rike. Ikke for å gi penger til Guds rike.

  Det er en av grunnene til at jeg tror hele mannen og hans posisjon er en eneste stor svindel og røvertokt. Denne røveren er her for å stjele fra Guds rike. Vokt dere for slike røvere.

  • Du forsvarer tro og ytringsfrihet ? Du som politianmeldte Søkelys fordi de omtalte to offentlige personer, gjengiftede personer, i lite positive ordelag. Og din politianmeldelse av negativ omtale av gjengifte er et forsvar av tro og ytringsfrihet ? Det er det ingen som tror på. Det finnes beviser på at du selv har gjort alt du kan for å kneble tro og ytringsfrihet.

   Og hvorfor samler du inn 100 000 kroner, du som ut av din egen lomme har råd til å betale dette selv ? Du kan for eksempel ta ut et lån med ditt hus som sikkerhet. Men du vil ikke selv betale så mye som en eneste krone selv.

   Hvorfor vil du at andre skal betale når du selv ikke betaler noe selv ? Det virker som om du selv ikke har noe som helst tro på ditt Strasbourgh eventyr. Det er derfor du selv ikke tar ut lån med ditt hus som sikkerhet eller bekoster hele saken selv. Ikke sant ?

  • Hvorfor samler du da inn 100 000 kroner når dette er “peanøtter” ? Hvorfor betaler ikke du selv de 100 000 kronene ?

   Hvorfor samle inn “peanøtter” når du selv har disse “peanøttene” ?
   Hvis du ønsker troverdighet, burde du selv betale ut disse “peanøttene” og alle andre utgifter til denne Strasbourgh saken. Det vil si; hvis du har noen som helst tro på det du selv skriver. For du har selv tilgang til 3 millioner kroner. Det er ingen som behøver å gi deg penger. Din innsamling er derfor svindel og bedrageri.

  • Så hvorfor gir ikke du selv noe, da ? Dette som et alternativ til å bare tigge, ta og kreve penger fra andre og oss skattebetalere. Du selv har ikke betalt en eneste krone for dine rettssaker og du vil at alle andre skal betale for dette Strasbourgh eventyret ditt.

   Men hvordan kan du forsvare tros og ytringsfrihet når du selv har politianmeldt Søkelys for at de skrev den bibelske sannhet om to offentlige mennesker som er gjengiftet ?

  • Hvorfor det ? Du har som du selv skriver råd til å betale alle utgiftene selv. Du trenger derfor ikke de 90 000 kronene eller de 3 millionene dette vil koste. Du har, som du selv skriver, råd til hele Strasbourgh anken og rettssaken.

 6. “Peanøtter”?
  Sannheten er at Herr Christensen har lån til langt over pipa.
  Han kjøpte huset for 6.850.000 i 2012, og det er pantsatt for nesten 1 million mer enn dette.
  Selv om det har vært en betydelig økning i eiendomsprisene i Oslo, er det grunn til å tro at han har en negativ balanse i sitt private regnskap.

  Han har en meget beskjeden lønn som bussjåfør.
  For å ta denne saken til Strasbourg er han derfor helt avhengig av givere.
  Å kalle en kostnad på alt fra kr 200.000 til 2.000.000 for “peanøtter, blir derfor flåsete.
  Det synes som om Herr Christensen fullstendig mangler dømmekraft, både når det gjelder, teologi, jus og økonomi.

  • Flott, Jan Kåre Christensen !!

   Da behøver ikke du å bare betale 10 000 kroner selv. Da har du selv råd til å betale for hele Strasbourgh rettssaken ved å ta ut et lån for hele denne utgiften med huset som sikkerhet.

   Derfor er din innsamling bare bortkastet tid. Det er også rent bedrageri og svindel da du selv har råd til å betale for hele denne saken selv.

   Da bare fjerner du innsamlingen fra din egen hjemmeside hvis du mener at Sagfører V. Skjold-Hansen bare farer med fabrikkerte løgner.

