Idrettsfinans stenger ned bingoene og permiterer ansatte -bingolokaler landet over lukker dørene

Også bingo-virksomhet som spiller inn inntekt til lag og foreninger, går nå til det dramatiske skrittet å stenge hallene. I en meding lagt ut på Bingo Sørs Facebook side kan man lese at Kjære kunder. Vi i Bingo Sør as har besluttet å stenge våre bingoer fra kl.1600 i dag, mandag 16.3.2020. Alle bingoer i Norge er nå i ferd med å stenge eller har allerede stengt. Dette skyldes Koronaviruset. Vi permitterer våre ansatte og vet foreløpig ikke hvor lenge vi vil være stengt, men det kan fort bli 1 måned eller mer. Vi følger fortløpende de råd som blir gitt av myndighetene. Norsk Tipping stenger belago fra kl. 1200 i dag. Multix på kioskene stenger også. Dere kan heller ikke spille hjemmefra. Vi ber om forståelse for denne meget krevende situasjonen og ber dere ta vare på dere selv og deres nærmeste.

Over hele landet stenges må forskjellige virksomheter ned og folk blir permitert -og dersom dette blir langvarig er det ikke sikkert at man har en jobb og komme tilbake til. For foreninger og lag som som har hatt inntekter fra norske bingoer, betyr dette tap av store summer og i verste fall vil aktivitet for barn og unge blir stengt ned. Corona viruset holder på å bli den største katastrofen som har rammet Norge siden andre verdenskrig. Nettopp på grunn av de enorme konsekvenser Corona viruset og børskrakket vil få, bør kristenfolket stå sammen i bønn og faste for nasjonen. Svært mange vil bli rammet dersom dette viruset ikke stanses.