Glad mitt rike ikke er denne verden når Russland svarer tilbake på Norske myndigheters angrep og krigshandling. Hovmod=Fall!

“Glad mitt rike ikke er denne verden når Russland svarer tilbake på Norske myndigheters angrep og krigshandling. Hovmod=Fall!,” skriver evangelist Gjermund Kvamme som er kritisk til norsk engasjement i krigen i Ukraina. Som kjent stod Norge og USA bak terrorangrepet som ødela Nord Stream rørledningen i fjor høst. Russland krever nå en internasjonal FN granskning av  terroraksjonen, men de vestlige land anført av de forente stater sier nei til en slik granskning. “USA og deres allierte håper at saken renner ut i sanden og ønsker på ingen måte noen granskning av sabotasjen. “Hele det kollektive Vesten er motstandere av en internasjonal etterforskning av hendelsen og både USA og Norge avviser opplysningene som er kommet frem i lyset.

Norge har god grunn til å frykte konsekvenser og en russisk hevn. Sprengningen av rørledningen har gitt USA og Norge nærmest monopol på leveranser av gass til Europa. I den tidlige fase av konflikten importerte Europa rekordstore mengder av gass fra Russland og bygde opp reservene i forkant av sprengningen. Når USA og Norge sprengte Nordstream forsikret de seg om stansen i import av billig russisk gass skulle bli permanent. Flere som følger energi-situasjonen i Europa sier at den største krisen vil komme vinteren 2024. I løpet av vinter, vår, sommer og høst vil Europa ha forbrukt den gassen de rakk å lagre før Nord Stream ble sprengt -og Norge og USA vil ikke være i stand til å forsyne Europa med den nødvendige mengde gass. I tillegg er sannsynligheten stor for at Russland på et eller annet punkt vil svare på den amerikansk/norske terroraksjonen mot den russiske rørledningen.

6 tanker om “Glad mitt rike ikke er denne verden når Russland svarer tilbake på Norske myndigheters angrep og krigshandling. Hovmod=Fall!

 1. Kjell, du glemte et par ord i en av setningene over.
  “Som kjent stod Norge og USA bak terrorangrepet som ødela Nord Stream rørledningen.”
  Dette skulle vel vært: “Som kjent hevder en prisvinnende amerikansk forfatter, basert på en anonym kilde, at Norge og USA stod bak terrorangrepet som ødela Nord Stream rørledningen ”

  Nå skal det onnrømnes at også russerne hevder det samme, selv om de først påsto at de var sikre på at det var britene.

  4
  1
  • Lye; leste du denne kommentaren fra en her inne for noen dager siden? Synes det var fint forklart. Jeg kopierer:

   «Og dersom man virkelig har fundamentert troen på frelsesverket på Golgata så vil det skinne igjennom at man er en ny skapning. Da vil man ha nød for de ufrelste, man vil be for alle dem som lider, man vil prøve å være sannferdig og ikke fare med rykter og ufint snakk. Man vil be for myndigheter og maktpersoner om at Gud må virke på dem slik at de tar kloke beslutninger.
   Og legg merke til at jeg sier ikke at vi ikke feiler selv om vi har Jesus som vår frelser. men jeg påstår at det kan merkes på folk dersom de har Ham som sin Frelser og har «fundamentert frelsen på Golgata og blodet». Du merker hvem som sier de er frelst og hvem som har Jesus som sin frelser. Ofte vil det vi sier og gjør avsløre om vi har Jesus som vår frelser og bygger vår tro på frelsesverket og blodet som ble utgytt for våre synder på korset»

   ——————

   Vet ikke helt hva du synes om den?
   Du husker kanskje hvem som skrev den?

   4
   2
 2. Morsomt hvordan religiøse konspirasjonsteoretikere og fundamentalister er eksperter på alt.

  De som tror på mytologiske tekster uten andre bevis og belegg enn tekstene selv, eller egne tanker om dem, har generelt lav troverdighet i sine påstander. Deres standard for hva som bekrefter en sannhet, ville ikke holdt i en vanlig domstol.

  Selvsagt kan de gjette riktig. Og selvsagt kan de vite.

  Men uten ordentlige bevis, kun med henvisning til oldtidens metaforiske profetier, kan vi ikke vite sikkert. Vi må undersøke og teste.

  Svovelpredikantenes mas om skjøger, hester, dyr og Babylon, fungerer sikkert som signalord innenfor deres kult. De forteller om personlige opplevelser, og ønskedrømmer kanskje, men forteller lite om utfordringene i den konkrete Verden her og nå.

  Skal du reparere bilen, søker du kunnskap i virkeligheten. Du finner ikke løsningen i bønner og besvergelser.

  Så enkelt.

  Gjermund kan mer om situasjonen enn mange. Og han sier strengt tatt bare at han heier på Russland.

  Men de virkelige ekspertene, både på russisk og ukrainsk side, er usikre når det gjelder krigen.

  😘

  2
  1

Det er stengt for kommentarer.