Islam er fredens og toleransens religion eller er den?

død-over-alleI 1940 ble  Den Norske Muhammedanermisjon stiftet. Organisasjonen som i dag heter Kristen Muslimmisjon. Målet til  Muhammedanermisjonen var å forkynne evangeliet til muslimer som da ble Muhammedanere etter navnet på deres falske profet Muhammed. På 1920 tallet antok man at det fantes omlag 900 millioner “muhammedanere” (foto fra Facebook) i verden og dette tallet har nå vokst og vokst og i 2010 var tallet omkring 1,6 milliarder, hva tallet er i 2016, vet man ikke men flere gjetter at omlag en fjerdedel av verdens befolkning nå regner seg som muslimer. I følge TV2 bor det nå flere muslimer i Tyskland enn i Libanon. Også i Norge er tallet på muslimer voksende -og blant disse finnes det elementer som deler den samme ekstreme ideologi som rammet Paris og Brussel tidligere i år.

Død over jøder og død over kristne er rop som stadig kan høres fra verdens mange representanter for “fredens religion”. Jevnlig hører vi om groteske og blodige terroraksjoner utført i Allahs navn og lik og kropper sprengt i stykker er resultatet når den demoniske islamske ånd slår til. Andre ganger hører vi historier om hvordan kristne enkeltindivid blir angrepet og hugget til døde av representanter for fredens religion. Mandag kunne Søkelys fortelle om den modige 65 år gamle  Hossain Ali som allerede i
1999 hadde vendt seg bort fra islamsk avgudsdyrkelse og funnet Livet og Lyset i Kristus Jesus. I  Hossain Ali og de mange andre som årlig blir drept fordi de tilhører Kristus møter vi den ubøyelige ånd som dessverre er blitt borte fra kristne i Vesten. I disse dager er de valgte delegatene til den norske folkekirke samlet til kirkemøte i Trondheim. Ikke for å stå apostat-kirkenopp ubøyelig for Jesus og Guds Ord, men for å finne kompromiss som vil akseptere at det Bibelen omtaler som en “styggedom” skal bli velsignet i kirken. Samtidig hører vi kirkens representanter fra Trondheim i dag (onsdag) snakker om dialog med islam -og den norske folkekirkes mål er ikke lenger å forkynne for verden at Kristus er den eneste veien til Gud, men snarere å sause sammen en religiøs lapskaus som ikke er verken fugl eller fisk. Men  bare et dødt religiøst system som vil tilby folk religiøse følelser fremfor sann forkynnelse av Ordet og et sant møte med den ekte Hellige Ånd. Resultatet av det hele vil bli en død og kraftløs “kirke” som heretter vil bli referert til som en apostat-kirke som bare er kristen i navnet.

Sannheten om islams gjerninger

Mens apostatkirken her hjemme er samlet i Trondheim for å prate frem kompromiss og frafall fra Guds bud og vei, kjemper Jesu sanne kirke troens strid i kamp med et islam som allerede har fått etablert en rekke brohoder gjennom trojanske hester som har slått til i Europa og USA. Det trenges ikke mange slike muslimske trojanske hester for å skape massedød i europeiske storbyer. De aller fleste terroraksjoner som har rammet Europa er blitt utført av menn og kvinner som roper Allahu akbar som er et arabisk uttrykk som betyr “Allah er størst”. Islam er og forblir en dødskult som dreper og massakrerer levende kristne men også sekulære vantro verden over, -og der apostat-kirkens møte taler om dialog vil Guds ekte kirke stå frimodig opp og tale de muslimske dødskreftene midt i mot. Den kristne kirkes kall er å urokkelig å holde fast på apostlenes lære, urokkelig forkynne at Jesus Messias er den eneste veien til frelse. At ingen kommer til Faderen uten gjennom å omvende seg og tro på Herren Jesus. En hver muslim som dør i sin ufrelste tilstand vil gå en evighet i møte i en evig fortapelse. Mens den norske apostat-kirke snakker om å vie homoseksuelle, snakker om klimaproblemer og snakker om dialog med islam, ser vi en norsk apostat kirke som er totalt irrelevant i åndskampen, og som ikke er i stand til å tale tydelig i de viktigere spørsmål. -Vi har rett og slett fått en kirke som er “kristen” i navnet men som har byttet ut den egentlige kristentroen med sosialt engasjement, opptatthet av klima, opptatthet av kirkedemokrati og opptatt av å flytte på de gamle merkesteiner som Herren har gitt sitt folk.

