Guds “general” Wally Werks har besluttet strategisk tilbaketrekking -har fjernet videoer fra YouTube hvor Covid-vaksinen er omtalt som dyrets merke

Guds general, Guds egen Napoléon Bonaparte har som øverste militære leder for Guds rike besluttet å foreta en strategisk tilbaketrekking og fjernet alle videoer fra YouTube som refererer til vaksinen som dyrets merke eller selve styggedommen. Årsaken til at denne Guds general har tatt denne strategiske tilbaketrekkingen ligger i det faktum at Wally Werks YouTube kanal, “Revelation Of Jesus Christ” risikerer å bli bannlyst fordi den promoterer et budskap mot Covid-19 vaksinen hvor selve vaksinen blir omtalt som “dyrets merke”. Werks har imidlertid allerede planlagt å legge videoene ut på nytt, men fjerne alle referanser til vaksinen og erstatte det med ord og vendinger som er kodet, for å unngå å bli oppdaget av YouTubes Algoritme

Wally Werks har av strategiske grunner fjernet videoene som hevder at Covid-19 vaksinen er dyrets merke. Dette for å hindre at virksomhetens kanal blir fjernet fullstendig fra plattformen

Med andre ord har general Wally Werks nå foretatt en strategisk tilbaketrekking for å hindre at hele hans virksomhet blir kastet ut av den sosiale plattformen. YouTube er for Werks en veldig viktig inntektskilde og plattform for å verve nye støttespillere og medlemmer til hans Ghetto-Gospel Minstries. Wally Werks er i tillegg til å være en åndelig leder for sin egen ministry også en rapper med videoer presentert på YouTube plattformen til WorldStar hiphop. Wally Werks som er blitt utsatt for omfattende angrep fra andre kristne YouTubere som mener han er en falsk profet, narsissist med et Napoléon Bonaparte kompleks. Gjennom sine ulike virkegrener når “Ghetto Gospel” hundretusener av mennesker og Wally Werks selv reiser rundt i Amerika med budskapet om at Covid-19 vaksinen er dyrets merke.  I følge general Werks er du verdiløs og ikke verd hans tid, dersom du allerede har tatt vederstyggelighetens merke som gjør at du går evig fortapt. På grunn av at YouTube sensurerer og slår ned på videoer som advarer mot Covid-19 vaksinen enten på medisinsk eller religiøst grunnlag, har Werks måtte foreta en strategisk retrett og fjerne videoene som omhandler vaksinen som dyrets merke. Imidlertid ligger disse ennå tilgjengelig på andre plattformer og på ministiens egen nettside -og generalen sier at de vil legge de ut på nytt igjen på YouTube, hvor ord som Covid-19 og vaksinen blir erstattet av kodeord. En rekke andre kristne YouTubere bruker tilsvarende triks for å unngå å bli oppdaget av Corona-sensuren. I videoen under forteller Wally Werks om sin strategiske beslutning og på tradisjonelt manipulerende vis bruker han sin stemme for det den er verd. Wally Werks har i det siste året vært utsatt for omfattende kritikk fra andre kristne YouTubere, deriblant fra pastor David Lynn i Christ Forgivness Ministries, fra YouTuberen Chris La Sala og fra tidligere medlemmer av Wally Werks virksomhet som mener at Wally Werks utelukkende er ute etter penger. Wally Werks har pr i dag rundt 100 000 følgere på YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=VuXFbtxYCdY

https://revelationsofjesuschrist.com/the-mark-of-the-beast/

Wally Werks som både er forkynner, general og rapper har til alle Trump hatere markert seg som en skarp kritiker av den tidligere presidenten. I en religiøs rapvideo fyrer Wally Werks løs på kristne som lyttet til Donald Trump og Wally Werks har vært blant dem som har fordømt Donald Trump fordi han gjennom sitt Warp-Speed vaksineprogram har medvirket til å innføre dyrets merke. De samme Trump hatere som ville ha applaudert Werks låt i 2016 er nok ikke fullt så begeistret for Wallys budskap om vaksinen.

NB: Søkelys deler ikke synspunkt med Wally Werks og vi tar avstand fra hans synspunkter om at dagens vaksine er dyrets merke.