Guds folk -et folk av sang: Alexei Kistanov fra Jerevan i Armenia synger “Jeg er for deg Herre”

Sang er noe som knytter Guds menighet sammen uansett hvor vi er i denne verden. Fra jordens hjørner stiger lovsang og bønn til Gud opp. En av dem som tilhører dette syngende Gudsfolk er Alexei Kistanov fra Armenia og byen Jerevan. Alexei er en ungdom som synger kristne sanger til Guds ære og deler dem på YouTube og i menigheten han tilhører.  Gud har sitt folk både i Vest og Øst -en kristen menighet som bekjenner troen på Jesus og Guds Ord.

Teksten på sangen han synger i videoen er denne,

Jeg vender meg til deg Herre i bønn, Fra himmelen, hør meg, jeg ber
For tidligere feil omvender jeg meg fra synder, I dine hender gir jeg hele mitt liv.
KOR:
Ofte er det ingen styrke til å bekjempe synd,
Jeg faller på veien. Bare i Gud evig og hellig,
Jeg finner trøst i vanskelige dager.
VERS 2:
Gud, jeg har gjort mange feil i livet mitt,
Jeg er ikke verdig alle dine tjenester.
Hver gang du var så nær meg, Herre,
Men i min stolthet så jeg ikke de helliges hender.
VERS 3:
Fra nå av dedikerer jeg livet mitt til Gud.
Og jeg ønsker alltid å være i fellesskap med ham,
Slik at alltid i gledens dager og i dårlig vær,
Blikket ble løftet bare til himmelen til Kristus.