   Som alle vet: For å få til noe, må man ofre noe.

 7. Jeg er en fattig Evangelist selv om Ansgar Braut prøver å fremstille meg som en mangemillionær!
  Det er klart at hvis en advokat som ikke kan virke som advokat, kan gjøre ting til halve prisen vil jeg bruke han.
  Nå må jeg betale «gildet» av egne midler, før vi vinner saken og får alt forhåpentligvis etterbetalt!

  • Nå faller boligprisene i Oslo, og du har huset ditt lånt til over pipa.
   Det er bedre å gi enn å få skriver du Jan Kåre.
   Så nå skal de kristne betale for ditt gilde og du gleder deg på deres vegne fordi de skal føle at de gir til en god sak.
   At de skal føle at det rett og slett er: “Bedre å gi enn å få”.
   Tenk deg om før du går konkurs lik lik din nye advokat, som skal hjelpe deg til redusert pris.

 8. Mener du at opplysningene om kjøpesum og heftelser på din eiendom registrert hos Kartverket, er løgnaktige?
  Prisen du betalte og heftelsen som ble tinglyst ifm overdragelsen er uomtvistelige fakta. Dette klarer selv ikke du å lyve deg ut av…

 9. Uansett om Jan Kåre Christensens hus er belånt til over pipa eller han er gjeldfri og rik, er det et fakta at han har skrevet at han skal selv bidra med 10 000 kroner selv og samle inn 90 000 kroner.

  Jan Kåre har selv sagt at han tidligere ikke har samlet inn så mye penger. En hundrelapp her og der gjennom de siste årene. Det er hans ord. Ikke nok til mange kaffekopper med andre ord.

  Hvordan han dermed skal samle inn 90 000 kroner er en gåte og et luftslott. Spesielt når denne nå “pensjonerte” advokaten som Jan Kåre Christensen hevder han er, viser seg å være en konkurs advokat. Det inngir ikke tillitt når Jan Kåre i sin invitasjon til å donere penger til han, lyver om et så sentralt tema.

  Uansett er dette nå et luftslott. Selv om han klarer å reise 100 000 kroner, gjenstår det en utgift på 2 – 3 millioner kroner som Jan Kåre må anskaffe seg. Og dette er penger han aldri får igjen.
  Motparten Norge vil forsvare seg med at Jan Kåre gjentatte ganger har politianmeldt Søkelys og andre fordi Søkelys brukte sin tros og ytringsfrihet til å hevde bibelske sannheter. Norge har bevis for dette gjennom kopier av politianmeldelsene og politi logger. Dermed faller denne delen av Jan Kåre sin sak bort.
  Og resten av saken vil også bli avvist da dette er en lokal sak, en norsk sak der Norge gjennom stortinget har rett til å fatte sine egne lover. Norge er her ikke styrt av Strasbourgh, de forente nasjoner og utlandet. Norge er her en selvstendig stat.

  Jan Kåre Christensen sin sak er ikke annet enn et luftslott. Han vil tape alt han eier og har. Og det er intet mindre enn en tragedie.

 10. Ser de debatteres om det er viktig å støtte meg med finansering til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg!

  Dette er en frivillig sak, og vi prøver å gjøre dette så billig som mulig for meg da jeg må i utgangspunktet betale «gildet» selv.

  Tar de imot anken, så vil etter all sannsynlighet det bli betalt for for da blir det sett på som viktig. Men 100 % sikker er man ikke.

  Men vinner jeg saken som jeg tror jeg kommer til å gjøre, vil den Norske stat betale alt + at jeg får de 15.000,- kr tilbake som jeg må nå betale som et forlegg eller bot.

  Jeg gjør dette ikke for vinning skyld, men å støtte meg og den Himmelske blogg med inntil 100.000,- kr er det full anledning til å gjøre.

