Full profetisk forvirring om hvem som vil bli USAs neste president

Donald Trump er utpekt av Gud til å bli USAs neste president, hevder Mark Taylor, en pensjonert brannmann som i april i år stod frem på Rick Wiles “True News” og hevdet at donald-trumphGud i 2011 hadde gitt ham en visjon som hvor Gud skal ha utpekt Donald Trump til å bli USAs neste president. En annen profetisk røst, Glenda Jackson, stod i fjor høst frem med et budskap hun angivelig skal ha fått allerede i 2007, som går ut på at årets presidentvalg vil bli kansellert, at Obama vil innføre unntakstilstand og erklære sin tredje periode. En annen profetisk røst, Brian Carn, derimot, sier at Donald Trump vil være hot en tid, men så gradvis fade bort fra scenen. I følge Brian Carns 2016 profeti vil Hillary Clinton bli USAs neste president som en moderne Jesabel. Andre igjen har hevdet at George Walker Bush vil komme tilbake for en tredje periode, så skal man tro de mange profetiene -er de forvirrende og motstridende

I Skriften står det skrevet: “Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og falske-profeter-i-bønnmorgenstjernen går opp i eders hjerter.” (2 Pet 1,19) Før jeg skriver et eneste ord til om den profetiske forvirring som eksisterer over de motstridende profetiske ord og visjoner om det pågående presidentvalget, tror jeg med sikkerhet at ordene i 2 Peter 1,19 ikke er anvendbare på vår tids mange profetiske røster. Termen “det profetiske ord” i en bibelsk kontekst snakker åpenbart om det profetiske ord vi finner i Bibelen, som er Guds ufeilbare og evige ord. Det er kun det profetiske ord i Skriften som er bindene for kristen tro og lære, og ymse profetier fremsagt av mennesker bærer ikke i seg den samme autoritet som Skriftens ord, og er heller ikke bakket opp av Gud selv, slik profetordet er i Bibelen. At Gud kan ha vist en av disse tre hvem som kommer til å regjere USA etter høstens valg er godt mulig, men siden profetiene er så motstridene kan neppe Gud ha talt til de alle. Av de tre nevnte profetiske navn som er nevnt, vil to  løpet av 2016 bli avslørt som falske profeter. I Guds Ord, hos profeten Jeremia møter vi en situasjon hvor to profeter kom med forskjellig budskap. Den ene av profeten, Jeremia, var kjent av Gud før han ble dannet i sin mors liv, og allerede før han var født var han helliget av Gud til å være en profet for folket, leser vi i Jeremia 1,15. Den andre profeten som direkte motsa hva Jeremias forkynte, var “profeten fra Gibeon”, en Hananja Assurs sønn som hevdet seg å være Herrens profet.

To motstridende budskap

Mens profeten Jeremias hovedbudskap til sin samtid var at folket hadde gått for langt i sin synd, at Herrens straffedom var fast besluttet og at folket måtte underlegge seg Babel kongen Nebukudnesars åk. For å synliggjøre det profetiske budskapet Herren hadde gitt ham gikk profeten rundt med et åk om sin nakke som et profetisk symbol. Profeten hananja-jeremiasHananja hadde på sin side et helt annet budskap “fra Herren” til nasjonen og i Herrens Hus, foran prestene og alt folket kom han i klynsj med profeten Jeremias med sitt budskap: “Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Jeg har brutt i stykker Babels konges åk. (Jer 28,2) -hvorpå han etter å ha hørt Jeremias motsigelse, går bort til Herrens salvede profet, -og Guds ord gjengir det slik: “Da tok profeten Hananja åket av profeten Jeremias’ nakke og brøt det i stykker. (Jer 28,10) -Hvorpå han fulgte opp med et nytt såkalt “profetord”: “Så sier Herren: Således vil jeg om to år bryte i stykker Babels konge Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke.” (28,11) Jeremias som på sin side var kjent av Herren før han ble dannet i mors og allerede før han kom ut av sin mors skjød, var helliget og satt til å være profet for folkene, fikk etter dette sammenstøtet med den falske Hananja et nytt fra Herren. “Gå og si til Hananja: Så sier Herren: Et åk av tre har du brutt i stykker, men i stedet for det har du gjort et åk av jern. – For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslags nakke, forat de skal tjene Babels konge Nebukadnesar, og de skal tjene ham; også markens dyr har jeg gitt ham.  Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja: Hør nu, Hananja! Herren har ikke sendt dig, og du har fått dette folk til å sette sin lit til løgn. Derfor sier Herren så: Se, jeg tar dig bort fra jorden; i dette år skal du dø, fordi du har preket frafall fra Herren. Og profeten Hananja døde i det samme år, i den syvende måned. Her møter i to profetiske røster, begge påroper seg å ha å tale “Herrens ord” men budskapene er motstridende, og nettopp det samme ser vi i vår tid. Det samme ser vi når “profetene” nå spår hvordan utfallet av det kommende presidentvalget blir, -og alle tre “røster” vil nok dersom de blir direkte spurt anføre Amos 3,7 for sine budskap:  “For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.”

