Gregory Mannarino i Traders Choice tror ikke børskrakket er over

Gregory Mannarino i Traders choice tror ikke at børskrakket er over på tross av at tre års oppgang er visket ut på tre uker

De siste dagers blodbad i aksjemarkedet har skapt full panikk blant dem som har syltet ned penger i aksjer. Siden Dow Jones indeksen nådde sin All time high med 29,551.42 poeng den 12 februar, har markedet i løpet av tre uker kollapset med 9363 poeng eller 32 prosent. Hele oppgangen som har vært etter at president Trump ble tatt i ed for tre år siden, er sveipet bort på tre uker, og skal vi tro Gregory Mannarino er blodbadet ikke over ennå. Børskrakket anno 2020 vil sammen med Coronaviruset gå over i historien som den største økonomiske katastrofen som har rammet verden siden børskrakket i 1929 og den påfølgende depresjonen som ebbet ut i den andre verdenskrig. Over hele verden stenges nå institusjoner og bedrifter ned i økende tempo, og konsekvensene vil komme til å bli smertefulle for oss alle.

Børskrakket i aksjemarkedet er neppe over med dette, sier Gregory Mannarino. “På tross av det faktum at vi hadde det største poengfallet for Dow Jones indeksen i historien hvor indeksen stupte med 3000 poeng, er vi ikke ferdige ennå,” sier den erfarne aksjespekulanten som peker på at hele tre års oppgang siden Trump ble president, er blitt nullet ut på tre uker,” sier Mannarino som syntes det hele er trist fordi så mange mennesker har blitt påført store tap. “Vi befinner oss i en gigantisk finansiell krise,” sier Mannarino som har advart mot det som har skjedd. I følge Mannarino er Corona viruset bare en syndebukk for noe som likevel ville komme til å skje på grunn av den gigantiske gjeldsboblen som eksisterer. Sentralbankens eneste virkemiddel ser ut til å være å øke gjelden ennå mer gjennom rentekutt, kvantitative lettelser og “helikoper-penger” som drysses ned over markedet. Den gamle oppskriften med “bailouts”, kvantitative lettelser,  nullrente og helikopter-penger vil ikke virke,” sier Mannarino som peker på at gjeldsboblen ennå ikke er bristet. I Asia har Tokyo børsen åpnet med en nedgang 2,17 prosent.

 

Stock Market Crash 2020 Will Be Worse Than The Great Depression !

https://www.youtube.com/watch?v=esuocDjruEI

Falske profeter syr soveputer til hjorden med falsk trøst

På tross av at katastrofen er et faktum, finnes det en rekke falske profeter i Kristi kropp som fremsetter falske profetier om Koronaviruset og kollapsen vi nå ser skje over store deler av jorden. Disse falske røster har beriket seg selv på løfter om velstand og en teologi om å så og høste som er bunn falsk og i strid med Guds Ord. Videoene under illustrerer hvor falske disse røstene er.

 

26 tanker om “Gregory Mannarino i Traders Choice tror ikke børskrakket er over

 1. SNART, SNART, SNART…

  Få er de som vil høre, men slike scenarier vil på et eller annet snarlig tidspunkt avstedkomme at Jehovah Gud vil tvinge nasjonene til å vende seg mot religion generelt og tilrane seg deres gigantiske verdier. Jeg kan ikke få advart sterkt nok om hva som utspiller seg for våre øyne. Søk Jehovah NÅ!

  Innen overskuelig tid blir FN gitt makt til å eksekvere dommen over falsk religion. Da vil folkene utbryte et kraftig rop om fred og sikkerhet! Men allerede mens de sier dette lar Jehovah ved Kristus det komme en brå undergang over dem.

  Det vil bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli. Og hadde ikke Far forkortet de dager ville ikke noe kjød ha overlevd. Jeg henstiller atter innstendig til dere alle: Søk Jehovah Gud og Hans sønn Kristus snarest. Lønnen – evig liv på en paradisisk jord som ung og frisk i all evighet – koster ikke annet enn lydighet mot Pappas Ord.