  Lest selv hva jeg skriver:
  http://blog.janchristensen.net/2017/07/nr-2003-vi-satser-pa-fremme-anken-til.html

  http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-2001-brynjar-meling-vil-bista-meg.html

 11. Hva feiler det Meling som gir et gement nettroll illusjoner om Strasbourg? Hvor er virkelighetsforståelsen?

  • Hadde Meling visst om Jan Kåre Christensen sine politianmeldelser av Søkelys og andre fordi de brukte sine tros og ytrings rettigheter til å uttryke bibelske sannheter, hadde han ikke tatt saken.

   Jeg tror Meling vil få et stygt sjokk her da det ikke er trolig at han har blitt fortalt sannheten av Jan Kåre Christensen. Den saken Meling tar til Strasbourgh er en helt annen enn sannheten.

  • Du tar feil hvis du tror Gud godkjenner mobbing og hetsing, slik du driver med.

 12. “Den saken Meling tar til Strasbourgh er en helt annen enn sannheten.”
  Utvilsomt! Synd at Meling mangler kunnskap om kloakkbloggen. Han burde se den sjokkerende og omfattende hetsingen dette ynkelige nettrollet tydeligvis har som favoritt hobby. De fleste kristen ledere sjikaneres og latterliggjøres på det groveste.
  Hvilken klode bor dette vesenet på som tror at noen vil gi økonomisk støtte og bønn?! til galskapen?

  • Det nytter ikke å prøve å forklare Christensen fornuft. Han er en ond simpel disippel av satan. Han har asperger og sosiopati, og er åpenbart demonbesatt!
   Men Jesus er større og mektigere, og Han har beseiret både satan og Jan Kåre. Nå sitter han tilbake som en stor taper, latterliggjort for hele Norge. Og han velger å fortsette tapermarsjen sin helt til Strasbourg, med de lugubre advokatene Meling og Jøsendal på slep. Men, Jesus har beseiret både satan og jan kåre. Takk og lov og pris.

 13. Har litt sympati for fru Christensen, som etter sakens natur må være et av de største ofrene for Christensens syke aktivitet. Stakkars, det må være vondt å se sin nærmeste bruke fritiden på å forfølge mennesker med sjikane og ukvemsord! Oppleve ektefellen fylt av hat, besatt av å ødelegge for mennesker i kristen tjeneste. Bivåne at han oppfattes som en klovn, fullstendig uten sosiale antenner, og attpå til med dom for netthets! Hun hadde sikkert et ønske å se han som en seriøs evangelist og bibellærer, men opplever at han har blitt et skrekkens eksempel, en person ingen noensinne mer kan ta alvorlig.
  Oppfordring til Søkelys: slutt å skrive mer om denne tragedien. Saken vil aldri nå Strasbourg. Den er over!

 14. Har vært dels uten internett de siste dagene og ikke fulgt med på ordskiftet, men jeg oppfordrer alle parter til å unngå personangrep og diskutere sak fremfor å bruke stygge ord om hverandre. Debatter med den tanken i bakhodet at Gud selv vet og leser debattene. Forøvrig: De kommentarer som ikke står seg i evighetens lys, vil bli slettet i ettertid.

 15. Hva er forskjellen mellom 120 % og 100 % uskyldig dømt ?

  Jeg ser fra hans desperate innlegg i hans septikkblogg at selv Jan Kåre Christensen har gitt opp eventyret om Strasbuorgh. Derfor hans stadig mer sutrete innlegg.

  Heldigvis finnes det andre straffedømte menn som tar det som menn, innser at de har syndet mot samfunnet og blir til respektable, lovlydige mennesker. Jan Kåre Christensen blir nok aldri et respektabelt lovlydig menneske, er jeg redd.

  Hva er forskjellen mellom 120 og 100 % uskyldig dømt og hvorfor skriver han at han er for tros og ytringsfrihet, han som har politianmeldt blogger fordi de har uttalt seg i mot gjengifte og hor ?

Det er stengt for kommentarer.