Røst 1: Glenda Jackson, hevder at hennes visjon om årets valg er noe hun fikk allerede i 2007. I følge Jackson vil noe skje som gjør at Obama vil introdusere unntakstilstand, og fortsette en tredje periode. Her er en video fra 7 november 2014 hvor Jackson “profeterer” at Obama vil bli sittende en tredje periode. En lengre versjon av nyere dato kan ses her.    I etterkant av Glenda Jacksons budskap har en rekke andre mer ukjente røster kastet på toget og bekreftet hennes budskap (den opprinnelige videoen under var fjernet pga brudd på opphavsretten og derfor erstattet av en kort utgave)

Røst 2: Mark Taylor: “Gud har utpekt Donald Trump til president”. Den andre profetiske røsten som har høstet omfattende interesse blant kristne som spekulerer på om Amerikas valg 2016 er av profetisk betydning er den pensjonerte brannmannen Mark Taylor. Taylor som sier at Gud i 2011 viste ham at Gud har utpekt Donald Trump til å bli USAs neste president. Taylors profeti går i korthet ut på at Gud har utvalgt Donald Trump til å bli USAs neste president slik han har utvalgt Benjamin Netanyahu til å være statsminister i Israel under disse krisetider. I følge den pensjonerte brannmannen har Gud utvalgt Donald Trump for å gjenerobre USAs tapte ære, gjøre USA stort og respektert igjen og for å gjøre USA om til den sterkeste og mest fremgangsrike nasjonen i hele verden. Under Trumps ledelse vil dollaren som nå er svekket bli historisk sterk og all verden vil frykte Donald Trump. Etter at Donald Trump nå er den eneste gjenværende kandidaten på republikansk side har interessen for denne pensjonerte brannmannen med et angivelig profetisk budskap blitt enorm på sosiale medier. I videoen under forteller Mark Taylor om sin visjon omkring Donald Trump på Tru News. En lengre video hvor Mark Taylor deler sitt perspektiv på det hele kan ses her Også andre profetiske røster, deriblant Rick Vera syntes å bekrefte at Donald Trump er utvalgt av Gud til en viktig rolle. En annen røst som peker på at Gud kan ha utvalgt Donald Trump til å stoppe den negative utviklingen i den vestlige verden er Jan Willem Van  Der Hoeven som i denne videoen peker bakover til GT for å begrunne at Gud kan ha utvalgt Donald Trump.

https://www.youtube.com/watch?v=YmWtysscTF4

Røst 3: Brian Carn -peker på en senator som president -antyder Hillary Clinton

Den tredje røsten som har hatt ord å si om det pågående valget i USA, er Benny Hinn  eleven Brian Carn. Carn har tidligere profetert at valget ville bli preget av kaos brian-carn-periscopeog uro, og sier selv han har sett et attentat mot en ledende offentlig politisk figur og at valget vil bli det mest kaotiske i USAs historie. I sin siste profetiske tale om det amerikanske presidentvalget hevder Brian Carn at Gud hittil har talt så presist til ham. Fra rundt fem minutter ute i videoen snakker Carn om årets valg og starter med å introdusere “bjørnen fra øst” som er Russland. Herren sier at Russland kommer til å starte krig med andre nasjoner, som USA tilsynelatende ikke vil bli involvert i. Konkret vil Russland gå inn i land som vil be USA om hjelp, USA ønsker ikke å bli dradd inn, men noe skjer som gjør at USA blir dradd inn likevel. Deretter i sin visjon talte Brian Carn med Hillary Clinton og spurte, er du sikker på at du vil bli president? Hun smilte til ham, og Carn sa til henne: “De neste 8 år vil bli verre enn de 8 forgående år.” Deretter hører han militære jetfly fly over seg, og i det han kommer ut av sin angivelige visjon sier Herren: “Be mitt folk forberede seg for tredje verdenskrig.” Og i fortsettelsen ser han Hillary Clinton midt i en krig. Videre: Grunnen til at han er så sikker på at Donald Trump ikke vinner valget, er at Gud fortalte ham at den som kommer til å vinne valget vil være en senator. I kuttet omkring valget som strekker seg fra 5 minutter i videoen til 10 minutter sier ikke Carn direkte at Hillary vil bli president, men at det vil bli en senator. Også Bernie Sanders er senator, men som kjent har allerede senator Hillary Clinton utropt seg som vinner av den demokratiske valgprosessen, og slik det nå ser ut står årets valg mellom Clinton og Trump.