  Og dere får tusen år først til å oppnå fullkommenhet under Rikets barmhjertige ledelse. Under oppstandelsen for de døde vil dere møte alle deres forfedre – ja også de henfarne bibelske trosheltene som døde før Jesus. Valget er DITT!

  5
  1
 2. Ser ut som at JV-spammeren er tilbake igjen.

  Et interessant aspekt ved ham er at han blander sammen åpenlyse dagsaktuelle fakta med religion. Og religionen kan være til forveksling lik kristendommen. Men de som har snakket litt med JV vet at de er sterkt antikristelige. De sier at folk flest aldri kommer til himmelen. Og for å legitimere en slik påstand sier de at Bibelen er skrevet bare for noen ganske få. Så derfor oppfordres folk til å sluke JV’s lære ukritisk og absolutt ikke sammenligne denne med det som står i Bibelen på egen hånd.

  I endetiden skal det dukke opp mye falsk lære og Jesus advarer alle mot å bli ført vill. Falske lærere har det alltid vært så isolert sett er ikke dette noe å legge avgjørende vekt på. Men det er antagelig noen andre ting som vi bør ta inn over oss.

  Det er mulig vil lever midt i “det store frafallet”. Eller kanskje på slutten? I stor grad ser dette frafallet ut til å være skapt av mediene og den generelle velstanden.

  Og rent politisk finnes det også en del indikasjoner på at noe farlig kan skje. For en del år siden, når demokratene domminerte amerikansk politikk, gav Clinton ordre om å liberalisere bankenes krav for utlån. I utgangspunktet en kjent oppskrift på undergaving av økonomien. Over lang tid kunne man se hvordan en gigantisk økonomisk bobble ble blåst opp. Alle lånte og kjøpte eiendom i et marked hvor prisene økte hele tiden. “Verdiskapningen” ble synonom med prisøkningen. Det rare var at dette spredte seg til hele verden. Men nesten ingen politikere eller medier fokuserte på dette. Nesten alle gav inntrykk av å tro på en lysende fremtid. Vi som så det komme ble sett på som snodige pesimisster.

  I 2008 sprakk bobbla og var nær ved å ødelegge hele det globale finannsystemet totalt. Og under den mest kritiske fasen var det noen med veldig mye penger som drev frem en oljekrise kun ved hjelp av spekulasjon. Det var mer enn nok olje på markedet men de greide likevel å drive oljeprisen opp til et helt uforstårlig høyt nivå. I ettertid er det vanskelig å forstå dette andeledes enn at noen ønsket å gi finannssytemet det endelige dødsstøtet. Hvem var det? Og hvorfor gjorde de det? Og ikke minst, hvorfor ble ikke dette et nyhetstema? For det virker ganske åpenbart at den lange rekke av handlinger som til slutt nesten senket hele verdensøkonoien var planlagt.

  I dag kan vi spørre oss om koronainfluensaen brukes bevisst for å oppnå det samme som noen prøvde på for en del år siden. For mye av det som skjer fremstår som ganske uforståelig. Og politikere og journalister fremstår som akkurat like blinde som før 2008.

  Jeg ser ikke bort i fra at noen politiske krefter bare har ventet på en andleding til å skape en økonomisk katastrofe. Kanskje de forstår at det er nå eller aldri. Hvis Trump blir gjennvalgt så kan alle deres planer bli umulig å gjennomføre eller skjøvet ut i en uviss fremtid. Etterforskningen i USA vil antagelig avsløre venstresidens kriminelle politiske handlinger og ødelegge dem for alltid. Og da vil løpet være kjørt.

  Et mulig senario er at vi står forran en ganske katastrofal tid. Og så kommer antikrist for å “rydde opp” på et mirakulløst vis. Planene er kanskje alt klare.
  I denne prosessen tilegner de seg betydlig makt over verdensøkonomien. En økonomisk makt som eliminerer både terror og kriminalitet. Og etter hvert får de makt over det meste av politikken som føres. Men så avslører han seg som en ny “hitler”.

