Gay-religiøse i konfrontasjon med pastor David Lynn -utfordrer LGBT-mobben med Guds Ord

Vancouver-politiet nekter å arrestere dem som har sjikanert, trakassert og angrepet pastor David Lynn. LGBT mobben ser ut til å styre canadisk politi

Den kristne pastor David Lynn fra Canada har jevnlig blitt trakassert, mobbet og utsatt for destruktivt hat fra LGBT-aktivister som ikke tåler at Guds Ord blir forkynt. Under gateforkynnelse i Vancouver blir pastoren oppsøkt av LGBT aktivister, hvorav enkelte påroper seg å være kristne eller religiøse. Mens de fleste kristne forkynnere fremdeles gjemmer seg bak kirkens eller bedehusets fire vegger for å preke evangeliet, dersom kirken ennå ikke er Corona-stengt, -tar pastor Lynn evangeliet med seg ut på gatene og blir møtt med kristoforbi, intoleranse, sjikane og forfølgelse fra mennesker som er “overgitt til sine egne skammelige lyster” som Paulus skriver i Romerbrevet 1, 24-26. Enkelte av dem som mobber, sjikanerer og trakasserer pastor Lynn kaller seg selv “troende” og bærer både kors og regnbue som symbol på at de er overgitt til et sinn som ikke duger.

Vi må erkjenne at det er sterke åndsmakter som binder LGBT aktivistene i den grad at de fotfølger den kristne forkynneren for å hindre hans budskap.

Gud elsker både homofile, lesbiske, biseksuelle og alle syndere, men Hans kjærlighet kaller også mennesker til å omvende seg og vende ryggen til syndige lyster og livsstil. Det er nettopp dette mennesker som er overgitt til sine skammelige lyster ikke ønsker å gjøre. Derfor skriker de urene åndene i dem når de hører sannheten forkynt fra en mann som holder fast på Guds Ord og har Den Hellige Ånd i hjertet. I videoen fra Vancouver ser vi at det ikke er pastor David Lynn som oppsøker de homoseksuelle, men de homoseksuelle oppsøker ham -og fotfølger han med sjikane, tromming og “”go home rop” fordi de ikke tåler at Guds Ord blir forkynt. At det finnes åndsmakter og demoniske krefter er noe Bibelen er helt tydelig på. Disse urene åndsmaktene eller demonene kan innta menneskers sinn -og kontrollerer deres oppførsel. Det finnes både urene ånder og “religiøse” demoner som kan skjule seg bak kors, hvitsnipp og kirkelige titler, men i møte med den levende Guds ord vil åndene manifestere sitt opprør mot Guds Ord og bud -slik vi ser den religiøse og lesbiske kvinnen på bildet gjør. På den ene siden misbruker hun Jesu navn til å fremme sitt hat mot Skriftens Ord og på den andre siden hevder hun at hun er kristen, selv om hele hennes fremtoning er preget av urenhet og religiøse åndsmakter. Det er svært aggressive og destruktive åndsmakter som preger LGBT mobben i Vancouver når de velger å fotfølge den kristne pastoren for å forsøke å hindre pastor Lynn fra å forkynne evangeliet. Selv om pastor Lynn gjentatte ganger forsøker å gå bort fra LGBT-aktivistene, følger de etter ham for å mobbe, sjikanere og overdøve hans forkynnelse.  Og canadisk politi som opprinnelig skulle ha opprettholdt lov og orden og pågrepet dem som sjikanerer, trakasserer, angriper og slår folk, svikter fullstendig sin oppgave -og er kanskje også helt og holdent i lomma på LGBT bevegelsen.

Se videoen hvor homoseksuelle og demonbesatte LGBT aktivister angriper og sjikanerer pastor Lynn og forkynnelsen av Guds Ord. Når vi ser hva som utspiller seg når noen våger å gå ut med Guds Ord på gaten, forstår vi godt hvorfor norske predikanter og pastorer helst foretrekker å utkjempe kamper på hjemmebane, trygt bak forsamlingslokalets fire vegger.

 

6 tanker om “Gay-religiøse i konfrontasjon med pastor David Lynn -utfordrer LGBT-mobben med Guds Ord

 1. Takk til deg Kjell for å være villig til å skrive sannheten. Takk for at du gjennom den velsignelsen Søkelys er blitt, har mot nok til å vise virkeligheten slik den utspiller seg for kristne. Den åndskampen som pågår rundtforbi i verden er noe de kristne avisene i Norge er 100 prosent taus om.
  For oss som ikke er vant til åndelig kamp er det skremmende å se hva som skjer når pastorer og kristne utfordrer djevelens barn på deres egen banehalvdel.
  Alt for mange norske pastorer hadde vært livende redde for å ta opp korset og fortelle sannheten utenfor kirkens fire vegger.
  Når Guds sanne ord proklameres reagerer åndsmaktene i mørkets barn skikkelig, men her hjemme hadde et flertall av pastorene styrt langt unna slik åndskamp.
  Takk til Søkelys for å våge å vise virkeligheten.
  Ikke rart du blir hatet av enkelte, selv blant folk som kaller seg kristne.
  Det finnes ulike typer demoner som opererer blant menneskene.
  De sleipeste og farligste er de som skjuler seg bak religiøse fraser og krusifiks, men de avsløres når Guds menn og kvinner forkynner Guds Ord slik det står skrevet, drevet av Den Hellige Ånd.
  Guds fred

  9
  1
  • Godt sagt Daniel Johansen.
   Takk fra meg også.
   Jeg har takket Gud mange ganger for deg Kjell.
   Takk for at du står på. Det koster. Gud ser ditt arbeid.
   Hold ut. Vi er snart fremme.

   2
   1
 2. Ja, Gud elsker alle syndere like mye. Derfor vil han gi alle en sjanse til å bli frelst. En homofil livsstil er synd, men man kan bli fri fra den.

  • Å spotte helligånden er likevel absolutt utilgivelig. Ve dem som glemmer dette!

   Som rettroende muslimer henretter apostater, skal Gud fordømme frafalne til evig pine og fortapelse.

   Dem som angivelig ender i milliarder av milliarder års lidelse i helvetet kan likevel trøste seg med at Gud elsker alle. Og at det ikke finnes fri vilje i himmerig ?

   Gud har konstruert verdens beskaffenhet og spilleregler, og oppfordrer sin saueflokk å hetse dem som elsker feil. Lovbryterne må få et forferdelig liv både før og etter døden. Dette kalles gudommelig logikk, en kjærlig Gud og Herrens uransakelige veier. ????

 3. Denne videoen er helt spesiell. Det er spesielt 2 personer på den…er det mulig…
  Er det noen som fremdeles ikke har sett den så anbefaler jeg den. Dette er syke USA. Det finnes rundt i Norge også, men vi har ennå ikke sett det slik.

Det er stengt for kommentarer.