Gregory Mannarino frykter at den kalde krigen mellom USA og Kina skal bli “hot”

Handelskrigen mellom USA og Kina som har pågått over lengre tid etter at president Trump feilet med å få på plass en varig handelsavtale med Kina. Donald Trump som lovet en handelsavtale med Kina har etter at Kina slapp løs Corona viruset over verden, blitt tvunget til å ta i bruk tøffere retorikk overfor det kommuniske regimet som styrer Kina. Intern uro i Amerika, en knugende økonomisk depresjon, politisk og sosial uro over Corona-pandemien og et dypt splittet folk kan trenge en ytre fiende for å samle nasjonen.

Gregory Mannarino i TradersChoice.net er ikke optimistisk med tanke på relasjonen mellom USA og Kina og frykter at den kalde krigen mellom de to stormaktene er i ferd med å bli varm. Han er også kritisk til Trump som lovet en handelsavtale mellom USA og Kina, men en kald krig, sur retorikk og rasling med sablene forteller at tingene ikke har gått som de skulle. Utenriksminister Mike Pompeo kom onsdag ut og sa at den kinesiske kommunismen er en trussel for friheten. Skal vi gjenoppleve Vietnam æraen igjen? Hva skal til for å gjenopplive en død økonomi? -og sabelraslingen er ikke av det gode. Skal vi igjen sende unge mennesker ut for å utkjempe en ny krig? spør Mannarino som mener at USAs økonomiske politikk i realiteten er en form for sosialisme. Mannarino som fyller 55 år i dag var selv en offiser i den amerikanske marinen og mener at dagens USA ikke er det Amerika det engang var.