https://www.youtube.com/watch?v=Ml2cjDRUI3s

Falske og sanne profeter

Den sanne Guds-profeten Jeremias hadde i sin tid en rekke andre profetiske røster som kom med budskap stikk i mot hans egne. Mens Guds profeten profeterte straffedom over Jerusalem og det sørlige rikets fall, fantes det en rekke andre profeter, deriblant Hananja som spådde i mot Jeremias budskap. I forbindelse med årets valgkamp i USA har vi allerede nå minst tre motstridende syn, og det finnes et fjerde som hevder at George W Bush vil komme tilbake en tredje periode. Dette synet ser nå ut til å ha avtatt i oppslutning baal-profeter-guds-profetettersom det har gått 8 år siden George Bush trakk seg tilbake, og George Bush fyller 70 år den 6 juli i år. De forskjellige profetiene om årets presidentvalg i USA er som vi ser svært motstridende og å anvende 2 Peter 1,19 på disse profetiene er neppe bibelteologisk holdbart. De neste fem måneder kommer til å avsløre to av de tre profetrøstene som falske, og den kanskje har enten vært heldig, eller og kanskje hørt fra Gud. Vi lever nå i en tid hvor mange påroper seg å være profeter, og selv tunge lutherske organisasjoner som Oase -har tilbudt folk kurs for å lære å profetere. I vår tid er ikke profeti lenger en åndelig gave, men noe man motta kurs og bli opplært i. Jesus selv advarte om at mange falske profeter skulle fremstå i den siste tid, …og derfor er det eneste 100 prosent troverdige profetordet vi skal akte virkelig på, de ord som står skrevet i det profetiske ord i Bibelen. Historien har lært oss at utenom-bibelsk profeti kan være en risikosport, Ellen G White, Jehovas Vitner, Harold Camping og Reene Moses har lært oss hvor lett det er å ta feil, -og fremføre budskap i Herrens navn som ikke oppfylles -og disse navn står for ettertiden som monumenter på falske profeti som også er løgnprofeti. Som kristne er vår tillit først og fremst til Guds eget ord som vi finner i Bibelen, og selv om det kan være interessant å lese og høre om utenom-bibelsk profeti, så må disse aldri likestilles med ordene vi finner i Bibelen.

8 tanker om “Full profetisk forvirring om hvem som vil bli USAs neste president

 1. Forsiktig med å profetere i hytt og pine, men en ting er 100 % sikkert;
  Gud har IKKE behag i Donald Trump som president(ei heller på andre måter).

  Mannen er omtrent akkurat like ukristelig som fremskittspartiets politikere. Falske og egoistiske hyklere! Men, mens mange freppere er ulver i fåreklær, så er Trump en ulv i ulveklær!
  Måtte ta et par ekstra valium, da jeg så den “kristne” sylvi listhaug på samme scene som Maldonado. Omtrent like kvalmt som da Hagen gjestet Enevald Flåten!

  • Jeg er jo enig i din vurdering av Trump’s åndelige tilstand. Når vi hører Trump tale hører vi en mann som banner, sverger og taler store ord om seg selv, en evne vi ikke vanligvis forbinder med en troende kristen. Likevel kan Gud i prinsippet utpeke Donald Trump til leder for nasjonen, slik for omkring 2600 år siden utvalgte Nebukudnesar som et redskap for å dømme Jerusalem og det sørlige riket. Herr Nebukudnesar stod utenfor paktfolket og var så avgjort ikke en mann som dyrket Gud, men likevel ble han kalt “min tjener” av Herren.

   Jer 25,9 se, så sender jeg bud og henter alle Nordens folkeslag, sier Herren, og jeg sender bud til Babels konge Nebukadnesar, min tjener, og jeg lar dem komme over dette land og over dets innbyggere og over alle folkeslagene her rundt omkring, og jeg slår dem med bann og gjør dem til en forferdelse og til en spott og deres land til evige ørkener,

   Så Herren kan, som historiens Herre innsette og avsette hvem Han vil, men om Trump blir president -tror jeg ikke akkurat det er en ydmyk kristen som bekler president-embedet. Men selvfølgelig kan Gud møte Trump og endre hans hjerte. Når det gjelder profetiene om dette er det vel kanskje mest fornuftig å si :Mennesket spår, men Gud rår”. -og folk kan gjerne for meg tro den ene eller andre profetien, men jeg vil ikke anbefale noen å la sin tro stå og falle på om den de setter sin lit til får rett eller galt. Guds løfter om profetordet er primært knyttet opp om det profetiske ordet i Bibelen.

  • Kristne som tror at Donald Trump vil bli annerledes enn de andre kandidatene bør se denne videoen som avslører at Donald Trump tidligere i uken møtte verdens fremste globalist og bilderberger guru Henry Kissinger. Trump er så avgjort i lomme på makteliten.
   https://www.youtube.com/watch?v=xG7ajrbj4zs

 2. Mennesket spår, men Gud råder.
  Han innsetter og avsetter ledere.
  Daniel 2;21 og Rom.13;1

 3. Godtfred Lund on 22/05/2016 at 22:06 said:
  Forsiktig med å profetere i hytt og pine, men en ting er 100 % sikkert;
  Gud har IKKE behag i Donald Trump som president(ei heller på andre måter).
  ————————
  Å blande inn GUD i dette når det er din personlige mening er useriøst. Gud har ikke noe mindre eller mer behag i om Trump blir president, eller Hillary eller for den saks skyld Erna Solberg som norsk stasminister.

Det er stengt for kommentarer.