  Og til de som venter på en opprykkelse. Hvis det skulle bli slik som beskrevet over vil alle de som opplever en kommende økonomisk katastrofe og en mirakuløs etablering av et nytt finannssytem, vite at de kanskje lever i tiden under antikrist. Dvs at den vanligste forståelsen av Bibelen gjennom to tusen år er den riktige.

  Men jeg er ingen “profet”. Jeg prøver bare å forberede meg på hva som KAN skje.

  3
  2
  • Sitat gjest: “Et interessant aspekt ved ham er at han blander sammen åpenlyse dagsaktuelle fakta med religion”.

   Pussig. Var det ikke nettopp Jesus som formante de kristne til å “tyde tidenes tegn?” Allle de tre synoptiske evangeliene beskriver nøyaktig hvilke politiske og menneskelige hendelser sanne kristne skulle se etter for å vite hvillke tider vi lever i. “Gjest” er altså en motstander av Guds ord. Det er derfor vedkommende skyr å vise til skriftsteder. Snart dukker fasiten opp.

   2
   1
  • AstridK Hvorfor skyr du selv å vise til skriftsteder? Er det fordi du hater SANNHETEN?
   Tenk deg, JV-nissen ha dittet seg til å sette dato på når Harmageddon skal inntreffe. Det er noe som er direkte feil, i henhold til Guds Ord. Vedkommende gjorde noe av det samme tidligere også. Harmageddon skulle, ifølge JV-nissen, inntreffe i slutten av mai 2018. JV-nissen reiste til Syden rett før Harmageddon skulle inntreffe, for å stå klar til å innta sin utvalgte eiendom dom. Og derfra skulle JV-nissen drive sin egen blogg. Men JV-nissen kom tilbake. Harmageddonet hadde ikke funnet sted. JV-nissen ble uten eiendom og uten blogg. JV-nissen skammer seg ikke engang.

 3. SNART MINNEHØYTID!

  Det nærmer seg minnehøytiden. Det som kristenheten feilaktig omtaler som den hebraiske ”påsken”. Minnet om Jesu død feires av alle kristne ved første fullmåne etter vårjevndøgn – onsdag 8.april etter solnedgang. Da bekrefter alle nykalte salvede sitt kall sammen med resten av de kvinner og menn som er kalt fra før.

  Under vårjevndøgn står solen loddrett over jordas ekvator. Dagen faller i 2020 20. mars – presis klokken 04.49 norsk tid. Dermed er vinteren offisielt på hell, våren er astronomisk sett varslet, og det varer nå fram til sommersolverv 20. juni klokken 23.43, som igjen strekker fram seg i høstjevndøgn som følges av vintersolverv. Og slik fastlegger de fire astronomiske hjørnesteinene årstidene år etter år i en uendelighet. For kristne er første fullmåne etter vårjevndøgn i år altså 8.april.
  Minnehøytiden finner sted motbilledlig – altså etter solnedgang denne kvelden. Solnedgang varierer litt for hvor man befinner seg i landet. Da kan alle de som er kalt til himmelsk liv si takk for tilbudet og bekrefte kallet. Gud tvinger ingen. Samtidig fraskriver de seg retten til et jordisk liv som menneske for all fremtid. Det heter jo at ”kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike”.

  3
  1
  • Minnehøytiden i JV er en tom og tragisk fortseelse. Jeg fikk helt vondt av å se på når medlemmene måtte la nattverdselementene gå dem forbi, og slik er de avskåret fra en ekte releasjon til Kristi legeme og blod.

  • AstridK Hva er det dere JVer er redde for i dette: “Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker av det, til minne om meg! For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.”
   Jesus har befalt dette måltidet.

  • AstridK Hvis dere JVer er så prektige som dere påstår burde det ikke være noe problem å både spise brødet og drikke kalken. Men ved at dere ikke spiser brødet o drikker kalken, beviser dere deres forakt for Herrens nattverd.

 4. JV-en taler her i klarspråk : Harmageddon inntreffer 8.april 2020 !

  Jeg er klar når som helst – men har INGEN tro på vranglæren til Jehovas vitner.
  De prediker blant annet at det ikke fins noen evig fortapelse – noe Yeshua framhevet ofte. Således : JV-ene tror ikke på Frelserens egne ord. Men de har også degrader ham til bare å være erkeengelen Mikael.