Apostat-kirken taus om forfølgelsen av kristne i islams navn

Den nye apostat-kirken som fødes frem disse dager vil neppe komme til å reise i protest mot urett som blir begått mot kristne i muslimske land. Etter å ha hørt litt på ymse apostat-kirkens-møtedelegater til årets apostat-kirkemøte  så forstår man rask at det ikke er Ordets kirke som er samlet men vår tids kopi av åpenbaringbokens Sardes forsamling hvor det het: “Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død. Våkn opp, og styrk den rest som er igjen, før den dør! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne,” og i Åndens verden ropes det nå et “Ikabod” over den norske kirke, fordi Guds herlighet er bortveket og Åndens lampe er slukket. Nettopp derfor er også Apostat-kirkens delegater tause og snakker om alt annet enn hva Ordet sier og lærer. Etter å ha hørt en times tid på frafallets representanter er konklusjonen at vi faktisk har en kirke som er stolt av sitt frafall, som har fått sine advarsler og som har nektet å lytte til ordene fra Herrens munn.

Derfor er også den norske apostat-kirke en “kirke” en kirke som tier når Allahs
skips-forlisrepresentanter utfører sine demoniske verk. Det er en skammens kirke som i disse dager holder sitt kirkemøte som skal meisle ut kirkens vei bort fra bibelsk kristendom og den universell evangelisk kristne bevegelsen. Som Guds barn gjør vi klokt i å advare mennesker mot å la seg trekke med når den norske kirke nå lider troens forlis. Det berømte kirkeskipet har allerede nå fått sitt banesår og skipet er i ferd med å gå ned som Titanic. Har du vett er du allerede i livbåtene, men Guds ords budskap til disse som ennå sitter samlet i apostat-kirken er “Kom ut av henne mitt folk! -og dette er budskapet Guds menighet nå må rope til medlemmene av folkekirken. For det er en folkekirke som har sviktet Guds Ord, sviktet evangeliet og som ikke tør tale tydelig mot grusomhetene som blir begått mot Guds menighet i Allahs navn. I følge den kristne organisasjonen Åpne dører blir mist 322 kristne drept for sin tros skyld hver eneste måned men den norske kirke forholder seg taus til dette. Når Islamsk Stat halshugde en rekke egyptiske koptere i fjor var det ingen anskrik blant norske kristne, ei heller fra biskopene eller et presteskap i dyp åndelig søvn, for disse har vært langt mer opptatt med å få på plass ordninger som skal åpne for kirkelig velsignelse av likekjønnede “ekteskap”

En kamp mot åndelige krefter

“Man velsigner sine fiender, men ofte så er det en troshandling, ikke alltid noe man nødvendigvis føler for. Det er noe man må bestemme seg for. Når det gjelder Islam, så ser islam-læresetningerjeg forskjell på menneskene og ideologien som styrer de. Fienden er Islams religion, ikke menneskene bak det. Vår kamp er ikke mot kjød og blod, men mot maktene og myndigheten ifølge Efeserbrevet 6. Så er spørsmålet hvorfor får disse maktene og myndighetene tilgang til Europa som aldri før? Kan det være fordi Europa har kastet Gud ut av de respektive landene, og isteden har gjort knefall for Islam (oljen). Kan det også være fordi de kristne har sovet i timen, og latt ondskapen få mer og mer rom inn i styre og stell i de ulike nasjonene? Sovende kristne betyr at død og undergang er på fremmarsj. Måtte Herren vekke oss brått, så at vi fyrer opp oljekannen vår og lar Guds Ild få falle, sånn at mennesker kan bli frelst. Vår Gud er mektigere enn Allah,” skriver Tore S i et innlegg på Facebook, og Tore har rett. Norge og Europa har ved hjelp av frafallskirken i stadig større grad kastet Gud ut av våre land og gjort knefall for islam. Derfor taler kirken ikke lenger om konfrontasjon med islam, men dialog og i stedet for å modig forkynne evangeliet og hva Guds Ord sier, er det dialogens vei som er kirkens vei.

