Gjenreisingen av Baals tempel i London og New York vekker bekymring blant kristne

Gjenreisingen av Baals tempel i New York og London som ble omtalt i en kort artikkel i baals-tempelSøkelys den 24 mars vekker oppsikt blant kristne på You Tube. Det er angivelig for å bevare historien at man nå skal gjenreise fortidsminnet “Baal tempel” både i London og New York, og flere kristne skikkelser har allerede pekt på at dette kan være av både åndelig og profetisk betydning i endetidens bilde. Både New York og London er finansielle verdensbyer og hva som skjer der kan få store økonomiske konsekvenser verden over. Dyrkelsen av Baal innebar blant annet ofring av barn og perverse seksuelle orgier foran “Baals alter”. Imidlertid er det ikke bare London og New York som vil huse dette et slikt “Baals tempel” men det er planlagt å settes opp slike kopier flere steder, det er i hvert fall det mange tror.

En rekke videoer omkring gjenreisingen av Baals templer i New York, London og andre steder har i hvert fall fått noen til å spekulere i hva dette egentlig betyr. “Å gjenreise en slik styggedom, et slikt avgudstempel -selv i kulturminnenes navn kan ha en langt større åndelig betydning enn vi kanskje tror. Dette fordi de bakenforliggende bildene er nasjoner som har forlatt Gud, kastet på skrothaugen de bibelske verdinormer og omfavnet synden i nytelsens og selviskhetens navn. Våre nasjoner, våre kulturer er på ville veier, og enten vi liker det eller ikke, tar verden stadig nye og lengre steg mot en endetid som vil bli preget av det mirakuløse. Bibelen som er Guds ord er klinkende klar: “…..og det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen.” (Luk 21,11)  “For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte” (Matt 24,24)  “Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til.(Åp 13,14) Nyheten om at Baals tempel skal bli gjenreist har i hvert fall skapt mange spekulasjoner og mange blant troens folk snakker om dette.

https://www.youtube.com/watch?v=iRs95RioiS0&nohtml5=False

https://www.youtube.com/watch?v=Y_aLZ3nKSAs&app=desktop

 

Én tanke om “Gjenreisingen av Baals tempel i London og New York vekker bekymring blant kristne

 1. Agenda 21-New world order- jesuitt oath-luciferian dictatorship-beheading of christian

  “The U.N.’s World Religion Will Cut Out Your Soul and Reduce the Population by 95%”

  “The most despicable crime on the face of the earth is child sex trafficking and the global elite are involved in controlling the industry in every country. This is a byproduct of the U.N’s World Religion Agenda 21/203.”

  “Much has been written about the 1000 UN sponsored Temple of Baals being constructed in China, UK and the US. What is not being talked about enough is the fact that this represents the establishment of a one-world religion and the elimination of all other religions.

  This religion guided by Satan is pitting Muslims vs. Christians. It promotes pedophilia and every other perverted form of human interaction!

  This religion will cut out our soul and be used to depopulate the planet by 95%.

  When will this happen? It will happen yesterday. This is already underway.

  The interview with Dr. Broer commences about 8 minutes into the hour. Dr. Broer links the Temple of Baal to every occult practice and the elimination of all free will. This is spiritual genocide.

  Spread this far and wide.”

  http://www.thecommonsenseshow.com/2016/04/05/19762/

Det er stengt for kommentarer.