  2
  1
 5. EVIG FORTAPELSE – KOLASIS

  Evig fortapelse eller evig pine baserer seg på bibelens greske ord KOLASIS, som betyr direkte oversatt ”evig avskjærelse”. Mange tror dette betyr evig avskjærelse FRA LIVET. Altså EVIG DØD fra det menneskelige livet – uten smerte eller lidelse.

  Andre i kristenheten tror på Tor og Odins helviti, der en sadistisk, djevelaktig gud skal torturere de han ikke liker i all evighet. Altså en ondere gud enn det mest djevelske menneske som har levd. Normale mennesker tar selvsagt sterk avstand fra slik religiøst visvas. Det kommer snart nasjonene til å gjøre også.

  1
  3
  • Du bedriver renspikka vranglære – anonyme JV – med de utallige dekknavn. Mangler mannsmot til å stå frem den din identitet. Reddharer kaller man slike !

  • Vend heller om, så lærer du deg sikkert et skrifftsted eller to. Det er smartere enn stadig bjeffing. Da skal du sse at du vender om fra dine militære bomber og granater og blir en fredelig kristen du også. Lykke til!

  • Ture, vær så snill. Ignorer JV. Meg og deg er jo ikke heller enige, men vi skriker da ikke til hverandre. (ikke nevn JV til meg)

   Gratulerer så mye med dagen i går! Husker da du ble 77, fordi bibeogtro.com hadde lært meg om de 77 slektsleddene fra Gud til Jesus :-).

   Ture, jeg har laget noe til deg:
   Gang 77 med 77 og pluss på staten Israels alder.

  • Unnskyld Ture, men skjønner ikke? Skal du til Jesus da? Jeg vet det er Nisan 15 da… Hvorfor ikke Nisan 1? (26.april) Når den FØRSTE nymånedagen var fastsatt, gikk basunblåserne opp på tempelmuren i Jerusalem og blåste i shofaren/basunen.
   Ja kanskje får du rett 🙂

   Jeg tenkte kanskje ikke før Rosh Hashana, Yom Kippur eller Nisan 14 i sept. Men Gud har kontroll. Uansett så tror jeg vi sees engang mellom 6mnd og 6 år 🙂

  • Mente selfølgelig
   ….Rosh Hashana, Yom Kippur eller TISHREI 14 (løvhyttefesten) i september. (blander avogtil siden nyttår er 7.mnd men nisan er 1.mnd)

  • Hannah
   Det er mye enklere enn du tror : Når det ovenfor her blir slått fast av en stor autoritet ( som skal styre hele jorden sammen med 11 andre ) at Harmageddon vil finne sted den 8. april 2020 : Så er det helt innlysende at vi to snakkes den 9. april 2020. Ser da frem til en hyggelig samtale med deg !

 6. En gang for lenge siden var det noe som ble kalt “jappetiden”. De som styrte Norge forstod at økonomien løp løpsk og ville prøve å bremse den. Men de fikk et sosialistisk flertall mot seg. Den sosialistiske oposisjonslederen Brundtland hevdet at en nedbremsing ville ødelegge den possitive økonomiske utviklingen. Så da gikk Willochregjeringen av og diktatoren Brundtland over styringen av Norge.

  I praksis var hun faktisk diktator. Arbeiderpartiet var bare et apparat rundt Brundtland ble det sagt av folk som stod henne nær. Hun hadde alltid et kobbel av “disippler” som fulgte etter henne over alt. Og Disse ble i tur og orden innsatt som sjefer i viktige stillinger. Den gale telenorsjefen Hermansen og den tvilsomme sentralbanksjefen Moland var typeiske eksempler. Og alle jounalister krøp og smisket for Brundland. Lydigheten var så total at det til tider vakte stor oppsikt i andre land. Men de aller fleste Nordmenn så bare på norske nyheter og var uvitende om det meste. Akkurat som idag.