Den grelle virkelighet i regi av islam

Paulus skrev: “For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef 6,12) og det er egentlig resultatet av hva “ondskapens åndehær i himmelrommet” utretter vi i dag ser i form av islams mange ofre. Bildene nedenfor er alle hentet fra islamsk forfølgelse av kristne og viser den grelle virkelighet av den kriminalitet hatets bok, Koranen fører med seg. Nedenfor har jeg lagt ut noen av de bilder som har blitt publisert som viser islams sanne ansikt. Noen av bildene er fra Midt-Østen, andre fra Afrika mens noen er fra land som Pakistan og Bangladesh. De viser hva noen av våre brødre og søstre i Kristus har måtte erfare og tåle for Jesu navns skyld, mens vår kirke tier overfor uretten.

forfølgelse-kristne

beheaded-vi

islam-dreper

Yousef-Fallah-Ranjbar-4x3

Iraqi Christians

persecution-afrika

rajai s prison

pakistan-forfølgelse

begravelsen til-Nauman-Masih

Nauman Masih

is-kill-christians

halshugd1

india-chrildren.angrepet

Nimai-Rabha-beaten-in-attack-in-Assam-state-India.-Morning-Star-News

Bodies of people alleged to have been killed in a Friday attack on a town hall meeting of the Christian Igbo ethnic group lie on the floor in a hospital morgue in Mubi, in the Adamawa state of northern Nigeria, Saturday, Jan. 7, 2012. The town hall attack, which left at least 20 dead, is one of a string of deadly attacks claimed by radical Muslim sect Boko Haram, which has promised to kill Christians living in Nigeria's largely Muslim north. At least 44 people have been killed in the last few days alone. (AP Photo)

Bodies of people alleged to have been killed in a Friday attack on a town hall meeting of the Christian Igbo ethnic group lie on the floor in a hospital morgue in Mubi, in the Adamawa state of northern Nigeria, Saturday, Jan. 7, 2012. The town hall attack, which left at least 20 dead, is one of a string of deadly attacks claimed by radical Muslim sect Boko Haram, which has promised to kill Christians living in Nigeria’s largely Muslim north. At least 44 people have been killed in the last few days alone. (AP Photo)

AlShabaabMattersnigeria-killings (298x213)

halshugd

india_christian_persecution

nadia-2

Pastor-Ajmer-Singh-Damor.-EFI

forfølgelse-india

påsken-2012

isis-executing-21-egyptian-christians-20b

martyrer

forfølgelse-bangladesh

2 tanker om “Islam er fredens og toleransens religion eller er den?

  1. Millioner takk for en glimrende skrevet sannhet i vår tid! Håper mange mange vil dele den med andre!! Bildene gjør vondt langt inn i sjelen..
    Dessverre forstår ikke våre politikere dette.

  2. Islam er ikke en religion men en fascistisk hat-ideologi som bør forbys i et demokratisk samfunn. På sikt er det fullstendig ødeleggende for individets frihet og alt menneskelig liv. Dette er en ideologi som i fremtiden må utryddes. Det lever milliarder av mennesker idag som ikke kan komme seg ut av denne hat-ideologien uten å måtte risikere livet. Det er mange ulykkelige muslimer i verden idag, spesielt kvinner som notorisk undertrykkes av denne fanatiske hat-ideologien som har døden som sin herre og der Jihad, drepe de (uskyldige)vantro er en ære.

Det er stengt for kommentarer.