  Straks Brundtland kom til makten befalte hun at rentenivået skulle kjøres opp til et helt hinsides høyt nivå. Økonomien måtte “kjøles ned” sa hun. Men hele økonomien kollapset. Alle med et minstemål av økomisk utdannelse kunne forutsi at dette ville skje. Banker gikk konkurs og mange tapte alt de eide. Så bestemte diktatoren at banker skulle konfiskeres for å “redde økonomien”. Og når det var gjort ble rentene justert til et riktig nivå og alt normaliserte seg. Selvsagt bortsett fra at staten hadde sikret seg store verdier for ingen ting.

  Jeg tror ikke Brundtland er spesiellt intelligent. Ganske mange fadeser opp gjennom årene har vel vist dette ganske tydelig. Den største var antagelig at hun gjorde overvåkningspolitiet til en del av arbeiderparties partiapparat. Men lydige journalister greide faktisk å ro i land denne situasjonen også. Brannen ble slukket av Lundkommisjonen og NRK.

  Jeg er overbevist om at den fremprovoserte bankkrisen i Norge var et eksperiment som ble styrt av bakmenn. Noen ville antagelig høste erfaringer om hvordan enorme verdier kunne konfiskeres i vestlige land. Akkurat som når kommunister overtar fabrikker og banker i forbindelse med revolusjoner. Men på en slik måte at det kan gi inntrykk av å skje innenfor “demokratiets rammer”. Det samme kan kanskje sies om norgeshistoriens desidert største ran. Brundtlands beslagleggningen av folketrygdfondet. Og det var faktisk Brundtland som lanserte “klimakrisa” i norge. Hun snakket også mye om at “det viktigste nå er at vi får en ny økonomisk verdensorden. Mye i samme kategori kunne nevnes. Men teksten ville bli alt for lang. Det virker veldig sannsynlig at hun ble styrt av bakmenn i, eller via fn-systemet og andre overnasjonale politiske organisasjoner.

  Brundtland kunne ofte fremstå som innbillsk. Og inbillske kvinnfolk kan være veldig enkle å styre. Man bare smisker og skryter litt av dem så gjør de akkurat hva man ønsker.

  Men likegyldige nordmenn ser bare på norske medier og tror de vet alt. Det er bare det de ser på NRK “som er sant”.

  Men jeg tenker med meg selv at hvis vi nå skulle får se at sosialistiske politikere begynner og overta private selskaper, som rett og slett blir kjørt inn i konkurs av dem selv, så spør jeg meg selv om vi kanskje kan gå virkelig farlige tider imøte.

 7. Hører nå at banker i USA har begynt så smått å få problemer. Vi så hva som skjedde i EU-landet Hellas for få år siden. Da folk prøvde å ta ut sparepengene sine – stengte de filialene – og ganske raskt gikk bankene konkurs og menigmann tapte sparepengene sine.
  Et lite tips : Om du har mulighet til det : Ha kontanter .
  Jeg er tilknyttet internettet med fiberkabel : Det har alltid vært meget raskt ; men i dag har det for første gang vært tregt til tider. Mange voksne og barn er hjemme og belaster nettet mer enn vanlig. Kan det havarere ?

 8. Det Stortinget vedtok om økonomisk hjelp til ulike grupper mennesker ; krever en enorm innsats av NAV. De har ikke engang dataprogrammer for slikt – og dette blir en umenneskelig oppgave. Det vil føre til at enkeltpersoner snart vil mangle penger til innkjøp av livsnødvendigheter. NAV-kontoret i den nye stor-kommunen her ( Alver ) er nå stengt pga Corona.

 9. Ture, jeg har gratulert deg med dagen og du babler bare om JV og irriterer deg voldsomt over ham. Det er ikke din oppgave som kristen, det må du da vite.

  Du mener noe, JV noe annet, og Hannah enda noe annet. Det er lov det. Sånn er det. En dag mener vi det samme alle tre. Gud er Gud om alle land og mann -og hva de nå enn synger.

  Jeg sa, ikke nevn JV til meg, skriv til ham da.

  Jeg lagde et mattestykke til deg på bursdagen. Men du så det ikke.

Det er stengt for kommentarer.